Αρχική » Ανθρώπινο Δυναμικό » Δ.Ε.Π. » Σουρτζή Παναγιώτα

Σουρτζή Παναγιώτα

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΟΝΟΜΑ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΕΠΩΝΥΜΟ: ΣΟΥΡΤΖΗ
ΒΑΘΜΙΔΑ: ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
ΤΟΜΕΑΣ: ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΠΡΟΛΗΨΗΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2107461474
FAX: 2107461475
E-MAIL: psourtzi@nurs.uoa.gr
ΓΡΑΦΕΙΟ/ΚΤΗΡΙΟ: 301-Παπαδιαμαντοπούλου
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Παπαδιαμαντοπούλου 123, 11527, Αθήνα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ

 • Υγιεινή της Εργασίας
 • Γεροντολογική Νοσηλευτική
 • Εισαγωγή στην Νοσηλευτική

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ

 • ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ
 • ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 • ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΠΟΥΔΕΣ – ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

 • Πτυχίο/Πτυχία: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑ 1989
 • Μεταπτυχιακοί τίτλοι: MMedSc, University of Birmingham, UK, 1992
 • Διδακτορικό Δίπλωμα: PhD, University of Birmingham, UK, 1995

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

 • Διδάκουσα ΠΔ 407: ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑ 1996-2000
 • Επίκουρος Καθηγήτρια: ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑ 2000
 • Αναπληρώτρια Καθηγήτρια: ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑ 2006
 • Καθηγήτρια: ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑ 2013

ΕΡΕΥΝΑ – ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

 • Υγιεινή της Εργασίας και του Περιβάλλοντος
 • Προαγωγή και Αγωγή της Υγείας
 • Νοσηλευτική Εκπαίδευση
 • Φροντίδα υγείας ευάλωτων πληθυσμών

Συμμετοχή σε Ελληνικά και Διεθνή ερευνητικά προγράμματα, εκ των οποίων τα παρακάτω σε εξέλιξη

 • 2013-: ELLAN, European Later Life Active Network.
 • 2013-: ΑΚΕΣΩ 2- Εκπόνηση τεύχους διαδικασιών για την ανάπτυξη, οργάνωση και αξιολόγηση υπηρεσιών κατ' οίκον νοσηλείας -εκπαίδευση νοσηλευτών στην κατ' οίκον φροντίδα υγείας και ανακουφιστική φροντίδας στην Κοινότητα. MIS:375875
 • 2011-: Διερεύνηση των συνθηκών εκπαίδευσης και άσκησης των νοσηλευτών υγιεινής της εργασίας στις χώρες της ΕΕ. Ανάθεση από το ΔΣ της Federation of Occupational Health Nurses in the EU (FOHNEU). http://www.fohneu.org
 • 2011-: ΘΑΛΗΣ–UOA-The Detection, Transcription, and Analysis of Inequalities to Healthcare Access for Immigrants Living in Greece, MIS 377228
 • 2011-: Εργασιακή Ικανότητα και Υγεία στους νοσηλευτές
 • 2011-: Η επίδραση της οικονομικής κρίσης στην υγεία των εργαζομένων
 • 2008- : Η επίδραση της εκπαίδευσης ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια στη βελτίωση της έκβασης της νόσου μετά την έξοδό τους από το νοσοκομείο

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 Ξενόγλωσσες (επιλογή)

