Αρχική » Το Τμήμα » Εργαστήρια » Τομέας Βασικών Σπουδών » Εργαστήριο Ανατομίας-Ιστολογίας-Εμβρυολογίας

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ-ΙΣΤΟΛΟΓΙΑΣ-ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΑΣ

επιστροφή

ΟΝΟΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ-ΙΣΤΟΛΟΓΙΑΣ-ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 123, ΓΟΥΔΙ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-7461483
FAX: 210-7461483
E-MAIL: emanolis[at]nurs.uoa[dot]gr
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

 • Φεβρουάριος 1995. Diploma in Radiation Protection for the Use of Radionuclides in Research. Harvard University.
 • Νοέμβριος 1995. Diploma of Research Fellow in Pediatric Otolaryngology, Massachusetts Eye and Ear Infirmary, Harvard Medical School..
 • Οκτώβριος 1993 - Νοέμβριος 1995: Research Fellowship με τον Καθηγητή Schuknecht. Department of Ear Histopathology. Harvard Medical School - Temporal Bone Lab. Massachusetts Eye and Ear Infirmary.
 • Οκτώβριος 1993 - Νοέμβριος 1995: Post-Doctoral Fellowship. Department of Radiology. Harvard Medical School, Massachusetts Eye and Ear Infirmary.
 • Οκτώβριος 1993 – Νοέμβριος 1995: Post-Doctoral and Research Fellowship. Department of Pediatric Otolaryngology, Massachusetts Eye and Ear Infirmary, Harvard Medical School.
 • Οκτώβριος 1994 - Νοέμβριος 1995: Research Fellowship. Department of Genetics,  Seidman Lab., Harvard Medical School.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΡΙΟΛΗΣ-ΣΑΨΑΚΟΣ ΛΕΚΤΟΡΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΛΕΚΤΟΡΑΣ

Γραμματεία

Δεν υπάρχει

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Μαθημάτων 2009-2010

 • ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ-ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΑ  Ι &ΙΙ
 • ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗΣ & ΤΡΑΧΗΛΟΥ (ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗΝ)
 • ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΕΥΡΟΑΝΑΤΟΜΙΚΗ (ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗΝ)

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μαθημάτων 2009-2010

 • Μεταπτυχιακά μαθήματα Τμήματος Θετικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών. Ακαδημαϊκά έτη 2000 έως και σήμερα. Ειδίκευση: Κλινική Χημεία. Μάθημα: Στοιχεία Ανατομίας - Ιστολογίας - Εμβρυολογίας
 • Μεταπτυχιακά μαθήματα Τμήματος Βιολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών. Ακαδημαϊκό έτη 2003 έως και σήμερα. Ειδίκευση: Κλινική Βιοχημεία - Μοριακή Διαγνωστική. Μάθημα: Ειδικά θέματα Ανατομίας – Φυσιολογίας.
 • Mεταπτυχιακά Μαθήματα Τμήματος Ιατρικής Πανεπιστημίου Κρήτης. Ακαδημαϊκό έτος 2003 έως και σήμερα. Ειδίκευση: Νευροεπιστήμες. Μάθημα: Κλινική Νευροανατομική.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

