Αρχική » Τμήμα » Εργαστήρια » Τομέας Ψυχικής Υγείας και Επιστημών Συμπεριφοράς » Εργαστήριο για την Ψυχική Υγεία Επαγγελματιών Υγείας

Εργαστήριο

για την Ψυχική Υγεία Επαγγελματιών Υγείας


 

Τομέας: Ψυχικής Υγείας & Επιστημών της Συμπεριφορές

Εργαστήριο: Εργαστήριο για την Ψυχική Υγεία Επαγγελματιών Υγείας 

Διευθύντρια:  Αντωνία Πασχάλη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ψυχολογίας της Υγείας 

Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Αντωνία Πασχάλη

Τηλ: 210-746-1488,  210-7461508

Email:  anpascha{at}nurs{dot}uoa{dot}gr

Αίθουσα/Κτήριο:  Παπαδιαμαντοπούλου 123, Γουδή 11527, Αθήνα.

Γενικά Στοιχεία

Το «Εργαστήριο Ψυχοπαθολογίας και Νευροψυχολογίας»  ιδρύθηκε το 1996 (ΦΕΚ:195/24.8.1996).  Το  «Εργαστήριο για την Ψυχική Υγεία Επαγγελματιών Υγείας» αποτελεί μετονομασία του «Εργαστηρίου Ψυχοπαθολογίας και Νευροψυχολογίας» με ΦΕΚ απόφασης (2350/ Β/16.06.2020).

Στόχος του Εργαστηρίου είναι να συμβάλλει στην έρευνα, επιμόρφωση και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε επαγγελματίες της υγείας (όπως, νοσηλευτές, ιατρούς, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς που  φροντίζουν ασθενείς) ή/και διασώστες που παρεμβαίνουν σε μαζικές καταστροφές, με στόχο την πρόληψη και αντιμετώπιση του  στρες, την ανάπτυξη αποτελεσματικής επικοινωνίας στον χώρο εργασίας και την  καλλιέργεια της ψυχικής τους ανθεκτικότητας. 

Σκοποί του Εργαστηρίου

 • Εκπαίδευση σε θέματα που αφορούν στην ψυχική υγεία και ενδυνάμωση των εργαζομένων στο χώρο της υγείας.
 • Εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων σε θέματα ψυχικής υγείας που αφορούν τους επαγγελματίες υγείας και τις σχέσεις που αναπτύσσουν με άτομα στα οποία παρέχουν τις υπηρεσίες τους.
 • Παροχή συμβουλευτικών και ψυχολογικών υπηρεσιών σε επαγγελματίες υγείας, ομάδες και φορείς  υγείας.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Το Εργαστήριο αναπτύσσει δραστηριότητες στους ακόλουθους τομείς:

1. Εκπαιδευτικές δραστηριότητες

Οι δραστηριότητες του Εργαστηρίου συμβάλλουν στον εμπλουτισμό των γνώσεων φοιτητών στα ακόλουθα μαθήματα:

     Προπτυχιακά μαθήματα

 • Ψυχολογία  στον χώρο της Υγείας
 • Δεξιότητες Επικοινωνίας
 • Κοινωνιολογία της Υγείας

     Μεταπτυχιακά μαθήματα

 • Επικοινωνία και Διαπροσωπικές Σχέσεις
 • Αρρώστια, Θάνατος Πένθος
 • Ψυχοκοινωνική στήριξη προσφύγων
 • Παιδιατρική Ανακουφιστική Φροντίδα
 • Διεπιστημονική συνεργασία και διαχείριση του στρες στην ομάδα φροντίδας

2. Διεξαγωγή έρευνας

Η έρευνα που διεξάγεται στο Εργαστήριο περιλαμβάνουν, χωρίς να περιορίζονται, στις ακόλουθες θεματικές:

 • Επιπτώσεις της φροντίδας ασθενών με οξέα, χρόνια και απειλητικά για τη ζωή προβλήματα υγείας στην ψυχική υγεία των επαγγελματιών υγείας
 • Επιπτώσεις των εργασιακών απαιτήσεων και εργασιακών πόρων στην ψυχική υγεία των εργαζομένων και στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών
 • Βιολογικοί παράγοντες που σχετίζονται με το στρες
 • Ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις πανδημιών στην ψυχική υγεία των επαγγελματιών υγείας
 • Επικοινωνία και εποικοδομητικές σχέσεις ασθενών, συγγενών και μελών προσωπικού υγείας
 • Επίδραση διαφορετικών τύπων ηγεσίας στη λειτουργικότητα ομάδων υγείας και στην εργασιακή ικανοποίηση των μελών τους
 • Οργανωσιακή κουλτούρα και ψυχική υγεία επαγγελματιών υγείας

Στις ερευνητικές δραστηριότητες του Εργαστήριου περιλαμβάνονται:

1. Διεξαγωγή και συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα.

