Αρχική » Προπτυχιακές Σπουδές » Υπηρεσίες Γραμματείας » My Studies (Δηλώσεις Μαθημάτων κ.α.)

Αυτός ο δικτυακός τόπος παρέχει υπηρεσίες σχετικές με φοιτητικά θέματα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Στις σελίδες του: οι φοιτητές μπορούν:

 • να δουν το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματός τους
 • να κάνουν δήλωση μαθημάτων
 • να δουν τη βαθμολογία τους
 • να κάνουν αίτηση για την έκδοση πιστοποιητικών

Για να μπορέσετε να συνδεθείτε στην εφαρμογή, θα πρέπει να είστε ενεργός χρήστης των φοιτητικών υπηρεσιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και να διαθέτετε λογαριασμό πρόσβασης.

Βασικές Οδηγίες

 • Οι δηλώσεις μαθημάτων και η επιλογή συγγραμμάτων θα γίνονται ηλεκτρονικά μέσω της υπηρεσίας my-studies.
  Για αναλυτικές οδηγίες για τον τρόπο των ηλεκτρονικών δηλώσεων κατεβάστε το εγχειρίδιο Βοήθειας ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα my-studies.uoa.gr
  Όσοι φοιτητές δεν έχουν κάνει εγγραφή στο my-studies και επομένως δεν έχουν κωδικό, πρέπει να γραφτούν άμεσα προκειμένου να κάνουν τη δήλωση μαθημάτων.
 • Σε κάθε εξάμηνο ο φοιτητής πρέπει να δηλώσει όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα του εξαμήνου, μέχρι δύο (2) κατ΄ επιλογήν υποχρεωτικά και μέχρι πέντε (5) οφειλόμενα μαθήματα. Σε καμία περίπτωση δεν μπορείτε να δηλώσετε παραπάνω μαθήματα. 
  Προσοχή! Οι δηλώσεις στα κατ΄ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα με περιορισμένο αριθμό φοιτητών γίνονται πρώτα στην κεντρική γραμματεία του Τμήματος και κατόπιν ηλεκτρονικά μαζί με τα υπόλοιπα μαθήματα.
 • Η επιλογή συγγραμμάτων θα γίνεται σε 2 φάσεις.
  Α. Μαζί με τις δηλώσεις μαθημάτων στο my-studies στην αντίστοιχη επιλογή.
  Β. Στην υπηρεσία «Εύδοξος», eudoxus.gr (υπάρχουν αναλυτικές οδηγίες)  ακριβώς τα ίδια συγγράμματα που δηλώθηκαν στο my-studies προκειμένου να μπορέσετε να τα παραλάβετε από τους εκδότες.
  Προσοχή!:Για τα κατ' επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα ο αριθμός των χορηγουμένων συγγραμμάτων είναι απόλυτα συγκεκριμένος και ισούται με τον αριθμό των απαιτούμενων από το πρόγραμμα σπουδών για τη λήψη πτυχίου.
  Μετά την συμπλήρωση αυτού του αριθμού δεν επιτρέπεται από το σύστημα η επιπλέον χορήγηση συγγραμμάτων, ακόμα κι αν γίνει δήλωση για επιπλέον κατ' επιλογήν μαθήματα.

Προσοχή! Σε περίπτωση που ξανακάνετε σύνδεση στον λογαριασμό σας για οποιαδήποτε αλλαγή, θα πρέπει η διαδικασία της δήλωσης να επαναληφθεί από την αρχή διότι το σύστημα κρατάει μόνο τις αλλαγές της τελευταίας εισόδου.

Είσοδος