Αρχική » Προπτυχιακές Σπουδές » Μαθήματα » Έκτο Εξάμηνο

Έκτο Εξάμηνο


 

Μαθήματα

Ώρες Διδασκαλίας Εβδομάδας

Ώρες Διδασκαλίας
Εξαμήνου

Υποχρεωτικά

Θεωρ.
Φροντ. Εργ. Κλιν. Θεωρ. Φροντ. Εργ. Κλιν. Σύνολο


1. Ψυχιατρική

3

    3 39     39 78


2. Παθολογική Νοσηλευτική ΙΙ

3

    4 39     52 91


3. Χειρουργική Νοσηλευτική ΙΙ

1    1 4 13    13 52 78


4. Ψυχιατρική Νοσηλευτική


2

    4 26     52 78


5. Μεθοδολογία της Έρευνας

1 1     13 13     26


6. Νοσηλευτική Λοιμώξεων

2      3 26      39 65
  416

Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικά

 


1. Ψυχοδραστικές Ουσίες

3       39       39


2. Ενδοσκοπήσεις Πεπτικού - Νοσηλευτική Ενδοσκοπήσεων και Ενδοσκοπικής Χειρουργικής

1   2   13   26 26 39


3. Νεφρολογική Νοσηλευτική

1   2   13   26 26 39


4. Κοινοτική Νοσηλευτική ΙΙ

2 1 1   26 13 13 13 52


5. Νοσηλευτική Καρδιαγγειακών Νοσημάτων

2   2   26     26 52


6. Οξυγονοθεραπεία

1   1   13     13 26


*Πρακτική Άσκηση

                      διάρκειας 2 μηνών κατά τους θερινούς μήνες                     
  247

 

Περισσότερες πληροφορίες...