Αρχική » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών » Φοίτηση στο ΔΠΜΣ

Φοίτηση στο Πρόγραμμα


Διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα.
Ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών είναι τα πέντε (5) εξάμηνα έπειτα από αίτηση του φοιτητή. 

Για την ολοκλήρωση των σπουδών

 Απαραίτητη είναι:

  • η παρουσία των φοιτητών στις διαλέξεις των μαθημάτων (δικαίωμα απουσιών έως το 30% των ωρών ανά μάθημα)
  • η επιτυχία στις εξετάσεις κάθε εξαμήνου
  • η επιτυχής εκπόνηση και παρουσίαση της Διπλωματικής Εργασίας

Τα μαθήματα διεξάγονται στις εγκαταστάσεις των συνεργαζόμενων τμημάτων του ΔΠΜΣ.

Μετά το πέρας των σπουδών

Το ΔΠΜΣ οδηγεί στην απονομή «Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών» στις ειδικεύσεις:

  • «Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας»
  • «Πληροφορική της Υγείας»

μετά την πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών. Οι πιστωτικές μονάδες του ΔΠΜΣ ανέρχονται στις 90 (90 ECTS).

Οι τίτλοι απονέμονται από το Τμήμα Νοσηλευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με αναφορά όλων των συνεργαζόμενων Τμημάτων.

Για τους εισακτέους πριν το 2018

Για τους εισακτέους πριν το 2018 το Δ-ΔΠΜΣ διαμορφώνεται όπως φαίνεται εδώ

Επιστροφή