Αρχική » Προπτυχιακές Σπουδές » Ανακοινώσεις Προπτυχιακών » Προβολή ανακοινώσης
22.11.2017

ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ Ι, ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΙΙ, ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Ι, ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΙ 436

ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Παρακαλούνται οι φοιτητές να προσέλθουν στην Γραμματεία του Παθολογικού Νοσηλευτικού Τομέα, ισόγειο, γραφείο 1-01, κυρία Σουμίλα, να δηλωσουν συμμετοχή στις προφορικές εξετάσεις των μαθημάτων ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ Ι, ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΙΙ, ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Ι, ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΙ της εξεταστικής περιόδου ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018 μέχρι και την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8-12-2017.

Συγκεκριμένα αφορά τους φοιτητές, ως κάτωθι:
1) ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ Ι                    επί πτυχίω φοιτητές
2) ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΙΙ                   φοιτητές 5ου εξαμήνου, φοιτητές 7ου εξαμήνου, επί πτυχίω φοιτητές
3) ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Ι  φοιτητές 5ου εξαμήνου, φοιτητές 7ου εξαμήνου, επί πτυχίω φοιτητές
4) ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΙ   επί πτυχίω φοιτητές

Μαρία Σουμίλα
Γραμματέας του Παθολογικού Νοσηλευτικού Τομέα