 • Μελέτη και προσπάθεια ερεύνης του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος σαν οδηγό Ανατομικό σημείο εξέλιξης, λειτουργικής συμπεριφοράς, και επιρροής του στο Ανθρώπινο σώμα. Η ανατομική θέση του Τραχήλου και η επιρροή του στην Χειρουργική Παθολογία, Χειρουργική Ανατομία και Νευροφυσιολογία του Ανθρώπου σαν κρίκος ζωτικής σημασίας.
 • Η συμπεριφορά της Μικροβιακής Χλωρίδας της Μύτης, του Στόματος και του Φάρυγγα σε σχέση με τις Χειρουργικές επεμβάσεις στον Λεμφοεπιθηλιακό δακτύλιο του Waldeyer (παρίσθμια, φαρυγγική αμυγδαλή), η αντοχή της στα αντιβιοτικά και οι επιπτώσεις διαταραχής ή βελτίωσης που επιβάλλει στη Δυναμική Ισορροπία των Μικροβίων.
 • Ιστοπαθολογία της Βάσεως του Κρανίου και ιδιαίτερα του Κροταφικού οστού και η στενή της σχέση με την Παθοφυσιολογία της έβδομης (VII) και όγδοης (VIII) Εγκεφαλικής Συζυγίας.
 • Η εφαρμογή της Αξονικής και της Μαγνητικής Απεικονιστικής Τομογραφίας στην αξιολόγηση της Ανατομικής του Υδραγωγού της Αιθούσης και της Χειρουργικής προσπέλασης του Χολεστεατώματος στη Βάση του Κρανίου.
 • Γενετική και Μοριακή Ανάλυση. Εφαρμογή του προγράμματος  Γενετικής Σύνδεσης (Linkage Analysis) σε τρεις μεγάλες οικογένειες με Κληρονομικά νοσήματα: Εντόπιση και χαρτογράφηση δύο Νέων Γενετικών Τόπων στην Ανατομία του Ανθρώπινου γονιδιώματος, που αφορούν τα κληρονομικά νοσήματα της όγδοης  (VIII) εγκεφαλικής συζυγίας: α) Φυλοσύνδετη Προοδευτική Μεταλεκτική Νευροαισθητήριο Βαρηκοΐα (θέση Xq21) οριοθέτηση γονιδίου DFN2, β) Αυτοσωμική Επικρατούσα Προοδευτική Μεταλεκτική Νευροαισθητήριο Βαρηκοΐα (θέση 14q12-13) γονίδιο DFNA9 (COCH gene). (Πιστοποιητικά 22,61).
 • Συμβολή στην Εντόπιση ενός τρίτου Νέου Γονιδιακού Τόπου της ιδίας νόσου που χαρτογραφείται στο Xρωμόσωμα 11. Εργαστήριο Ανατομικής – Ιστολογίας – Εμβρυολογίας Τμήματος Νοσηλευτικής Πανεπιστημίου Αθηνών και Εργαστηρίου Γενετικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ. (Πιστοποιητικό 22, σελ.3).
 • Μελέτη της διαταραχής του ρυθμιστικού μηχανισμού p53/MDM2 στον καρκίνο του πνεύμονα. Εκτίμηση της ύπαρξης της ογκοκατασταλτικής πρωτεΐνης p53 πραγματοποιήθηκε με ανοσοϊστοχημεία. Με τις τεχνικές της Ανάλυσης της Στερεοδιαμόρφωσης της Μονής Αλύσου του DNA (S.S.C.P.) και του Προσδιορισμού της Πρωτοδιάταξης του DNA (Sequencing) μελετήθηκε το γονίδιο του p53, ενώ με τη μέθοδος της Διαφορικής Αλυσιδωτής Αντίδρασης Πολυμεράσης (D-PCR) το γονιδιακό δυναμικό του MDM2.  Η ικανότητα δημιουργίας συμπλόκου της πρωτεΐνης p53 με το στοιχείο ανταπόκρισης της στο γονίδιο MDM2 αναλύθηκε με τη μέθοδο Ηλεκτροφορητικής Καθυστέρησης του DNA μετά από πρόσδεση του με πρωτεΐνη σε πήκτωμα πολυακρυλαμιδίου (E.M.S.A.). Τα επίπεδα του μεταφορικού RNA (mRNA) του γονιδίου MDM2 μελετήθηκαν με τη μέθοδο στυπώματος Northen (Northen Blotting). Με τη μέθοδο στυπώματος Western αναλύθηκαν τα επίπεδα των ισομορφών της πρωτεΐνης MDM2. Με βάση τα αποτελέσματα της παραπάνω μελέτης προτάθηκε ένας νέος ρόλος της πρωτεΐνης p53 σε μια υπο-ομάδα του καρκίνου του πνεύμονα. (1996 - 1998). (Πιστοποιητικό 37).
 • "Καρκινογένεση στο ανώτερο και κατώτερο αναπνευστικό σύστημα” (Πανεπιστημιακή Πνευμονολογική Κλινική του Περιφερειακού Γενικού Νοσοκομείου Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών “Σωτηρία”, και Εργαστήριο Ιστολογίας και Εμβρυολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστήμιου Αθηνών). (Πιστοποιητικό 37).
 • Γενετικές αλλοιώσεις στον Καρκίνο του πνεύμονα. Εργαστήριο Ανατομικής - Ιστολογίας Εμβρυολογίας Τμήματος Νοσηλευτικής και Εργαστήριο Ιστολογίας - Εμβρυολογίας Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών. (Πιστοποιητικό 37).
 • Ιn vitro δοκιμασίες ευαισθησίας του Σταφυλόκοκκου στη Βανκομυκίνη και Τεϊκοπλανίνη και Μοριακές μέθοδοι ανίχνευσης γονιδίων που σχετίζονται με την αντοχή στη Βανκομυκίνη. Εργαστήριο Ανατομικής Ιστολογίας και Εργαστήριο Βιολογίας - Βιοχημείας τμήματος Νοσηλευτικής Πανεπιστημίου Αθηνών.
