Αρχική » Προπτυχιακές Σπουδές » Υπηρεσίες Γραμματείας » Δ.Ε.Ε (ΠΑΣΟ)

Δελτίο Ειδικού Εισιτηρίου (ΠΑΣΟ)


Από το ακαδημαϊκό έτος 2011-12 οι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί αλλά και διδακτορικοί φοιτητές  όλων των Πανεπιστημίων/ΤΕΙ της χώρας έχουν την δυνατότητα να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση τους για την έκδοση της νέας ακαδημαϊκής ταυτότητας.

Η νέα ταυτότητα είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να ισχύει για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η φοιτητική ιδιότητα και παράλληλα καλύπτει πολλαπλές χρήσεις εκτός του Φοιτητικού Εισιτηρίου (ΠΑΣΟ). Οι νέες ταυτότητες αναγράφουν την ακριβή περίοδο ισχύος του δικαιώματος του Φοιτητικού Εισιτηρίου. Στην περίπτωση που ο φοιτητής δεν δικαιούται Φοιτητικό Εισιτήριο, η κάρτα επέχει θέση απλής ταυτότητας.

Οι ταυτότητες παραλαμβάνονται από τους φοιτητές από το σημείο παραλαβής που έχουν υποβάλλει στην ηλεκτρονική αίτηση τους.

Η Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Aκαδημαϊκής Ταυτότητας παρέχεται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με την τεχνική υποστήριξη του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ).

Περισσότερες λεπτομέρειες - υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης: Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Κάρτας Φοιτητή

Επιστροφή