Αρχική » Τμήμα » Εργαστήρια » Τομέας Βασικών Επιστημών » Εργαστήριο Βιολογίας-Βιοχημείας

Εργαστήριο

Βιολογίας - Βιοχημείας


Τομέας: Βασικών Επιστημών
Εργαστήριο: Βιολογίας-Βιοχημείας
Διευθυντής: Αντώνιος Σταματάκης, Καθηγητής

Στοιχεία Επικοινωνίας Eργαστηρίου

Αίθουσα/Κτίριο

 • Αίθουσα 2.19/2.20
  Κεντρικό Κτήριο Τμήματος Νοσηλευτικής,
  Παπαδιαμαντοπούλου 123, 11527 Γουδή.

Γενικά Στοιχεία

Στόχος του εργαστηρίου είναι η μελέτη της βιολογικής βάσης της συμπεριφοράς με τη χρήση ζωικών προτύπων. Πιο συγκεκριμένα μελετώνται οι κυτταρικές και βιοχημικές επιπτώσεις των πρώιμων εμπειριών στον εγκέφαλο τρωκτικών καθώς και οι νευροορμονικές συνιστώσες της μητρικής συμπεριφοράς.

Προσωπικό Εργαστηρίου

Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π.)

Διδασκόμενα Μαθήματα (Προπτυχιακού και Μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών) -τα οποία διδάσκονται στο Εργαστήριο

Προπτυχιακός Κύκλος Σπουδών

 • Βιολογία Κυττάρου, Α εξάμηνο

Μεταπτυχιακός Κύκλος Σπουδών

 • Animal behavioral neuroscience (Μεταπτυχιακό μάθημα στο “Athens International Graduate Program in Neurosciences”)

Υποδομές

 • Σύστημα καταγραφής και ανάλυσης συμπεριφοράς ζώων-Noldus
 • Συσκευές εκτέλεσης συμπεριφορικών πειραμάτων: Morris Water Maze, Startle Response/Reflex System, Fear conditioning, Elevated plus maze, Open field, T-maze, Y-maze
 • Σύστημα ανάλυσης εικόνας συνδεδεμένο με φωτονικό μικροσκόπιο
 • Διάταξη HPLC
 • Συσκευή PCR
 • Συσκευή ηλεκτροφόρησης DNA και πρωτεϊνών
 • Σύστημα καταγραφής (documentation) DNA
 • Κρυοτόμος
 • Μικροτόμοι παραφίνης
 • Μονάδα παραγωγής υπερκαθαρού νερού
 • Ψυχόμενη Φυγόκεντρος
 • Κλίβανος επώασης
 • Υπερκαταψύκτης

Eρευνητικές Δραστηριότητες Εργαστηρίου

 • Επιδράσεις μιας πρώιμης αρνητικής εμπειρίας στη δομή και τη λειτουργία του προμετωπιαίου φλοιού τρωκτικών.
 • Επίδραση μιγμάτων ορμονικών διαταρακτών στον εγκέφαλο και τη συμπεριφορά μυών - EDC-MixRisk, European Commission DIRECTORATE-GENERAL FOR RESEARCH & INNOVATION – ΗΟΡΙΖΟΝ 2020.
 • Υποστήριξη υπηρεσιών φαινοτύπησης με τη χρήση ζωικών προτύπων - InfrafrontierGR/Φαινότυπος, Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις

 • Segklia K*, Stamatakis A*, Stylianopoulou F, Lavdas A.A., Matsas R. “Increased Anxiety-Related Behavior, Impaired Cognitive Function and Cellular Alterations in the Brain of Cend1-deficient Mice.” Frontiers Cellular Neuroscience, 12:497, 2019. doi: 10.3389/fncel.2018.00497. * Συγγραφείς με ισότιμη συνεισφορά
 • Diamantopoulou A., Kalpachidou T., Aspiotis G., Gampierakis I., Stylianopoulou F*, Stamatakis A.* “An early experience of mild adversity involving temporary denial of maternal contact affects the serotonergic system of adult male rats and leads to a depressive-like phenotype and inability to adapt to a chronic social stress.” Physiol Behav. 184:46-54. doi: 10.1016/j.physbeh.2017.11.004, 2018. * Συγγραφείς με ισότιμη συνεισφορά
 • Manatos V., Stylianopoulou F., Stamatakis A. “The levels of the GluN2A NMDA receptor subunit are modified in both the neonatal and adult rat brain by an early experience involving denial of maternal contact.” Neurosci. Lett. 612:98-103. doi: 10.1016/j.neulet.2015.12.005.
 • Stamatakis A., Manatos V., Kalpachidou T., Stylianopoulou F. “Exposure to a mildly aversive early life experience leads to prefrontal cortex deficits in the rat”, Brain Structure and Function, 221(8):4141-415, DOI: 10.1007/s00429-015-1154-0, 2016.
 • Kalpachidou T, Raftogianni A, Melissa P, Kollia AM, Stylianopoulou F, Stamatakis A. “Effects of a Neonatal Experience Involving Reward Through Maternal Contact on the Noradrenergic System of the Rat Prefrontal Cortex.” Cereb Cortex. 26(9):3866-77. doi: 10.1093/cercor/bhv192, 2016.

Επιστροφή