Αρχική » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Διαπανεπιστημιακο-Διατμηματικό Μεταπτυχιακό » Υλικοτεχνική Υποδομή

Υλικοτεχνική Υποδομή

Οι ανάγκες υλικοτεχνικής υποδομής θα καλυφθούν από τους υπάρχοντες χώρους του Συντονιστικού Τμήματος Νοσηλευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και των Συνεργαζόμενων Τμημάτων του ΠΜΣ και θα χρησιμοποιηθεί επίσης ο υπάρχον εξοπλισμός.