Αρχική » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Μεταπτυχιακά Τμήματος

Συνοπτική Περιγραφή των ΠΜΣ Τμήματος Νοσηλευτικής

 

Διάρκεια σπουδών:                      4 εξάμηνα
Εξάμηνο έναρξης μαθημάτων:     χειμερινό
Γλώσσα Διδασκαλίας:                   ελληνική

Υποχρεωτική Παρακολούθηση μαθημάτων.
Τα παραπάνω ισχύουν για όλα τα μεταπτυχιακά του Τμήματος.


1.   "Διαχείριση Κρίσεων και Νοσηλευτική στη Δημόσια Υγεία" :

Διευθύντρια:  Καθηγήτρια Παναγιώτα Σουρτζή

Γραμματεία:   Ευθυμία Παπανικολάου, τηλ. 210 7461505, e-mail: epapani[at]nurs.uoa[dot]gr

Ειδικεύσεις:   - Δημόσια Υγεία
                      - Κοινοτική Νοσηλευτική
                      - Διαχείριση Κρίσεων στον Τομέα της Υγείας

Σύνολο διδάκτρων:  2.000€ (τέσσερις ισόποσες δόσεις στην αρχή κάθε εξαμήνου)


2.   "Εφαρμοσμένη Νοσηλευτική Επιστήμη" :

Διευθυντής:   Καθηγητής  Ιωάννης Ελευσινιώτης

Γραμματεία:   Ολυμπία Μπλαντζούκα, τηλ. 210 7461493, e-mail: olbla[at]nurs.uoa[dot]gr

Ειδικεύσεις:   - Πρόληψη και Έλεγχος Λοιμώξεων
                      - Νοσηλευτική Διαχείριση Παιδιών και Ενηλίκων με Σακχαρώδη Διαβήτη
                      - Νεφρολογική Νοσηλευτική

Σύνολο διδάκτρων:  2.000€ (τέσσερις ισόποσες δόσεις στην αρχή κάθε εξαμήνου)


3.   "Εξειδικευμένη Ανακουφιστική Φροντίδα και Προηγμένη Νοσηλευτική Ογκολογία" :

Διευθύντρια:  Καθηγήτρια Ελισάβετ Πατηράκη

Γραμματεία:   Ναυσικά Βιολάκη, τηλ. 210 7461485, e-mail: nviolaki[at]nurs.uoa[dot]gr

Ειδικεύσεις:   - Παιδιατρική Ανακουφιστική Φροντίδα
                      - Ανακουφιστική Φροντίδα Ενηλίκων
                      - Προηγμένη Φροντίδα και Ηγεσία στη Νοσηλευτική Ογκολογία

Σύνολο διδάκτρων:  2.000€ (τέσσερις ισόποσες δόσεις στην αρχή κάθε εξαμήνου)


4.   "Προηγμένη Κλινική Νοσηλευτική" :

Διευθύντρια:  Καθηγήτρια Ελένη Θεοδοσοπούλου

Γραμματεία:   Θεοδώρα Μακρυνιώτη, τηλ. 210 7461507, e-mail: dmakrinioti[at]nurs.uoa[dot]gr

Ειδικεύσεις:   - Εντατική και Επείγουσα Νοσηλευτική
                      - Νοσηλευτική Καρδιαγγειακών Νόσων
                      - Χειρουργική Νοσηλευτική

Σύνολο διδάκτρων:  2.000€ (τέσσερις ισόποσες δόσεις στην αρχή κάθε εξαμήνου)


5.   " Προηγμένη Παιδιατρική Νοσηλευτική Φροντίδα " :

Διευθύντρια:   Καθηγήτρια Βασιλική Μάτζιου

Γραμματεία:    Ναυσικά Βιολάκη, τηλ. 210 7461485, e-mail: nviolaki[at]nurs.uoa[dot]gr

Ειδικεύσεις:    - Προηγμένη Επείγουσα και  Εντατική Παιδιατρική Νοσηλευτική Φροντίδα
                       - Προηγμένη  Νεογνολογική Νοσηλευτική Φροντίδα

Σύνολο διδάκτρων:  3.000€ (τέσσερις ισόποσες δόσεις στην αρχή κάθε εξαμήνου)


6.   "Ψυχική Υγεία" 

Διευθύντρια:  Καθηγήτρια  Ευμορφία Κούκια

Γραμματεία:   Ναυσικά Βιολάκη, τηλ. 210 7461485, e-mail: nviolaki[at]nurs.uoa[dot]gr

Σύνολο διδάκτρων:  3.000€ (τέσσερις ισόποσες δόσεις στην αρχή κάθε εξαμήνου)