Αρχική » Προπτυχιακές Σπουδές » Μαθήματα » Τέταρτο Εξάμηνο

Τετάρτο Εξάμηνο


 

Μαθήματα

Ώρες Διδασκαλίας Εβδομάδας

Ώρες Διδασκαλίας
Εξαμήνου

Υποχρεωτικά

Θεωρ.
Φροντ. Εργ. Κλιν. Θεωρ. Φροντ. Εργ. Κλιν. Σύνολο


1. Πρόληψη

2

2     26 26     52


2. Βασική Νοσηλευτική ΙΙ

2

 1    2 26      52 78


3. Συστήματα Νοσηλευτικής Φροντίδας

2  1   2 26  13   26 65


4. Παθολογία Ι


2

      26       26


5. Ψυχολογία στο Χώρο της Υγείας

3  1     39  13     52


6. Χειρουργική Σημειολογία

2      2 26      26 52
  325

Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικά

 


1. Διαπολιτισμική Νοσηλευτική

1 1     13 13     26


2. Πληροφοριακά Συστήματα Νοσοκομείων

1  1     13  13     26


3. Υγιεινή της Εργασίας

2    2   26    26   52


4. Νοσηλευτική Αξιολόγηση

1    1   13    13   26


5. Δερματολογία

2       26       26


6. Παθοφυσιολογία των Νόσων (Παθολογική Φυσιολογία)

2       26       26


7. Δεξιότητες Επικοινωνίας

1 1     13 13     26
                  208

 

Περισσότερες πληροφορίες...