 • Papastavrou E, Kalokerinou A, Alevizopoulos G, Papakostas S, Sourtzi P (2007). The Burden Experienced by Family Care Givers of their Demented Relatives. JOURNAL of ADVANCED NURSING, 58(5): 446-57
 • Jarup L, Babisch W, Houthuijs D, Pershagen G, Katsouyanni K, Cadum E, Dudley ML, Savigny P, Seiffert I, Swart W, Breugelmans O, Bluhm G, Selander J, Haralabidis A, Dimakopoulou K, Sourtzi P, Velonakis M, VignaTaglianti F. (2008). Hypertension and Exposure to Noise near Airports - the HYENA study Environ Health Perspectives, 116 (3), 329-333.
 • Lambrinou A, Sourtzi P, Kalokerinou A, Lemonidou C (2009): Attitudes and knowledge of the Greek Nursing students towards Older People. Nurse Education Today, 29, 617-622.
 • Korompeli A, Sourtzi P, Ch Tzavara, E. Velonakis (2009). The hormone levels change of Intensive Care Unit nurse personnel working irregular rotating shift system. JOURNAL of ADVANCED NURSING, 65, 1274-1282.
 •  Patelarou E, Vardavas K, Tzilepi P, Sourtzi P (2009). Nursing educational and practice in a changing environment: The case of Greece. Nurse Education Today, 29, 840-4.
 • Alexandropoulou M, Sourtzi P, Kalokerinou A (2010): Evaluation of health promotion activities in school nursing practice. SCHOOL HEALTH NURSING, 26(4):278-88.
 • Sourtzi P, Roka V, Velonaki V, Kalokerinou A (2010). Health Promotion Programs for the Elderly in Greece, the “Health Pro Elderly” Project. HYGIEIA INTERNATIONALIS, 9, 385-395
 • Patelarou E, Stefanou E, Kargaki S, Niewenhuijsen M, Sourtzi P, Gracia E, Chatzi L, Koutis A, Kogevinas M (2011). The association between low exposure to brominated trihalomethanes and reproductive outcomes in a coastal area in Greece. OEM, 68, 438-445. 
 • Tziaferi S, Sourtzi P, Kalokerinou A, Sgourou E, Koumoulas E, Velonakis E (2011): Physical Risks evaluation by multiple methods in the hospital environment. SH@W, 2, 260-272
 • Lambrinou E, Kalogirou F, Lamnisos D, Sourtzi P (2012). Effectiveness of heart failure management programmes with nurse-led dishchange planning in reducing readmissions: A systematic review and meta-analysis. IJNS, 49, 610-624
 • Korompeli A, Tzavara C, Lemonidou C, Sourtzi P (2013). Sleep disturbance in nursing personnel working shifts. NURSING FORUM 48, 45-53
 • Bucaj A, Sourtzi P, Galanis P, Kalokerinou A, Velonakis E. (2013). Dietary habits of Albanian immigrants living in Greece in comparison to Albanians living in their country. MEDITERRANEAN JOURNAL OF NUTRITION AND METABOLISM, 6, 39-44
 • Toli T, Sourtzi P, Tsoumakas K, Kalokerinou A. (2013). Association between knowledge and attitudes of school nurses towards epilepsy and the risk of accidents in Greek schools. EPILEPSY AND BEHAVIOUR, 27, 333-336
 • Tziaferi S., Kalokairinou A., Sourtzi P., Prezerakos P., Velonakis Em. (2013). Perception of occupational hazards among Greek hospital workers: a cross sectional study. INTERNATIONAL JOURNAL OF HEALTH RESEARCH &INNOVATION, 1, 1-13
 • Galanis P, Sourtzi P, Bellali T, Theodorou M, Karamitri I, Siskou O, Charalambous G, Kaitelidou D. Public health services knowledge and utilization among immigrants in Greece: a cross-sectional study. BMC Health Serv Res. 2013 13(1):350. 
 • Donadiki EM, Jiménez-García R, Hernández-Barrera V, SourtziP, Carrasco-Garrido P, López de Andrés A, Jimenez-TrujilloI, Emmanuel G. Velonakis EG. Factors related to contraceptive methods among female higher education students in Greece (2013). JOURNAL OF PEDIATRICS AND ADOLESCENT GYNECOLOGY, DOI: 10.1016/j.jpag.2013.06.011

