Αρχική » Προπτυχιακές Σπουδές » Μαθήματα » Πρώτο Έξαμηνο

Πρώτο Εξάμηνο


 

Μαθήματα

Ώρες Διδασκαλίας Εβδομάδας

Ώρες Διδασκαλίας
Εξαμήνου

Υποχρεωτικά

Θεωρ.
Φροντ. Εργ. Κλιν. Θεωρ. Φροντ. Εργ. Κλιν. Σύνολο


1. Ανατομική - Ιστολογία - Εμβρυολογία Ι

3

  2   39   26   65


2. Βιοχημεία

3

      39       39


3. Βιολογία του Κυττάρου


4

  1

  52   13   65


4. Βιοστατιστική


2

2     26 26     52


5. Εισαγωγή στη Νοσηλευτική

2

      26       26

 

247

Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικά

 


1. Βιοηθική

2       26       26


2. Εισαγωγή στην Ψυχολογία

1 1     13 13     26


3. Εισαγωγή στην Πληροφορική και Επεξεργασία Δεδομένων

2 1 1   26 13 13   52


4. Βιοφυσική

2       26       26

 

                130

 

Περισσότερες πληροφορίες...