Αρχική » Προπτυχιακές Σπουδές » Ανακοινώσεις Προπτυχιακών » Προβολή ανακοινώσης
18.12.2013

!!! Βεβαίωση πιστοποίησης γνώσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

 

 

Οι φοιτητές που επιθυμούν βεβαίωση πιστοποίησης γνώσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών θα πρέπει να δηλώσουν να παρακολουθήσουν και να επιτύχουν στα τέσσερα διαθέσιμα μαθήματος πληροφορικής τα οποία είναι:

  • Εισαγωγή στην πληροφορική και επεξεργασία δεδομένων (1ο εξάμηνο)
  • Πληροφορική της Υγείας (2ο εξάμηνο)
  • Πληροφοριακά συστήματα νοσοκομείων (4ο εξάμηνο)
  • Βιοιατρική πληροφορική και τεχνολογία (3ο εξάμηνο)