 • Μελέτη των μηχανισμών Μοριακής Γενετικής που εμπλέκονται στην παθογένεια της Πολυκυστικής Νόσου των Νεφρών και στον Καρκίνο του Παχέως Εντέρου στον άνθρωπο με στόχο την ανάπτυξη νέων σύγχρονων προγνωστικών, διαγνωστικών και θεραπευτικών μεθόδων. Εργαστήριο Ανατομικής – Ιστολογίας − Εμβρυολογίας Τμήματος Νοσηλευτικής Πανεπιστημίου Αθηνών και Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας Medical Analysis Ε.Π.Ε.
 • Μοριακές Τεχνικές στη διάγνωση των Ηπατιτίδων και πρότυπα έκφρασης των IL-1β,2,4,6, TGF-β1 και TNF-a σε αιμοδυιλιζόμενους ασθενείς με Χρόνιες Ηπατίτιδες. Εργαστήριο Ανατομικής - Ιστολογίας Τμήματος Νοσηλευτικής Πανεπιστημίου Αθηνών και Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας "Medical Analysis" Ε.Π.Ε Νεφρολογικής Μονάδας Νοσοκομείου "Υγεία".
 • Φαρμακοκινητικές, Μοριακές και Ανοσοϊστοχημικές μελέτες σε πειραματόζωα. Αξιολόγηση των βλαβών του ήπατος κατόπιν χορήγησης τοξικών ουσιών και της αναγέννησής του. Εργαστήριο Ανατομικής – Ιστολογίας − Εμβρυολογίας Τμήματος Νοσηλευτικής, Πανεπιστημίου Αθηνών και Εργαστήριο Ιατροδικαστικής – Τοξικολογίας, Ιατρική Σχολή, Παν/μίου Αθηνών.
 • Κλινικές Φαρμακοκινητικές και Μοριακές μελέτες της Ενδοθηλιακής βλάβης στον πνεύμονα  σε πειραματόζωα μετά από εφαρμογή θετικών πιέσεων. Εργαστήριο Ανατομικής – Ιστολογίας −Εμβρυολογίας και ( Μ.Ε.Θ ) Νοσοκομείου ΚΑΤ  τμήματος Νοσηλευτικής Πανεπιστημίου Αθηνών. Χρηματοδοτήθηκε από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας. ( Δεκέμβριος 2002, Πιστοποιητικό 62).
 • Ιστολογικές και Βιοχημικές μελέτες τού δέρματος σε πειραματόζωα, μετά από εφαρμογή των ακτίνων ‘Laser’. Εργαστήριο Laser-Βιοϊατρικών εφαρμογών και Ανατομικής − Ιστολογίας − Εμβρυολογίας Τμήματος Νοσηλευτικής Πανεπιστημίου Αθηνών.
 • Αξιολόγηση τής Ακτινολογικής Ανατομικής τού κροταφικού οστού στο χολεστεάτωμα των παιδιών, πριν και μετά την χειρουργική εκρίζωση τής νόσου. Εργαστήριο Ανατομικής - Ιστολογίας – Εμβρυολογίας Τμήματος Νοσηλευτικής Πανεπιστημίου Αθηνών και εργαστήριο Ραδιολογίας Massachusetts Eye and Ear Infirmary, Harvard Medical School, Boston. Η μελέτη αυτή έγινε δεκτή προς δημοσιευση το 2007 και δημοσιεύτηκε το 2009.
 • Διερεύνηση και ταυτοποίηση καινούριων ευρέος φάσματος β-λακταμασών και μέταλλο-β-λακταμασών που μεταφέρονται σε ιντεγρόνια και αναπτυξη μεθόδων διάγνωσης και μοριακής διερεύνησης των λοιμώξεων του Κ.Ν.Σ και άλλων ιογενών λοιμώξεων. Εργαστήριο Ανατομικής - Ιστολογίας – Εμβρυολογίας Τμήματος Νοσηλευτικής και Ειδικό Εργαστήριο Ιολογίας  Εργαστηρίου Μικροβιολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών.
 • Αξιολόγηση του πυρετού των αρρώστων που νοσηλεύονται στην Εντατική και η εξέλιξη τοιυ Βαρέως Πάσχοντος σε σχέση με την ποιότητα της Νοσηλείας. Εργαστήριο Ανατομικής - Ιστολογίας – Εμβρυολογίας Τμήματος Νοσηλευτικής και Τμήμα Εντατικής Νοσηλείας του ΓΠΝ Πατρών.
 • Ανοσολογική απάντηση του εγκαυματία. Εργαστήριο Ανατομικής - Ιστολογίας – Εμβρυολογίας, Τμήματος Νοσηλευτικής και Τμήμα Χειρουργικής Γενικού Νοσοκομείου Πειραιά, Τζάνειο.
 • Παράγοντες πήξεως σε αρρώστους με κίρρωση του ήπατος. Εργαστήριο Ανατομικής - Ιστολογίας – Εμβρυολογίας, Τμήματος Νοσηλευτικής και Τμήμα Παθολογίας Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Θράκης.
 • Ανατομικές μελέτες σε μεγάλο αριθμό κροταφικών οστών από πτωματικό υλικό που πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά σε διεθνές επίπεδο. Τα κροταφικά οστά εξαιρέθηκαν με την ενδοκράνια μέθοδο και οι μετρήσεις μεταξύ των land-marks πραγματοποιήθηκαν με εξωτερικές και εσωτερικές (κάθετες-εγκάρσιες διατομές) μετρήσεις. Εργαστήριο Ανατομίας Ιατρικής Σχολής  Πανεπιστημίου Αθηνών και Εργαστήριο Ανατομικής – Ιστολογίας Εμβρυολογίας Τμήματος Νοσηλευτικής Πανεπιστημίου Αθηνών. Η πρώτη μελέτη δημοσιεύτηκε το 2007 καί ή δεύτερη το 2008.
 • Oι ανωτέρω ερευνητικές δραστηριότητες βρίσκονται σε εξέλιξη από το 1998 έως σήμερα στο Εργαστήριο Ανατομικής – Ιστολογίας - Εμβρυολογίας του Τμήματος Νοσηλευτικής Πανεπιστημίου Αθηνών, ανεξάρτητα από την πηγή χρηματοδότησης. Το μεγαλύτερο μέρος των αποτελεσμάτων έχει δημοσιευθεί, ενώ τα επόμενα αποστέλλονται σταδιακά για δημοσίευση. (Βλέπε ξενόγλωσσες δημοσιεύσεις).

