Αρχική » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών » Πρόγραμμα Σπουδών

Πρόγραμμα Σπουδών


Ειδίκευση: Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας

Το πρόγραμμα σπουδών έχει διαμορφωθεί έτσι ώστε να εφοδιάσει τους φοιτητές με:

  • Βαθιά κατανόηση των αρχών, της πολιτικής και των μεθόδων της διοίκησης των Υπηρεσιών Υγείας
  • Ικανότητα ορθής κατανομής των πόρων και σχεδιασμού των απαραίτητων δράσεων προς επίτευξη των στόχων των Οργανισμών Υγείας
  • Κατανόηση των εννοιών των οικονομικών της υγείας

Μαθήματα και Ώρες Διδασκαλίας

Συνοπτικός Οδηγός Σπουδών

Ειδίκευση: Πληροφορική της Υγείας

Οι φοιτητές κατανοούν την πολυπλοκότητα του τομέα της Πληροφορικής της Υγείας αποκτώντας γνώσεις πάνω:

  • στις νέες τεχνολογίες στον τομέα της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών
  • στο σχεδιασμό και στην ανάπτυξη των Πληροφοριακών Συστημάτων Υγείας
  • στη διαχείριση πληροφοριών που αφορούν σε Οργανισμούς Υγείας

Μαθήματα και Ώρες Διδασκαλίας

Συνοπτικός Οδηγός Σπουδών

Για τους εισακτέους πριν το 2018

Για πληροφορίες σχετικές με το πρόγραμμα σπουδών των εισακτέων πριν το 2018 μεταβείτε εδώ.

 

Επιστροφή