Αρχική » Ανθρώπινο Δυναμικό » Δ.Ε.Π. » Πατηράκη Ελισάβετ

Πατηράκη Ελισάβετ

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΟΝΟΜΑ: ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΑΤΗΡΑΚΗ
ΒΑΘΜΙΔΑ: ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
ΤΟΜΕΑΣ: ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ - ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ/ΚΛΙΝΙΚΗ/ΚΕΝΤΡΟ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2107461464
FAX: 2107461476
E-MAIL: epatiraki@nurs.uoa.gr
ΓΡΑΦΕΙΟ/ΚΤΗΡΙΟ: Παπαδιαμαντοπούλου 123 / 2-06
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 123, 11527

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ

 • Συστήματα Νοσηλευτικής Φροντίδας, Εαρινό Εξάμηνο
 • Ογκολογική Νοσηλευτική, Χειμερινό Εξάμηνο
 • Ανακουφιστική Φροντίδα, Εαρινό Εξάμηνο
 • Εισαγωγή στη Νοσηλευτική,(συνδιδασκαλία) Χειμερινό Εξάμηνο
 • Κλινική Παθολογική Νοσηλευτική & Κλινική Χειρουργική Νοσηλευτική (Κλινική Άσκηση), Εαρινό Εξάμηνο.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ. Ειδίκευση «Κλινική Νοσηλευτική» Κατεύθυνση «Ογκολογική Νοσηλευτική & Ανακουφιστική Φροντίδα»

 • Νοσηλευτική Προσέγγιση Ογκολογικών Ασθενών, Εαρινό Εξάμηνο.
 • Αρχές Ανακουφιστικής Φροντίδας, ,(συνδιδασκαλία) Χειμερινό Εξάμηνο.
 • Θεραπευτικές Επιλογές Αντιμετώπισης Κακοηθειών Νεοπλασιών (συνδιδασκαλία), Εαρινό Εξάμηνο.

Διατμηματικό Πρόγραμμα Ιατρικής Σχολής σε συνεργασία με το Τμήμα Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ «Οργάνωση και Διαχείριση Ανακουφιστικής και Υποστηρικτικής Φροντίδας Χρονίως Πασχόντων»

 • Οργάνωση και διαχείριση δομών παροχής Ανακουφιστικής Φροντίδας
 • Φιλοσοφία και Αρχές Ανακουφιστικής Φροντίδας (συνδιδασκαλία)
 • Ανακούφιση και Πρόληψη Χρόνιου Πόνου (συνδιδασκαλία)
 • Διεπιστημονική Προσέγγιση και Ανακουφιστική Φροντίδα (συνδιδασκαλία)

ΣΠΟΥΔΕΣ – ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

 • ΠΤΥΧΙΟ/ΠΤΥΧΙΑ: Νοσηλευτικής, Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ: Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

 • ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: 1998
 • ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: 2007
 • ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: 2011

ΕΡΕΥΝΑ – ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

 • Οργάνωση & Διαχείριση Νοσηλευτικής Φροντίδας
 • Ανακουφιστική & Υποστηρικτική Φροντίδα
 • Ογκολογική Νοσηλευτική

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΤΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 • ΕLISAΒΕΤΗ PATIRAKI
 • ΕLISAΒΕΤΗ I PATIRAKI
 • ELISABETH PATIRAKI-KOURBANI
 • PATIRAKI EI
 •  PATIRAKI E

ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ/ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

