Αρχική » Προπτυχιακές Σπουδές » Κατατακτήριες Εξετάσεις

Κατατακτήριες Εξετάσεις 2014-2015

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ                                                    

Αποτελέσματα Κατατακτηρίων εξετάσεων (...εδώ)

 

Οι αιτήσεις

 • Πτυχιούχων ΑΕΙ, ΤΕΙ ή ισοτίμων προς αυτά, ΑΣΠΑΙΤΕ ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ)
 • Καθώς και κατόχων πτυχίου ανωτέρων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και άλλων Υπουργείων

θα υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος Νοσηλευτικής από 01-11-14 έως 15-11-14 Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή και ώρες 11.00 – 14.00

Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση υποψηφίου (σε περίπτωση που η αίτηση κατατεθεί από τρίτο πρόσωπο χρειάζεται εξουσιοδότηση από ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα)
 • Αντίγραφο πτυχίου επικυρωμένο με βαθμό ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών με βαθμό
 • Βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών από το ΔΟΑΤΑΠ (προκειμένου για πτυχιούχους του εξωτερικού)

Για πληροφορίες:

τηλ.: 210-746.1502, 210–746.1507, 210–746.1598

Αναλυτικά η ανακοίνωση....

Ημερομηνίες   Εξετάσεων

 • 1. Βασική Νοσηλευτική Ι (Δευτέρα:  08 – 12 - 2014   --  Ώρα 16:00 – 18:00)
  Χώρος: αίθουσα Καρβουντζή (ισόγειο) Παπαδιαμαντοπούλου 123
 • 2. Βιολογία του Κυττάρου  (Τετάρτη:  10-12-2014   --  Ώρα 16:00 – 18:00)
  Χώρος: αίθουσα Καρβουντζή (ισόγειο) Παπαδιαμαντοπούλου 123
 • 3. Ανατομική – Ιστολογία – Εμβρυολογία Ι (Παρασκευή:  12-12-2014   --  Ώρα 16:00 – 18:00)
  Χώρος: αίθουσα 2ου ορόφου  Παπαδιαμαντοπούλου 123

 Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στο Αμφιθέατρο του Τμήματος Νοσηλευτικής, Παπαδιαμαντοπούλου 123.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει:

 • α) Να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα ή άλλο επίσημο δημόσιο έγγραφο πιστοποίησης της ταυτότητάς τους.
 • β) Στυλό χρώματος μπλε ή μαύρο, οποιαδήποτε άλλο αποκλείει το γραπτό από τη βαθμολόγηση.
 • γ) Κατά την πρώτη μέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι υποχρεούνται να βρίσκονται στο χώρο των εξετάσεων μία (1) ώρα νωρίτερα, κατά τις υπόλοιπες ημέρες υποχρεούνται να προσέρχονται μισή ώρα (30 λεπτά ) νωρίτερα.

Γραμματεία
22-10-2014.