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

 • ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ-ΙΣΤΟΛΟΓΙΑΣ-ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΑΣ
 • ΜΟΝΑΔΑ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
 • ΜΟΝΑΔΑ ΚΥΤΤΑΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
 • ΜΟΝΑΔΑ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ
 • ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 • Μοριακή γενετική: α) Εθνικό πρόγραμμα καταγραφής των κληρονομικών νόσων στην Ελληνική Επικράτεια και εκπαίδευση του Ιατρικού και Νοσηλευτικού προσωπικού για πρόληψη και θεραπεία.
  β) Εντόπιση του υπεύθυνου γονιδίου για το κληρονομικό αδενοκαρκίνωμα του παχέος εντέρου με τις τεχνικές μοριακής βιολογίας. (Εργαστήριο Ιστολογίας και Εμβρυολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών). Χρηματοδοτήθηκε από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας. (Απρίλιος 1997, Πιστοποιητικό 61).
 • Ιστοπαθολογία: Μελέτη της ενδοθηλιακής βλάβης στον πνευμονα μετά από εφαρμογή θετικών πιέσεων. Εργαστήριο Ανατομικής – Ιστολογίας και Μ.Ε.Θ, Νοσοκομείου Κ.Α.Τ Τμήματος Νοσηλευτικής Πανεπιστημίου Αθηνών. Χρηματοδοτήθηκε από την Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Αθηνών στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος "Καποδίστριας".(Δεκέμβριος 2002, Πιστοποιητικο 62).
 • Μελέτη  βιολογικών ιστών με ακτίνες Laser: Ανάπτυξη εργαστηριακών in-vivo καί in-vitro πειραμάτων με στόχο τη μελέτη της αντιμικροβιακής δράσης της ακτινοβολίας Laser επί πολυανθεκτικών παθογόνων Βακτηρίων. (Εργαστήριο Ανατομικής- Ιστολογίας -Εμβρυολογίας καί Εργαστήριο Φυσικής-Laser Τμήματος Νοσηλευτικής Πανεπιστημίου Αθηνών). Χρηματοδοτήθηκε από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας. (Φεβρουάριος 2009, Πιστοποιητικό 75).

