Αρχική » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Μεταπτυχιακά Τμήματος

1) Το Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών  θα λειτουργήσει το Αναμορφωμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 38460/Β7 ΦΕΚ 738/1.4.2013, ΦΕΚ 938/18.4.2013, ΦΕΚ 1847/29.07.2013) που αποτελείται από  τις  Κατευθύνσεις:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ: με Ειδικεύσεις:

 • Δημόσια Υγεία     
 • Κοινοτική Νοσηλευτική      
 • Διαπολιτισμική Νοσηλευτική   

ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ:    με Ειδικεύσεις:

 • Γαστρεντερολογική Νοσηλευτική     
 • Εντατική και Επείγουσα Νοσηλευτική   
 • Ογκολογική Νοσηλευτική - Ανακουφιστική Φροντίδα  
 • Παιδιατρική Νοσηλευτική 
 • Πρόληψη και Ελεγχος Λοιμώξεων 
 • Χειρουργική Νοσηλευτική 
 • Ψυχική Υγεία
 • Νοσηλευτική Καρδιαγγειακών Νόσων

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ –ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗΣ ΥΓΕΙΑ:  με Ειδικεύσεις:

 • Διαχείριση Κρίσεων και Επειγουσών Καταστάσεων 
 • Ταξιδιωτική και Διεθνής Υγεία

 

Προκήρυξη για Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης 2016

Εσωτερικός Κανονισμός Αναμορφωμένου ΠΜΣ Συνέλευση Τμήματος 18/11/2015

Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών για τα ακαδημαϊκά έτη 2016/17 και 2017/18

Οδηγός εκπόνησης και παρουσίασης μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας για τα ακαδημαϊκά έτη 2016 -2017 και 2017-2018

Οδηγός κλινικής και πρακτικής άσκησης για τα ακαδημαϊκά έτη 2016 -2017 και 2017-2018