Αρχική » Προπτυχιακές Σπουδές » Υπηρεσίες Γραμματείας » Συγγράμματα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Πρόκειται για μία πρωτοποριακή υπηρεσία για την άμεση και ολοκληρωμένη παροχή των Συγγραμμάτων των φοιτητών των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ της επικράτειας.

Η διαδικασία είναι πλήρως αυτοματοποιημένη και προσφέρει: 
(α) Πλήρη ενημέρωση στους φοιτητές για τα παρεχόμενα Συγγράμματα σε κάθε μάθημα
(β) Δυνατότητα άμεσης παραλαβής των Συγγραμμάτων και
(γ) Αποτελεσματικούς μηχανισμούς για την ταχεία αποζημίωση των Εκδοτών και για την αποτροπή της καταχρηστικής εκμετάλλευσης των δημόσιων πόρων

Για άμεση πρόσβαση στα συγγράμματα της σχολής επιλέξτε τον επόμενο σύνδεσμο.

Καταστάσεις Μαθημάτων/Συγγραμμάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 Τμήματος ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Η  πλήρης  χρήση της υπηρεσίας Εύδοξος απαιτεί εγγραφή.