Αρχική » Το Τμήμα » Οργάνωση και Διοίκηση

Εκλεγμένη Διοίκηση

Πρόεδρος: Καθηγήτρια Χρυσούλα Λεμονίδου

Αναπληρωτής Πρόεδρος: Ελισσάβετ Πατηράκη

Διευθυντές Τομέων :

Τομέας Δημόσιας Υγείας: Καθηγήτρια Αθηνά Καλοκαιρινού

Τομέας Ψυχικής Υγείας και Επιστημών Συμπεριφοράς: Καθηγητής Γεώργιος Αλεβιζόπουλος

Τομέας Παθολογικός - Νοσηλευτικός: Καθηγήτρια Μπροκαλάκη-Πανανουδάκη Ηρώ

Τομέας Βασικών Επιστημών:

Τομέας Χειρουργικός - Νοσηλευτικός: Καθηγητής Γεώργιος Μπαλτόπουλος

Γραμματέας του Τμήματος:

Μαντζουράνη Ελένη

Λοιπό Διοικητικό Προσωπικό:

Βικτώρια Μπίτσα, Γκουζούμα Σοφία, Θεοδωρόπουλος Αθανάσιος, Γεώργιος Οικονομόπουλος, Κωνσταντίνα Γρίβα-Λιαπίκου, Ράνια Καρβελά, Μπαρμπόι Αθηνά.

Το προσωπικό του Τμήματος Νοσηλευτικής, δηλαδή το Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π.) και το Ειδικό και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό είναι κατανεμημένο σε πέντε Τομείς.

α) Τομέας Βασικών Επιστημών (2107461442)

β) Τομέας Παθολογικός - Νοσηλευτικός (2107461443)

γ) Τομέας Χειρουργικός - Νοσηλευτικός (2107461496)

δ) Τομέας Δημόσιας Υγείας (2107461445)

ε) Τομέας Ψυχικής Υγείας και Επιστημών Συμπεριφοράς (2107718320)