Αρχική » Προπτυχιακές Σπουδές » Μαθήματα » Έβδομο Εξάμηνο

Έβδομο Εξάμηνο


 

Μαθήματα

Ώρες Διδασκαλίας Εβδομάδας

Ώρες Διδασκαλίας
Εξαμήνου

Υποχρεωτικά

Θεωρ.
Φροντ. Εργ. Κλιν. Θεωρ. Φροντ. Εργ. Κλιν. Σύνολο


1. Παιδιατρική Νοσηλευτική

2

   1 4 26   13 52 91


2. Έντατικολογία

2

    4 26     52 78


3. Επείγουσα Νοσηλευτική και Εντατική Νοσηλεία

2     4 26     52 78


4. Νοσηλευτική Αναισθησιολογία


2

    2 26     26 52


5. Παιδιατρική

4     2 52     26 78
  377

Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικά

 


1. Πνευμονολογία - Νοσηλευτική Αναπνευστικών Νοσημάτων

1     1 13     13 26


2. Διασυνδετική Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας

2       26       26


3. Συμπληρωματικές Θεραπείες

1  1     13       26


4. Μηχανική Υποστήριξη της Αναπνοής (όριο 60)

1     1 13     13 26
          104

 

Περισσότερες πληροφορίες...