Αρχική » Προπτυχιακές Σπουδές » Μαθήματα » Δεύτερο Εξάμηνο

Δεύτερο Εξάμηνο


 

Μαθήματα

Ώρες Διδασκαλίας Εβδομάδας

Ώρες Διδασκαλίας
Εξαμήνου

Υποχρεωτικά

Θεωρ.
Φροντ. Εργ. Κλιν. Θεωρ. Φροντ. Εργ. Κλιν. Σύνολο


1. Ανατομική - Ιστολογία - Εμβρυολογία ΙΙ

2

  2   26   26   52


2. Επιδημιολογία

2

 1     26  13     39


3. Οικονομικά της Υγείας με έμφαση στη Νοσηλευτική Φροντίδα

3

 

  39       39


4.Φυσιολογία Ι


3

      39       39


5. Πληροφορική της Υγείας

2  1  1   26  13  13   52
  221

Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικά

 


1. Γενετική του Ανθρώπου

2       26       26


2. Διατροφολογία

2       26       26


3. Κοινωνιολογία της Υγείας

2 1     26 13     39


4. Βιολογία της Συμπεριφοράς

2       26       26


5. Κλινική Ανατομία

1 1     136 13     26

 

                143

 

Περισσότερες πληροφορίες...