Αρχική » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών » Ωρολόγιο Πρόγραμμα - Πρόγραμμα Εξετάσεων

Ωρολόγιο Πρόγραμμα - Πρόγραμμα Εξεταστικής

Ακ. Έτος 2019-2020

Ειδίκευση: Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας

  • Ωρολόγιο Πρόγραμμα (Χειμερινού Εξαμήνου - Εαρινού Εξαμήνου)

  • Πρόγραμμα Εξεταστικής (Χειμερινού Εξαμήνου - Εαρινού Εξαμήνου - Επαναληπτική Εξεταστική)

Ειδίκευση: Πληροφορική της Υγείας

  • Ωρολόγιο Πρόγραμμα (Χειμερινού Εξαμήνου - Εαρινού Εξαμήνου)

  • Πρόγραμμα Εξεταστικής (Χειμερινού Εξαμήνου - Εαρινού Εξαμήνου - Επαναληπτική Εξεταστική)

 

Επιστροφή