Αρχική » Προπτυχιακές Σπουδές » Ανακοινώσεις Προπτυχιακών

Ανακοινώσεις Προπτυχιακών Φοιτητών

06-12-2019 Ενεργοποίηση λογαριασμού για τους μετεγγραφέντες φοιτητές

Ενεργοποίηση λογαριασμού για τους μετεγγραφέντες φοιτητές


06-12-2019 To μάθημα ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ-ιΣΤΟΛΟΓΙΑ-ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΑ Ι

ΤΗΝ Τετάρτη 11/12 αντί 10-1 θα γίνει 7.30-9.30 μμ στο Αμφιθέατρο


06-12-2019 Αναπληρώσεις εργαστηρίου ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ Ι

για τους φοιτητές από μετεγγραφή που έχουν παραλάβει παρουσιολόγιο


06-12-2019 Αναπλήρωση 2ου εργαστηρίου (9ης ομάδας) ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ

που δεν έγινε λόγω κατάληψης της Ιατρικής την Παρασκευή 6/12/19


Αποτελέσματα 1 μέχρι 7 από τα συνολικά 66