Αρχική » Προπτυχιακές Σπουδές » Μαθήματα » Πέμπτο Εξάμηνο

Πέμπτο Εξάμηνο


 

Μαθήματα

Ώρες Διδασκαλίας Εβδομάδας

Ώρες Διδασκαλίας
Εξαμήνου

Υποχρεωτικά

Θεωρ.
Φροντ. Εργ. Κλιν. Θεωρ. Φροντ. Εργ. Κλιν. Σύνολο


1. Παθολογία ΙΙ

4

    2 52     26 78


2. Παθολογική Νοσηλευτική Ι

3

    4 39     52 91


3. Χειρουργική

4     3 52     39 91


4. Χειρουργική Νοσηλευτική Ι


1

1   4 13 13   52 78


5. Οργάνωση και Ποιότητα Υπηρεσιών Υγείας

2 1     26 13     39


6. Δεοντολογία στο Χώρο της Υγείας

1  1     13 13     26
  403

Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικά

 


1. Ογκολογική Νοσηλευτική

2    2 26       26 52


2. Γεροντολογική Νοσηλευτική

2    2 26       26 52


3. Νοσηλευτική Αποκατάσταση Χρονίως Πασχόντων

1   1 13       13 26


4. Νευρολογική - Νευροχειρουργική Νοσηλευτική

1  1   13    13     26
                  156

 

Περισσότερες πληροφορίες...