Αρχική » Προπτυχιακές Σπουδές » Ανακοινώσεις Προπτυχιακών » Προβολή ανακοινώσης
06.10.2017

Πρόγραμμα ασκήσεων ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (3ου εξαμ)

ακαδ. έτους 2017-18

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Ν0ΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-2018

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Α/Α ΜΗΤΡΩΟΥ

ΔΕΠ

ΕΤΕΠ

ΑΙΘΟΥΣΑ

 ΤΕΤΑΡΤΗ

& ΩΡΑ 10-11

1453201500025-1453201600032

ΚΟΥΜΑΚΗ Β.

 

ΛΑΔΑ Μ.

 

Α

 ΤΕΤΑΡΤΗ

& ΩΡΑ 10-11

1453201600034-1453201600077

 

ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΙΑ Ε.

ΚΡΗΤΙΚΟΥ Σ.

Γ

         ΤΕΤΑΡΤΗ

& ΩΡΑ 10-11

1453201600078-1453201600112

ΚΟΥΜΑΚΗ Β.

 

ΛΑΔΑ Μ.

Α

ΤΕΤΑΡΤΗ

& ΩΡΑ 10-11

1453201600113-1453201600144

 

ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΙΑ Ε.

ΚΡΗΤΙΚΟΥ Σ.

Γ

ΤΕΤΑΡΤΗ

& ΩΡΑ 10-11

1453201600145-1453201600172

ΚΟΥΜΑΚΗ Β.

 

ΛΑΔΑ Μ.

Α

         ΤΕΤΑΡΤΗ

& ΩΡΑ 10-11

1453201600176-1453201600197

& 201500040, 201600053, 201500045, 201500186

 

ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΙΑ Ε.

ΚΡΗΤΙΚΟΥ Σ.

Γ

ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ:  ΟΜΑΔΕΣ Α, Β  :  11/10,  1/11, 22/11

ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ:  ΟΜΑΔΕΣ Γ, Δ  :   18/10, 8/11, 29/11

ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ:   ΟΜΑΔΕΣ Ε, ΣΤ  : 25/10, 15/11, 6/12

 

Παρακαλείσθε να έχετε πάντοτε την ιατρική σας μπλούζα και την κάρτα Εργαστηρίου Μικροβιολογίας για την καταχώρηση της σφραγίδας παρουσίας.

  • Δεν έχετε δικαίωμα απουσίας για όλο το εξάμηνο. Εάν για οποιονδήποτε λόγο απουσιάσετε ή θέλετε να αλλάξετε σειρά (για μία φορά) πρέπει να συνεννοηθείτε  προηγουμένως με τον διδάσκοντα ή με τη Γραμματεία του Εργαστηρίου.
  • Όριο προσέ λευσης στην αίθουσα ασκήσεων: 10.05΄π.μ.
  • Δεν επιτρέπεται καμία αλλαγή σειράς ή ώρας   εάν δεν έχει προηγηθεί συνεννόηση με τον Υπεύθυνο Καθηγητή ή τη Γραμματεία του Εργαστηρίου.