Αρχική » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών » ΦΟΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΣΑΚΤΕΟΥΣ 2017

ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ Δ-Δ ΠΜΣ


Διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) του Προγράμματος ορίζεται σε τέσσερα ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Οι ΜΦ έχουν τo δικαίωμα vα υποβάλουν αίτημα για εξάμηνη ή ετήσια αναστολή της φοιτήσεώς τους (για λόγους υγείας ,στρατιωτικών υποχρεώσεων, ή άλλου λόγου που θα εξετάσει η ΕΔΔΕ). Σε περίπτωση εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων η αναστολή ισχύει μέχρι την ολοκλήρωσή τους.
Το σχετικό αίτημα υποβάλλεται από τον μεταπτυχιακό φοιτητή στην κεντρική Γραμματεία προκειμένου να συζητηθεί στην ΕΔΔΕ.

Για την ολοκλήρωση των σπουδών

Απαραίτητη είναι:

  • η παρουσία των φοιτητών στις διαλέξεις των μαθημάτων (δικαίωμα απουσιών εώς το 10% των ωρών στο σύνολο των διδακτικών ωρών του κάθε μαθήματος)
  • η επιτυχία στις εξετάσεις κάθε εξαμήνου και στην πρακτική άσκηση
  • η επιτυχής εκπόνηση και παρουσίαση της Διπλωματικής Εργασίας

Τα μαθήματα διεξάγονται στις εγκαταστάσεις των συνεργαζόμενων τμημάτων (Γουδή, Ζωγράφου, Πειραιάς).

Μετά το πέρας των σπουδών

Το Δ-ΔΠΜΣ οδηγεί στην απονομή «Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών» στις ειδικεύσεις: «Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας», «Πληροφορική της Υγείας» μετά την πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών με βάση το πρόγραμμα σπουδών. Οι πιστωτικές μονάδες του Δ-Δ ΠΜΣ ανέρχονται στις 120 (120 ECTS).

Οι τίτλοι απονέμονται από το Τμήμα Νοσηλευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με αναφορά όλων των συνεργαζόμενων Τμημάτων.

Δίδακτρα

Το ύψος των διδάκτρων ανέρχεται στα 1500 ευρώ στο σύνολό του και κατατίθεται σε τρεις ισόποσες δόσεις κατά την έναρξη κάθε εξαμήνου. 

Eπιστροφή