Αρχική » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών » ΦΕΚ - Κανονισμός

ΦΕΚ - Κανονισμός


Α. ΦΕΚ ΔΠΜΣ

Β. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Γ. ΦΕΚ Δ-ΔΠΜΣ (Εισακτέοι πριν το 2018)

Δ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (Εισακτέοι πριν το 2018)