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 • 1.Manolis E, Tsakris A, Kandiloros D, Kanellopoulou M, Malamou-Lada E, Ferekidis E, Adamopoulos G, Legakis NJ. "Alterations to the oropharyngeal and nasopharyngeal microbial flora of children after tonsillectomy and adenoidectomy". J Laryngol Otol 1994 Sep; 108(9):763-7.
  Θεματολογία: Χειρουργική – Κλινική Μικροβιολογία
  Μεθοδολογία: Ταυτοποίηση παθογόνων και σαπροφυτικών βακτηρίων
  Αναφορές: 4
  Συντελεστής απήχησης: 0,561
 • 2.Manolis E, Yandavi N, Nadol Jr JB, Eavey RD, McKenna M, Rosenbaum S et al.. "A Gene for Non - Syndromic Autosomal Dominant Progressive Postlingual Sensorineural Hearing Loss Maps to Chromosome 14q12-13."
  Hum Mol Genet 1996 Jul;5(7):1047-50.
  Θεματολογία: Ανατομία Γονιδιώματος - Νευροωτολογια
  Μεθοδολογία: "
  Linkage Analysis" Γενετικη Σύνδεση
  Αναφορές: 67
  Συντελεστής απήχησης: 8.099
 • 3.Gorgoulis VG, Zacharatos PV, Manolis E, Ikonomopoulos JA, Damalas A, Lamprinopoulos C, Rassidakis GZ, Zoumpourlis V, Kotsinas A, Rassidakis AN, Halazonetis TD, Kittas C. "Effects of p53 mutants derived from lung carcinomas on the p53-responsive element (p53RE) of the MDM2 gene".
  Br J Cancer 1998;77(3):374-84.
  Θεματολογία: Ογκολογία
  Μεθοδολογία: Μοριακή Βιολογία
  Αναφορές: 20
  Συντελεστής απήχησης: 4,459
 • 4. Manolis EN, Eavey RD, Cunningham MJ, Weber AL. "Enlarged Vestibular Aqueduct as a Marker for Hearing Loss in Children".
  Clin Pediatr (Phila.) 1998 Nov;37(11):689-91.
  Θεματολογία: Ακτινολογική Ανατομία - Ωτολογία
  Μεθοδολογία: Αξονική Τομογραφία Κροταφικού Οστού
  Αναφορές: -
  Συντελεστής απήχησης: 0,726
 • 5.Zacharatos PV, Gorgoulis VG, Kotsinas A, Manolis EN, Liloglou T, rassidakis AN, Kanavaros P, Field JD, Halazonetis T, Kittas C.
  "Modulation of wild-type p53 activity by mutant p53 R273H depends on the p53 resnponsive element (p53RE). A comparative study between the p53REs of the MDM2, WAFI/Cip1 and Bax genes in the lung cancer environment".
  Anticancer Res 1999 Jan-Feb;19(1A):579-87.
  Θεματολογία: Ογκολογία
  Μεθοδολογία: Μοριακή Βιολογία
  Αναφορές: 4
  Συντελεστής απήχησης: 1,479
 • 6.Garinis G, Spanakis N, Theodorou V, Gorgoulis V, Manolis E, Karameris A, Valis D."Comparison of the enzyme-linked immunoasorbant assay III, recombinant immunoblot third generation assay , and polymerase chain reaction method for detection of hepatitis C virus infection I haemodialysis patients.”
  J Clin Lab Anal 1999; 13(3):122-5.
  Θεματολογία: Ιολογία
  Μεθοδολογία
  : Μοριακή Βιολογία
  Αναφορές
  : 6
  Συντελεστής
  απήχησης: 1.117
 • 7.Spanakis NE, Gorgoulis V, Mariatos G, Zacharatos P, Kotsinas A, Garinis G, Trigidou A, Tsimara-Papastamatiou H, Kouloukousa M, Manolis EN, Kittas C.
  "Aberrant p16 expression is correlated with hemizygous deletions at the 9p21-22 chromosome region in non-small cell lung carcinomas".
  Anticancer Res 1999 May-Jun;19(3A):1893-9
  Θεματολογία: Ογκολογία - Γενετική
  Μεθοδολογία: Μοριακή Βιολογία
  Αναφορές: 11
  Συντελεστής απήχησης: 1,479
 • 8.Gorgoulis VG, Tiniakos DG, Mariatos G, Manolis EN, Mitropoulos D, Kittas C.
  "Recent advances in early prostatic cancer".
 • Anticancer Res. 1999 May-Jun; 19(3B):2327-48.Review.
  Θεματολογία
  : Ογκολογία
  Μεθοδολογία
  : Ανασκόπηση
  Αναφορές
  : 2
  Συντελεστής
  απήχησης: 1,479
 • 9. Ikonomopoulos JA, Gorgoulis VG, Zacharatos PV, Manolis EN, Kanavaros P, Rassidakis A, Kittas C. "Multiplex polymerase chain reaction for the detection of mycobacterial DNA in cases of tuberculosis and sarcoidosis".
 • Mod Pathol 1999 Sep;12(9):854-62. Review.
  Θεματολογία: Βακτηριολογία
  Μεθοδολογία: Μοριακή Βιολογία
  Αναφορές: 29
  Συντελεστής απήχησης: 3,753
 • 10. Manolis E, Eavey RD, Sangwatanaroj S, Halpin C, Rosenbaum S, Watkins H, Jarcho J, Seidman CE, Seidman JG. "Hereditary Postlingual Sensorineural Hearing Loss Mapping to Chromosome Xq21".
  Am J Otol. 1999 Sep;20(5):621-6
  Θεματολογία: Νευροωτολογία – Ανατομία Γονιδιώματος
  Μεθοδολογία:
  "Linkage Analysis" – Γενετική Σύνδεση
  Αναφορές: 5
  Συντελεστής απήχησης: 0,737
