Αρχική » Προπτυχιακές Σπουδές » Κατατακτήριες Εξετάσεις

Κατατακτήριες Εξετάσεις 2016-2017

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ                                                    

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν 01 με 20 Δεκεμβρίου 2016.

Το πρόγραμμα θα ανακοινωθεί στη Γραμματεία και στην ιστοσελίδα του Τμήματος

Οι αιτήσεις

  • Πτυχιούχων ΑΕΙ, ΤΕΙ ή ισοτίμων προς αυτά, ΑΣΠΑΙΤΕ ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ)
  • Καθώς και κατόχων πτυχίου ανωτέρων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και άλλων Υπουργείων

θα υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος Νοσηλευτικής από 01-11-16 έως 15-11-16 Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή και ώρες 11.00 – 14.00

Δικαιολογητικά:

  • Αίτηση υποψηφίου (σε περίπτωση που η αίτηση κατατεθεί από τρίτο πρόσωπο χρειάζεται εξουσιοδότηση από ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα)
  • Αντίγραφο πτυχίου επικυρωμένο με βαθμό ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών με βαθμό
  • Βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών από το ΔΟΑΤΑΠ (προκειμένου για πτυχιούχους του εξωτερικού)

Για πληροφορίες:

τηλ.: 210-746.1441, 210–746.1502

Αναλυτικά η ανακοίνωση....