 • Εταιρεία Νοσηλευτικών Σπουδών(Μέλος ΔΣ: 1990 - 1994)
 • Εθνικός Σύνδεσμος Νοσηλευτών Ελλάδος
 • Τομέας Νοσηλευτικής Ογκολογίας του Εθνικού Συνδέσμου Νοσηλευτών Ελλάδος (Iδρυτικό μέλος και πρόεδρος: 1996-2004)
 • Eλληνική Αντικαρκινική Εταιρία (Μέλος ΔΣ. από 2004) 
 • European Oncology Nursing Society (EONS) (Μέλος ΔΣ:1997-2002)
 • Multinational Association of Supportive Care in Cancer
 • Ελληνική Εταιρία Ανακουφιστικής Φροντίδας Παιδιών και Εφήβων (Ιδρυτικό μέλος)
 • Εταιρία Ανακούφισης Πόνου και Παρηγορητικής Αγωγής (Ιδρυτικό μέλος - Γενικός γραμματέας της Εταιρίας από το 2001)
 • European Association for Palliative Care

 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

 • Μέλος της Επιτροπής Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (2001 – 2002 από Ιούνιο – Σεπτέμβριο 2001 και το ακαδημαϊκό έτος 2003-2004 και 2009-2010 και 2010-2011.
 • Τακτικό μέλος της τριμελούς επιτροπής Νοσηλευτικής του ΔΙΚΑΤΣΑ από 9/9/2003 και συνέχεια ΔΟΑΤΑΠ έως σήμερα
 • Μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, για τα ακαδημαϊκά έτη: 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005,2009-2010,2010-2011.
 • Μέλος της Επιτροπής  Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Διαπολιτισμική Νοσηλευτική» (από το 2009)
 • Μέλος επιτροπής επιλογής φοιτητών για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Ανταλλαγής Φοιτητών Σωκράτης, από 24-02-99 .
 • Μέλος επιτροπής μελών ΔΕΠ για τις εξετάσεις μεταγραφών φοιτητών από)
 • Μέλος της Επιτροπής Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Οργάνωση και Διαχείριση Ανακουφιστικής και Υποστηρικτικής Φροντίδας Χρονίως Πασχόντων» (από το 2009)
 • Μέλος επιτροπής εξεταστών για τους διαγωνισμούς υποτροφιών του Κληροδοτήματος του Πανεπιστημίου, για τα ακαδημαϊκά έτη από 2002-2011.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Μέλος επιστημονικής επιτροπής ανάπτυξης και λειτουργίας του μη κερδοσκοπικού οργανισμού  «Γαλιλαία».που ιδρύθηκε από την Ιερά Μητρόπολη Μεσογαίας και Λαυρεωτικής για την παροχή ανακουφιστικής φροντίδας στό σπίτι σε ασθενείς με καρκίνο στο τελικό στάδιο της ζωής.Η Γαλιλαία, σε συνεργασία με το Ογκολογικό Νοσοκομείο «Άγιος Σάββας», εφαρμόζει πιλοτικό πρόγραμμα Ανακουφιστικής Φροντίδας στο Σπίτι από το Μάρτιο του 2010

ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

 • E. Patiraki.  EONS – Roche Research Award 2001.
 • E. Patiraki.  EONS – Roche Research Award 2003.
 • Βραβείο καλύτερης εργασίας υποστηρικτικής ογκολογίας.  Ε. Πατηράκη, Θ. Παπά, Χ Κάρλου, Χ Κουλουκούρα. Β. Παντελή. Εφαρμογή Εκπαιδευτικού Προγράμματος του Τομέα Νοσηλευτών Ογκολογίας ΕΣΝΕ με την Πιστοποίηση της EONS. Τελικό Πρόγραμμα 1ου Διεταιρικού Αντικαρκινικού Συνεδρίου, Αθήνα 2003.
 • EONS Best Poster Award 2004, K, Petsios, Z Daskalopoulou, E. Papaioannou, T. Stavrianoudaki, S Tsarouha, E. Patiraki-Kourbani, 4th EONS Spring Convention Edinburgh UK, 15-17 April 2004.
 • Travel grand από British Council 1200 euro.  Educational visit to the School of Nursing, Midwifery and Health Visiting Manchester University, Department of University Hospitals (Christie Hospital) Palliative Care Units (St. Ann’ Hospice), 15-22/06/2005.

Καθηγητές

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