 • 11. Gorgoulis VG, Mariatos G, Manolis EN, Zacharatos P, Kotsinas A, Liloglou T, Vogiatzi t, Tsagkaraki A, Kokotas S, Tsoli E, Alchanatis M, Sfikakis PP, Asimacopoulos PJ, Field Jk and Kittas C. "Allelic imbalance at the 5q14 locus is associated with decreased apoptotic non-small cell lung carcinomas (NSCLCs). Possible synergistic effect with alterations on apoptosis."
  Lung Cancer 2000 Jun;28(3):211-24
  Θεματολογία: Ογκολογία - Γενετική
  Μεθοδολογία: Μοριακή Βιολογία
  Αναφορές: 7
  Συντελεστής απήχησης: 3,554
 • 12. Eavey RD, Manolis EN, Lubianca J, Merchant S, Seidman JG and Seidman C. "Mutations in COCH (formerly Coch5b2) cause DFNA 9."
  Adv Otorhinolaryngol 2000;56:101-2
  Θεματολογία: Νευροωτολογία - Γενετική
  Μεθοδολογία:
  Linkage Analysis
  Αναφορές: 3
  Συντελεστής απήχησης-
 • 13. Athanasiou A, Gorgoulis VG, Zacharatos P, Mariatos G, Kotsinas A, Liloglou T, Karameris a, foukas p, Manolis EN, Field JK and Kittas C. "C-mos immunoreactivity is an indicator of good prognosis in lung cancer."
  Histopathology. 2000 Jul;37(1):45-54
  Θεματολογία: Ογκολογία
  Μεθοδολογία
  : Ανοσοϊστοχημεία
  Αναφορές
  : 8
  Συντελεστής
  απήχησης: 3,216
 • 14. Fotiadis C, Manolis EN, Troupis TG, Gorgoulis VG and Sechas MN. "Endoscopic resection of a large granular cell tumor of the esophagus."
  J Surg Oncol. 2000 Dec; 75(4):277-9
  Θεματολογία: Χειρουργική Ογκολογία
  Μεθοδολογία: Ενδοσκοπική Χειρουργική
  Αναφορές: 4
  Συντελεστής απήχησης: 2,183
 • 15. Mariatos G, Gorgoulis VG, Zacharatos P, Kotsinas A, Vogiatzi T, Rassidakis G, Foukas P, Liloglou T, Tiniakos D, Angelou N, Manolis EN, Veslemes M, Field JK and Kittas C. "Expression of p16(INK4A) and alterations of the 9p21-23 chromosome region in non-small-cell lung carcinomas: relationship with tumor growth parameters and ploidy status".
 • Int J Cancer. 2000 Mar 20;89(2):133-41
  Θεματολογία: Ογκολογία
  Μεθοδολογία: Μοριακή Βιολογία
  Αναφορές: 21
  Συντελεστής απήχησης: 4,693
 • 16. Ikonomopoulos JA, Gorgoulis VG, Kastrinakis NG, Zacharatos PV, Kokotas SN, Evangelou K, Kotsinas AG, Tsakris AG, Manolis EN and Kittas CN. "Sensitive differential detection of genetically related mycobacterial pathogens in archival material".
  Am J Clin Pathol. 2000 Dec;114(6):940-50
  Θεματολογία: Βακτηριολογία - Ιστολογία
  Μεθοδολογία: Ανοσοϊστοχημεία – Μοριακή Βιολογία
  Αναφορές: 12
  Συντελεστής απήχησης: 2,939
 • 17. Spanakis Ne, Garinis Ga, Alexopoulos Ec, Patrinos Gp, Menounos Pg, Sklavounou A, Manolis En, Gorgoulis Vg and Valis D. "Cytokine serum levels in patients with chronic HCV infection".J Clin Lab Anal. 2002;16(1):40-6
  Θεματολογία: Ανοσολογία - Ιολογία
  Μεθοδολογία: Ορολογία
  Αναφορές: 8
  Συντελεστής απήχησης: 1,117
 • 18. Tsakris A, Papadimitriou E, Douboyas J, Stylianopoulou F and Manolis E. "Emergence of vancomycin-intermediate Staphylococcus aureus and Staphylococcus sciuri, Greece."
  Emerg Infect Dis. 2002 May;8(5): 536-7
  Θεματολογία: Κλινική Μικροβιολογία
  Μεθοδολογία: Μελέτη αντιμικροβιακής αντοχής με μοριακές μεθόδους
  Αναφορές: 8
  Συντελεστής απήχησης: 5,094
  19. Margeli Ap, Manolis E, Skaltsas Sn, Tsarpalis Ks, Mykoniatis Mg, Theocharis Se. "Hepatic Stimulator Substance activity in an animal model of fulminant hepatic failure and encephalopathy".
  Dig Dis Sci. 2002 Oct;47(10): 2170-8
  Θεματολογία
  : Τοξικολογία
  Μεθοδολογία
  : Πειραματόζωα, Βιοχημεία, Τοξικολογία
  Αναφορές
  : 9
  Συντελεστής
  απήχησης: 1,448
 • 20. Garinis GA, Menounos PG, Spanakis NE, Papadopoulos k, Karavitis G,parassi i, Christeli E, Patrinos GP, Manolis EN, Peros G. "Hypermethylation-associated transcriptional silencing of E-cadherin in primary sporadic colorectal carcinomas (SCRCs)".
  J. Pathol. 2002 Dec;198(4): 442-9
  Θεματολογία
  : Χειρουργική - Ογκολογία
  Μεθοδολογία
  : Ανοσοϊστοχημεία
  Αναφορές
  : 14
  Συντελεστής
  απήχησης: 5,759
 • 21. Garinis GA, Spanakis NE, Menounos PG, Manolis EN, Peros G.
  "Transcriptional impairment of β-catenin / E-cadherin complex is not associated with β-catenin mutations in colorectal carcinomas".
  Br J Cancer. 2003 Jan 27; 88(2):206-9
  Θεματολογία: Χειρουργική Ογκολογία
  Μεθοδολογία: Ανοσοϊστοχημεία – Μοριακή Βιολογία
  Αναφορές: 3
  Συντελεστής απήχησης                 4,459
