Αρχική » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Κατάθεση Μεταπτυχιακών Εργασιών και Διδακτορικών Διατριβών

Κατάθεση Μεταπτυχιακών Εργασιών και Διδακτορικών Διατριβών

Για την κατάθεση των Μεταπτυχιακών Εργασιών και Διδακτορικών Διατριβών διαβάστε την διαδικασία κατάθεσης μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας στο Ψηφιακό Αποθετήριο «Πέργαμος» για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές που αποφοιτούν από 1/1/2017 και εφεξής. Μεταβείτε στον σύνδεσμο Ψηφιακό Αποθετήριο «Πέργαμος»