Αρχική » Προπτυχιακές Σπουδές » Μαθήματα » Τρίτο Εξάμηνο

Τρίτο Εξάμηνο


 

Μαθήματα

Ώρες Διδασκαλίας Εβδομάδας

Ώρες Διδασκαλίας
Εξαμήνου

Υποχρεωτικά

Θεωρ.
Φροντ. Εργ. Κλιν. Θεωρ. Φροντ. Εργ. Κλιν. Σύνολο


1. Φαρμακολογία

2

 1     26  13     39


2. Μικροβιολογία

2

   1   26    13   39


3. Κοινοτική Νοσηλευτική Ι

2  

 4 26      52 78


4. Πρώτες Βοήθειες


2

  1   26   13   39


5. Βασική Νοσηλευτική Ι

3    3   39    39   78


6. Φυσιολογία ΙΙ

3       39       39
  312

Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικά

 


1. Θεωρίες της Νοσηλευτικής

1  1     13  13     26


2. Βιοϊατρική Πληροφορική & Τεχνολογία

2       26       26


3. Ακτινοπροστασία

1 1     13 13     26

 

                78

 

Περισσότερες πληροφορίες...