Αρχική » Το Τμήμα » Εργαστήρια

Στο Τμήμα Νοσηλευτικής έχουν ιδρυθεί Εργαστήρια και Κλινικές στα οποία γίνεται η πρακτική εκπαιδευτική άσκηση των φοιτητών.