Αρχική » Προπτυχιακές Σπουδές » Μαθήματα » Όγδοο Εξάμηνο

Όγδοο Εξάμηνο


 

Μαθήματα

Ώρες Διδασκαλίας Εβδομάδας

Ώρες Διδασκαλίας
Εξαμήνου

Υποχρεωτικά

Θεωρ.
Φροντ. Εργ. Κλιν. Θεωρ. Φροντ. Εργ. Κλιν. Σύνολο


1. Διοίκηση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών

2

 1   3 26  13   39 78


2. Κλινική Νοσηλευτική


    16       208 208


3. Ανακουφιστική Φροντίδα

2     1 26     13 39


4. Νομοθεσία & Νοσηλευτική Ευθύνη


2

      26       26
  351

Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικά

 


1. Νοσηλευτική Πρακτική Βασισμένη σε Ενδείξεις

1   1   13   13   26


2. Νοσηλευτικά Προβλήματα Παιδιών με Χρόνια Νοσήματα

2     2 26     26 52


3. Κοινωνική Ψυχιατρική

2       26       26


4. Επειγοντολογία (όριο 60)

2     2 26     26 52


5. Παιδικά Ατυχήματα και Δηλητηριάσεις

1     1 13     13 26


6. Νοσηλευτική Μητρότητας - Γυναικολογία

2     2 26     26 52


7. Ορθοπαιδική Νοσηλευτική

1     2 13     26 39


* Πρακτική Άσκηση

Διάρκειας 2 μηνών κατά τους θερινούς μήνες
  273

 

Περισσότερες πληροφορίες...