 • 22. Garinis gA, Manolis En, Spanakis Ne, Patrinos Gp, Peros G and Menounos Pg. "High frequency of concomitant mm23-H1 and E-cadherin transcriptional inactivation in primary non-inheriting colorectal carcinomas".
  J Mol Med. 2003 Apr;81(4):256-63
  Θεματολογία: Χειρουργική Ογκολογία
  Μεθοδολογία
  : Ανοσοϊστοχημεία – Μοριακή Βιολογία
  Αναφορές
  : 1
  Συντελεστής
  απήχησης: 5,157
 • 23. Μargeli Ap, Papadimitriou L, Ninos S, Manolis E, Mykoniatis Mg, Theocharis Se. "Hepatic Stimulator Substance administration ameliorates liver regeneration in an animal model of fulminant hepatic failure and encephalopathy".
  Liver Int. 2003 Jun;23(3):171-8
  Θεματολογία: Τοξικολογία
  Μεθοδολογία
  : Πειραματόζωα – Βιοχημεία - Τοξικολογία
  Αναφορές
  : 9
  Συντελεστής
  απήχησης: 2.344
 • 24. Spanakis N, Manolis EN, Tsakris A, Tsiodras S, Panagiotopoulos T, Saroglou G, Legakis NJ. "Coxsackievirus B3 sequences in the myocardium of fatal cases in a cluster of acute myocarditis in Greece"
  J Clin Pathol. 2005 Apr;58(4):357-60
  Θεματολογία: Κλινική Ιολογία
  Μεθοδολογία: Ανοσολογικές και μοριακές τεχνικές
  Αναφορές: 2
  Συντελεστής απήχησης : 2,245
 • 25. Sofianou D, Peftoulidou M, Manolis EN, Sofianos E, Tsakris A. "A fatal case of Ludwig’s angina and mediastinitis caused by an unusual microorganism, Gemella morbillorum".
  Scand J Infect Dis. 2005;37(5):367-9
  Θεματολογία
  : Κλινική Μικροβιολογία
  Μεθοδολογία
  : Διερεύνηση βακτηριακής λοίμωξης
  Αναφορές
  : -
  Συντελεστής
  απήχησης: 1,560
 • 26. Metzidie E, Manolis EN, Pournaras S, Sofianou D, Tsakris A. "Spread of an unusual penicillin- and imipenem resistand but ampicillin susceptible phenotype among Enterococcus faecalis clinical isolates".
  J Antimicrob Chemother.2006 Jan;57(1):158-60.
  Θεματολογία: Κλινική Μικροβιολογία
  Μεθοδολογία: Μοριακές Μέθοδοι
  Αναφορές: -
  Συντελεστής απήχησης: 3,891
 • 27. Karapavlidou P, Sofianou D, Manolis EN, Pournaras S, Tsakris A."CTX-M-1 extended- spectrum beta-lactamase-producing Proteus mirabilis in Greece".
  Microb Drug Resist. 2005 Winter;11(4):351-4.
  Θεματολογία: Κλινική Μικροβιολογία
  Μεθοδολογία: Χαρακτηρισμός νέας β-λακταμάσης με μοριακές μεθόδους
  Αναφορές: 0
  Συντελεστής απήχησης: 1,936
 • 28. Manolis EN, Tsakris A, Kaklamanos I, Markogiannakis A, Siomos K. "In vivo effect of carbon dioxide laser-skin resurfacing and mechanical abrasion on the skin’s microbial flora in an animal model".
  Dermatol Surg. 2006 Mar;32(3):359-64.
  Θεματολογία: Πλαστική Χειρουργική
  Μεθοδολογία
  : Πειραματόζωα - Ιστολογία
  Αναφορές
  : -
  Συντελεστής
  απήχησης: 2,309
 • 29. Ikonomidis A, Pournaras S, Markogiannakis A, Maniatis AN, Manolis EN, Tsakris A. "Low genetic diversity of the intrinsic OXA-51-like class D carbapenemases among Acinetobacter baumannii clinical isolates in Greece".
  Epidimiol Infect. 2007 Jul;135(5):877-81.
  Θεματολογία: Λοιμωξιολογία
  Μεθοδολογία: Μοριακές Μέθοδοι
  Αναφορές: -
  Συντελεστής απήχησης: 1,809
 • 30. Baltayiannis N, Markogiannakis A, Sfyridis P, Manolis EN, Anagnostopoulos D, Bolanos N, Hatzimichalis A, Tsakris A.
  "The influence of local instillation of fusidic Acid on the development of microbial complications after lung resection".
  J Chemother. 2006 Jul;18(3):285-92.
  Θεματολογία: Χειρουργική - Λοιμωξιολογία
  Μεθοδολογία: Χειρουργική
  Αναφορές: -
  Συντελεστής απήχησης: 1,374
 • 31. POULOU A, MANOLIS EN, MARKOU F, ROPOTOS A, GEORGIADIS M, TSAKRIS A."Fatal massive hemolysis as the first manifestation of Clostridium perfringens septicemiain a patient with non-systematic or local predisposing disorder".
  Anaerobe. 2007 Feb;13(1):40-2.
  Θεματολογία: Κλινική Μικροβιολογία
  Μεθοδολογία: Διερευνηση βακτηριακής λοίμωξης
  Αναφορές: -
  Συντελεστής απήχησης: 0,814
 • 32. MANOLIS EN, KAKLAMANOS I, Spanakis N, FILIPPOU D, PANAGIOTAROPOULOS T, TSAKRIS A, SIOMOS K. "tissue concentration of transforming growth factor β1 and basic fibroblast growth factor in skin wounds created with a CO2 laser and scalpel: A comparative experimental study, using an animal model of skin resurfacing".
  Wound Repair. Regen. 2007 Mar-Apr;15(2):252-7
  Θεματολογία: Πλαστική Χειρουργική
  Μεθοδολογία: Πειραματόζωα - Ιστολογία
  Αναφορές: -
