Αρχική » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Μεταπτυχιακά Τμήματος

Μεταπτυχιακά Τμήματος

Το Τμήμα Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017:

1. Διαχείριση Κρίσεων και Μαζικών Καταστροφών και Νοσηλευτική Δημόσιας Υγείας με Ειδικεύσεις:

 • Δημόσια Υγεία
 • Κοινοτική Νοσηλευτική
 • Διαχείριση Κρίσεων στον Τομέα της Υγείας

2. Εφαρμοσμένη Νοσηλευτική Επιστήμη με Ειδικεύσεις:

 • Πρόληψη και Έλεγχος Λοιμώξεων
 • Νοσηλευτική Διαχείριση Παιδιών και Ενηλίκων με Σακχαρώδη Διαβήτη
 • Νεφρολογική Νοσηλευτική

3. Προηγμένη Κλινική Νοσηλευτική με Ειδικεύσεις:

 • Εντατική και Επείγουσα Νοσηλευτική
 • Νοσηλευτική Καρδιαγγειακών Νόσων
 • Χειρουργική Νοσηλευτική

4. Προηγμένη Νοσηλευτική Φροντίδα και Ψυχική Υγεία παιδιών και ενηλίκων με Ειδικεύσεις:

 • Εφαρμοσμένη Κλινική Νοσηλευτική Παιδιών
 • Ογκολογική Νοσηλευτική - Ανακουφιστική Φροντίδα
 • Ψυχική Υγεία

Συνοπτική Περιγραφή ΠΜΣ Τμήματος Νοσηλευτικής

Διάρκεια σπουδών

4 εξάμηνα

Εξάμηνο έναρξης μαθημάτων

Χειμερινό

Απονεμόμενοι τίτλοι

1. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη "Διαχείριση Κρίσεων και Νοσηλευιτκή στη Δημόσια Υγεία" στις ειδικεύσεις:

 • Δημόσια Υγεία
 • Κοινοτική Νοσηλευτική
 • Διαχείριση Κρίσεων στον Τομέα της Υγείας
2. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην "Εφαρμοσμένη Νοσηλευτική Επιστήμη" στις ειδικεύσεις:
 • Πρόληψη και Έλεγχος Λοιμώξεων
 • Νοσηλευτική Διαχείριση Παιδιών και Ενηλίκων με Σακχαρώδη Διαβήτη
 • Νεφρολογική Νοσηλευτική

3. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη "Προηγμένη Κλινική Νοσηλευτική" στις ειδικεύσεις:

 • Εντατική και Επείγουσα Νοσηλευτική
 • Νοσηλευτική Καρδιαγγειακών Νόσων
 • Χειρουργική Νοσηλευτική

4. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη "Προηγμένη Νοσηλευτική Φροντίδα και Ψυχική Υγεία παιδιών και ενηλίκων" στις ειδικεύσεις:

 • Εφαρμοσμένη Κλινική Νοσηλευτική Παιδιών
 • Ογκολογική Νοσηλευτική - Ανακουφιστική Φροντίδα
 • Ψυχική Υγεία

Τρόπος ολοκλήρωσης

·Υποχρεωτική Παρακολούθηση Διαλέξεων

·Επιτυχία στις εξετάσεις των εξαμήνων

·Επιτυχή εκπόνηση και παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας

Γλώσσα διεξαγωγής
μαθημάτων

Ελληνική

Σύνολο Διδάκτρων

2000€