Αρχική » Προπτυχιακές Σπουδές » Υπηρεσίες Γραμματείας » My Studies (Δηλώσεις Μαθημάτων κ.α.)

Αυτός ο δικτυακός τόπος παρέχει υπηρεσίες σχετικές με φοιτητικά θέματα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Στις σελίδες του: οι φοιτητές μπορούν:

 • να δουν το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματός τους
 • να κάνουν δήλωση μαθημάτων
 • να δουν τη βαθμολογία τους

Για να μπορέσετε να συνδεθείτε στην εφαρμογή, θα πρέπει να είστε ενεργός χρήστης των φοιτητικών υπηρεσιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και να διαθέτετε λογαριασμό πρόσβασης.

Βασικές Οδηγίες

 • Οι δηλώσεις μαθημάτων θα γίνονται ηλεκτρονικά μέσω της υπηρεσίας my-studies.
  Για αναλυτικές οδηγίες για τον τρόπο των ηλεκτρονικών δηλώσεων κατεβάστε το εγχειρίδιο Βοήθειας ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα my-studies.uoa.gr
  Όσοι φοιτητές δεν έχουν κάνει εγγραφή στο my-studies και επομένως δεν έχουν κωδικό, πρέπει να γραφτούν άμεσα προκειμένου να κάνουν τη δήλωση μαθημάτων.
 • Σε κάθε εξάμηνο ο φοιτητής πρέπει να δηλώσει όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα του εξαμήνου, μέχρι δύο (2) κατ΄ επιλογήν υποχρεωτικά και μέχρι πέντε (5) οφειλόμενα μαθήματα (για τα δυο πρώτα έτη και μέχρι 10 οφειλόμενα για τα δυο τελευταία έτη). Σε καμία περίπτωση δεν μπορείτε να δηλώσετε παραπάνω μαθήματα. 
  Προσοχή! Οι δηλώσεις στα κατ΄ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα με περιορισμένο αριθμό φοιτητών γίνονται πρώτα στους τομείς που ανήκουν τα μαθήματα και κατόπιν ηλεκτρονικά μαζί με τα υπόλοιπα μαθήματα.
  Προσοχή!:Για τα κατ' επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα ο αριθμός των χορηγουμένων συγγραμμάτων είναι απόλυτα συγκεκριμένος και ισούται με τον αριθμό των απαιτούμενων από το πρόγραμμα σπουδών για τη λήψη πτυχίου.

Προσοχή! Σε περίπτωση που ξανακάνετε σύνδεση στον λογαριασμό σας για οποιαδήποτε αλλαγή, θα πρέπει η διαδικασία της δήλωσης να επαναληφθεί από την αρχή διότι το σύστημα κρατάει μόνο τις αλλαγές της τελευταίας εισόδου.

Είσοδος