  Συντελεστής απήχησης: 2,230
 • 33. KIEKKAS P, BROKALAKI H, MANOLIS EN, ASKOTIRI P, KARGA M, BALTOPOULOS I. G. "Fever and standard monitoring parameters of ICU patients: A descriptive study".
  Intensive Crit Care Nurs. 2007 Oct;23(5):281-8
  Θεματολογία: Εντατική Νοσηλεία
  Μεθοδολογία: Κλινική Αξιολόγηση της Πυρετικής Κίνησης
  Αναφορές: -
  Συντελεστής απήχησης: -
 • 34. FILIPPOU D, PAPADOPOULOS VP, TRIGA A, FILIPPOU G, RIZOS SP, SKANDALAKIS P, MANOLIS EN. "Nitric oxide, antioxidant capacity, nitric oxide synthase, and xanthine oxidase plasma levels in a cohort of burn patients".
  Burns. 2007, Dec;33(8):1001-7.
  Θεματολογία: Πλαστική Επανορθωτική Χειρουργική
  Μεθοδολογία: Βιοχημικοί Δείκτες
  Αναφορές: -
  Συντελεστής απήχησης: 1,139
 • 35. PAPADOPOULOS V, FILIPPOU D, MANOLIS EN, MIMIDIS K. "Haemostasis impairment in patients with obstructive jaundice". J. Gastrointestin Liver Dis. 2007 Jun;16(2):177-86.Review.
  Θεματολογία: Χειρουργική - Ογκολογία
  Μεθοδολογία: Βιοχημεία – Μοριακές Τεχνικές
  Αναφορές: -
  Συντελεστής απήχησης: -
 • 36. MANOLIS E, FILIPPOU D, THEOCHARIS S, PANAGIOTAROPOULOS T, LAPPAS D, MOMPHERATOU E. "Anatomical landmarks: Dimensions of the mastoid air cell system in the Mediterranean population. Our experience from the anatomy of 298 temporal bones".
  Anat Sci Int. 2007 Sep;82(3), 139-46.
  Θεματολογία: Ανατομική Βάσεως Κρανίου / Περιγραφικη Ανατομία
  Μεθοδολογία: Μετρήσεις
  Land – Marks Ανατομή Κροταφικών Οστών από Πτωματικό Υλικό
  Αναφορές: -
  Συντελεστής απήχησης: -
 • 37. KIEKKAS P, BROKALAKI HE, MANOLIS E, SAMIOS A, SKARTSANI CH AND BALTOPOULOS G. "Patient severity as an indicator of nursing workload in the intensive care unit".
  Nurs Crit Care. 2007 Jan-Feb;12(1):34-41.
  Θεματολογία: Εντατική Νοσηλεία
  Μεθοδολογία
  : Κλινική Αξιολόγηση
  Αναφορές
  : -
  Συντελεστής
  απήχησης: -
 • 38. MARKOGIANNAKIS A, FILDISIS G, TSIPLAKOU S, IKONOMIDIS A, KOUTSOUKOU A, POURNARAS S, MANOLIS EN, BALTOPOULOS G, TSAKRIS A."Cross- transmission of multidrug-resistant Acinetobacter baumannii clonal isolates causing septic episodes in a trauma intensive care unit".
  Infect Control Hosp Epidemiol. 2008 May;29(5):410-7.
  Θεματολογία: Κλινική Μικροβιολογία
  Μεθοδολογία
  : Μοριακες Μεθοδοι
  Αναφορές
  : -
  Συντελεστής
  απήχησης: 2.236
 • 40. KIEKKAS P, SAKELLAROPOULOS C, BROKALAKI HE, MANOLIS E, SAMIOS A, SKARTSANI C H, BALTOPOULOS G. "Nursing workload associated with fever in the general intensive care unit".
  Am J Crit Care.2008 Νοv;17(6):522-31
  Θεματολογία: Εντατική Νοσηλεία
  Μεθοδολογία: Κλινική Αξιολόγηση
  Αναφορές: -
  Συντελεστής απήχησης: 1.685
 • 41. KIEKKAS P, SAKELLAROPOULOS C, BROKALAKI HE, MANOLIS E, SAMIOS A, SKARTSANI C H, BALTOPOULOS G ."Association between nursing workload mortality of intensive care unit patients".
  J Nurs Scholarsh. 2008;40(4):385-90
  Θεματολογία: Εντατική Νοσηλεία
  Μεθοδολογία
  : Κλινική Αξιολόγηση
  Αναφορές
  : -
  Συντελεστής
  απήχησης: 1.250
 • 42. MANOLIS E, FILIPPOU D, PAPADOPOULOS P, KAKLAMANOS J, KATOSTARAS T, CHRISTIANAKIS E, BONATSOS G, TSAKRIS A. "The culture site of gallbladder affects recovery of bacteria in symptomatic cholelithiasis".
  J Gastrointestin Liver Dis.2008 Jun;17(2):179-82
  Θεματολογία: Χειρουργική – Κλινική Μικροβιολογία
  Μεθοδολογία: Διερεύνηση Βακτηριακής Λοιμωξης
  Αναφορές: -
  Συντελεστής απήχησης: -
 • 43. MANOLIS E, FILIPPOU D, PAPADOPOULOS P, TSOUMAKAS K, KATOSTARAS T, CHRISTIANAKIS E, FILDISIS G, MOMPHERATOU E."Temporal bone and mastoid process morphology in Mediterranean Population".
  Ital J Anat Embryol.2008 Apr-Jun;113(2)117-28
  Θεματολογία: Ανατομική Βάσεως Κρανίου / Περιγραφική Ανατομία
  Μεθοδολογία
  : Μετρήσεις Land – Marks Ανατομή / Κροταφικών Οστών από Πτωματικό Υλικό
  Αναφορές
  : -
  Συντελεστής
  απήχησης: -
 • 44. ΜΑΝΟLIS E, FILIPPOU D, TSOUMAKAS C, DIOMIDOUS M, CUNNINGHAM M, KATOSTARAS T, WEBER A, EAVEY R."Radiological evaluation of the ear anatomy in cholesteatoma".
  J Craniofac Surg. 2009 May;20(3):807-10
  Θεματολογία: Ακτινολογίa - Ανατομία Βάσεως Κρανίου
  Μεθοδολογία: Απεικονιστικές Μέθοδοι (Αξονική-Μαγνητική Τομογραφία)
  Αναφορές: -
  Συντελεστής απήχησης: 0.739

 

επιστροφή