Αρχική » Προπτυχιακές Σπουδές » Κατατακτήριες Εξετάσεις

Κατατακτήριες Εξετάσεις 2013-2014

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ                                                    

Οι αιτήσεις

  • πτυχιούχων A.E.I. & πτυχιούχων Ανώτερων Σχολών Διετούς Κύκλου Σπουδών
  • πτυχιούχων Τ.E.I. ή ισοτίμων προς αυτά Σχολών
  • πτυχιούχων Ανώτερων Σχολών Υπερδιετούς Κύκλου Σπουδών κάτοχοι ισότιμων τίτλων προς αυτά (αντίστοιχου ή συναφούς αντικειμένου με το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος)

θα υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος Νοσηλευτικής από 01-11-13 έως 15-11-13 Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή και ώρες 11.00 – 14.00

Δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση υποψηφίου (σε περίπτωση που η αίτηση κατατεθεί από τρίτο πρόσωπο χρειάζεται εξουσιοδότηση από ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα)
  2. Αντίγραφο πτυχίου επικυρωμένο με βαθμό ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών με βαθμό
  3. Βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών από το ΔΟΑΤΑΠ (προκειμένου για πτυχιούχους του εξωτερικού)

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν 01 με 20 Δεκεμβρίου 2013.

Το πρόγραμμα θα ανακοινωθεί στη Γραμματεία και στην ιστοσελίδα του Τμήματος (www.nurs.uoa.gr)

Για πληροφορίες:

τηλ.: 210-746.1441, 210-746.1502, 210–746.1503, 210–746.1403

Αναλυτικά η ανακοίνωση....