Ελληνικές

 • Τολίκα Φ και Σουρτζή Π. (2008): Αξιολόγηση εκπαιδευτικού προγράμματος για την πρόληψη των μυοσκελετικών νοσημάτων σε φοιτητές νοσηλευτικής. Νοσηλεία και Ερευνα, 20, 21-28.
 • Δάβου Ε και Σουρτζή Π (2009). Πιλοτική μελέτη της γνώσης, στάσης και συμπεριφοράς μαθητών λυκείου σε θέματα διαφυλικών σχέσεων και αντισύλληψης. Νοσηλεία και Ερευνα, 23, 19-27.
 • Κοπανιτσάνου Π και Σουρτζή Π (2009). Απόψεις των ηλικιωμένων για τα προγράμματα προαγωγής υγείας. Νοσηλεία και Ερευνα, 23, 37-43.
 • Αποστολάρα Π, Σουρτζή Π, Τσουμάκας Κ, Καλοκαιρινού Α (2009). Πολιτισμική Ικανότητα του Προσωπικού Υγείας στην Ελλάδα: Πιλοτική μελέτη. Νοσηλεία και Ερευνα, 24, 23-30.
 • Τζιαφέρη Σ, Σουρτζή Π, Καλοκαιρινού Α, Βελονάκης Ε (2009). Αντίληψη του επαγγελματικού κινδύνου από νοσηλευτικό προσωπικό σε ελληνικά νοσοκομεία. Νοσηλεία και Ερευνα, 25, 31-40.
 • Βελονάκη ΒΣ, Ρόκα-Σκαφιδάκη Β, Σουρτζή Π, Καλοκαιρινού Α, (2009). Επιστημονικά τεκμηριωμένες κατευθυντήριες οδηγίες για την προαγωγή υγείας των ηλικιωμένων (HealthPROelderly-GR).  ΙΑΤΡΙΚΗ, 96(5):411-418.
 • Κορομπέλη A και Σουρτζή Π (2010). Οργάνωση του Κυκλικού Ωραρίου Εργασίας σε Υπηρεσίες Υγείας για τη Μείωση των Επιπτώσεών του στους Εργαζόμενους. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ, 49(2): 131–140.
 • Καπετανάκη A και Σουρτζή Π (2011). Η χρήση του κοινωνικού μάρκετινγκ στη δημόσια υγεία: Το εθνικό πρόγραμμα κοινωνικού μάρκετινγκ για την υγιεινή διατροφή στη Νέα Ζηλανδία. Νοσηλεία και Ερευνα, 29, 24-30.
 • Κορομπέλη A, Λεμονίδου Χ, Βελονάκης Ε, Σουρτζή Π (2011). Η στάθμιση του εργαλείου εκτίμησης των επιπτώσεων του κυκλικού ωραρίου Standard of Shiftwork Index σε Ελληνικό πληθυσμό. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ, 50, 430-440.
 • Φωκά Α., Ρουμελιώτου Ι., Πουλοπούλου Σ., Πουλακιδάκος Σ., Σιώζου Ε., Μπράχου Σ., Τζώρτζη Α., Bucaj A., Πλειός Γ., Σουρτζή Π. (2012).  Παράγοντες που επηρέασαν το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό για τον εμβολιασμό κατά της γρίπης Α/Η1Ν1. ΑΡΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, 29, 354-361.
 • Κοντονή Μ και Σουρτζή Π (2012). Επείγουσα νοσοκομειακή φροντίδα των μεταναστών στην Ελλαδα. Νοσηλεία και Ερευνα, 34, 12-22.
 • Pesiridis T, Kalokairinou A, Sourtzi P (2013). Emergency Preparedness and Disaster Nursing: Nursing Student’s Perceptions in Greece. Νοσηλεία και Ερευνα, 35, 84-96
 • Σύρου Ν, Καλοκαιρινού Α, Ελευσινιώτης Ι, Σουρτζή Π (2013). Γνώσεις, στάσεις και συμπεριφορά εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για τη σχολική ασφάλεια. Νοσηλεία και Ερευνα, 36, 148-164
 • Σαρλά Ε και Σουρτζή Π (2013). Ο ρόλος του νοσηλευτή στην προαγωγή της υγείας των ηλικιωμένων. Νοσηλεία και Ερευνα, 36, 166-179

ΤΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕ ΛΑΤΙΝΙΚΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 • Panayota Sourtzi
 • Panagiota Sourtzi
 • Panayiota Sourtzi

ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ/ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

 • Εθνικός Σύνδεσμος Διπλωματούχων Νοσηλευτριών /-ών Ελλάδας (Πρόεδρος της επιτροπής του τομέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας/ Κοινοτικής Νοσηλευτικής 2000-2004)
 • Εταιρεία Νοσηλευτικών Σπουδών (μέλος Δ.Σ. 2004-2007)
 • Ελληνική Γεροντολογική και Γηριατρική Εταιρεία (μέλος Δ.Σ. 1999-) (www.gerontology.gr)
 • Federation of Occupational Health Nurses in the EU (board member 2003-) (www.fohneu.org)

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

 • Επιστημονικός Υπεύθυνος του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης
 • Μέλος Επιτροπής Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών
 • Μέλος Επιτροπής Εσωτερικής Αξιολόγησης

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

 • Πρόεδρος Σωματείου Υποστήριξης Φροντιστών Ασθενών με Νόσο Alzheimer

ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

 • υποτροφία εξωτερικού από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές 1991-1995

Καθηγητές

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