Αρχική » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών » μαθήματα και ώρες διδασκαλίας οργάνωσης

Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας


A' Εξάμηνο

Μαθήματα (Υποχρεωτικά)

Ώρες Διδασκαλίας

ECTS

Στρατηγικός Σχεδιασμός και Αξιολόγηση στις Υπηρεσίες Υγείας(1)

26

6

Βασικές Αρχές Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας

21

5

Συστήματα Υγείας και Πολιτική Υγείας

21

5

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού-Ηγεσία(2)

26

6

Αξιολόγηση και Διαχείριση Τεχνολογίας Υγείας*

17

4

Εισαγωγή στην Βιοστατιστική*

17

4

 Σύνολο

128

30

 

Β' Εξάμηνο

Μαθήματα (Υποχρεωτικά)

Ώρες Διδασκαλίας

ECTS

Εισαγωγή στα Οικονομικά της Υγείας και Οικονομική Αξιολόγηση Υπηρεσιών Υγείας (μέρος του μαθήματος θα διδάσκεται με την διαδικασία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης)(3)

30

7

Εισαγωγή στην Ερευνητική Μεθοδολογία-Μεθοδολογία Ανάλυσης Δεδομένων*

30

7

Εφαρμογές eHealth και Πληροφοριακά Συστήματα Νοσοκομείων*

26

6

Μαθήματα
(2 Υποχρεωτικά Κατ΄ Επιλογήν)

 

ECTS

Δημόσια Υγεία και Κοινωνικοί Προσδιοριστές της Υγεία

21

5

Διαχείριση και Εξόρυξη της Γνώσης*

21

5

Φαρμακευτική Πολιτική και Φαρμακοοικονομία

21

5

Σύνολο

128

30

 

Γ' Εξάμηνο

Μαθήματα (Υποχρεωτικά)

Ώρες Διδασκαλίας

ECTS

Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας

-

30

Σύνολο

 

30

 

* Κοινά μαθήματα και για τις δύο ειδικεύσεις. 
(1) 9 ώρες διδασκαλίας (2 ECTS) μέσω e-learning.
(2) 9 ώρες διδασκαλίας (2 ECTS) μέσω e-learning.
(3) 10 ώρες διδασκαλίας (2 ECTS) μέσω e-learning

Επιστροφή