Αρχική » Τμήμα » Έντυπα

Έντυπα


Σημαντική Σημείωση:

Για τη χορήγηση της Αιγίδας θα πρέπει το αίτημα του εκάστοτε φορέα να κατατίθεται στη Γραμματεία τουλάχιστον τρεις (3) μήνες νωρίτερα, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία, σύμφωνα με την Απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου.