Αρχική » Σύνδεσμοι

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι


Περιοδικό Νοσηλεία και Έρευνα

Εταιρεία Νοσηλευτικών Σπουδών (Στόχος της Εταιρείας Νοσηλευτικών Σπουδών είναι η προαγωγή της νοσηλευτικής επιστήμης στην Ελλάδα, η έρευνα, η εκπαίδευση, η μετεκπαίδευση και η ενημέρωση των νοσηλευτών σε θέματα υγείας με απώτερο στόχο την ωφέλεια της νοσηλευτικής κοινότητας και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου)

Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας

Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών

Εθνικός Διατροφικός οδηγός

Πρόγραμμα δια βίου μάθησης για Νοσηλευτές

Σύμμαχοι Υγείας

Πανελλήνιος Σύλλογος Αποφοίτων Τμήματος Νοσηλευτικής Πανεπιστημίου Αθηνών

11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών Νοσηλευτικής

Εθνικό και Καποδιστριακοό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Γραφείο Διασύνδεσης (Το Γραφείο Διασύνδεσης έχει ως κύριο στόχο του να προετοιμάσει τους νέους αποφοίτους για την ομαλή ένταξή τους στον επαγγελματικό στίβο, να τους διευκολύνει και να τους υποστηρίξει στην επαγγελματική και εκπαιδευτική τους πορεία)

Εργαστήριο Βιοστατιστικής - Πανεπιστήμιο Αθηνών

Αναζήτηση Συνεδρίων Υγείας (Μια προσπάθεια για συστηματική καταλογοποίηση συνεδρίων από το χώρο της υγείας)

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Heart Failure 2014 European Society of Cardiology

Greece Health system review download link..., website...