2. Δημοσιεύσεις σχετικών άρθρων και παρουσιάσεων σε συνέδρια

3. Συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα της ημεδαπής και αλλοδαπής εφόσον οι στόχοι των κέντρων και ακαδημαϊκών αυτών ιδρυμάτων συμπίπτουν, συμβαδίζουν ή αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του Εργαστηρίου.

3. Συμβουλευτικές Δραστηριότητες

Οι δραστηριότητες αυτές περιλαμβάνουν:

3.1.  Εποπτεία επαγγελματιών υγείας και αποφοίτων του Τμήματος Νοσηλευτικής

3.2.  Συμβουλευτική σε διοικητικά στελέχη οργανισμών και υπηρεσιών υγείας, σχετικά με θέματα ψυχικής υγείας του προσωπικού υγείας που παρέχει φροντίδα σε ασθενείς, οικογένειες καθώς και κοινότητες που έχουν πληγεί από καταστροφές.

Συνεργαζόμενα Μέλη ΔΕΠ

Οι συνεργάτες που έχουν συμμετάσχει μέχρι σήμερα στις δραστηριότητες του εργαστηρίου είναι οι ακόλουθοι:

 • Δανάη Παπαδάτου, Καθηγήτρια Κλινικής Ψυχολογίας, Τμήμα Νοσηλευτικής, dpap{at}nurs{dot}uoa(dot}gr
 • Αντωνία Πασχάλη, Αναπληρώτρια. Καθηγήτρια Ψυχολογίας της Υγείας, Τμήμα Νοσηλευτικής, anpascha{at}nurs{dot}uoa{dot}gr
 • Θάλεια Μπελλάλη, Καθηγήτρια, Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας σε Ψυχοτραυματικές Διαταραχές. Τμήμα Νοσηλευτικής, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας thalia{at}nurse{dot}teithe{dot}gr/thaliabellali[at]gmail[dot]com

Eκπαιδευτικές Δραστηριότητες Εργαστηρίου

 • Ιανουάριος – Απρίλιος 2016

Σεμινάριο «Εισαγωγικές Γνώσεις στην Ποιοτική Έρευνα»

Σε συνεργασία με την Εταιρεία Νοσηλευτικών Σπουδών

 • Σεπτέμβριος 2016 – Ιανουάριος 2017

Σεμινάριο «Εφαρμογές Ποιοτικής Έρευνας στο χώρο της Υγείας»

Σε συνεργασία με την Εταιρεία Νοσηλευτικών Σπουδών

 • Σεπτέμβριος 2017 – Δεκέμβριος 2018

Συμβολή στη ανάπτυξη και συγγραφή επιμορφωτικών εντύπων για τη στήριξη ανήλικων προσφύγων και μεταναστών. Σε συνεργασία με την «Μέριμνα», αστική μη κερδοσκοπική εταιρία για τη φροντίδα παιδιών και οικογενειών στην αρρώστια και το θάνατο, που είχε την ευθύνη του προγράμματος
1. Ψυχοκοινωνική στήριξη παιδιών και οικογενειών που παίρνουν τους δρόμους της προσφυγιάς-(2018)
2. Καλές πρακτικές για τη διαχείριση του στρες όσων εργάζονται σε κέντρα φιλοξενίας για ασυνόδευτους ανήλικους πρόσφυγες και μετανάστες-(2019)
3. Καλές πρακτικές πρόληψης και αντιμετώπισης αυτοτραυματισμού σε ασυνόδευτους ανήλικους πρόσφυγες και μετανάστες -(2019)
4. Καλές πρακτικές πρόληψης και αντιμετώπισης βίας και συγκρούσεων σε ασυνόδευτους ανήλικους πρόσφυγες και μετανάστες (2019)

 • Οκτώβριος 2019- Ιανουάριος 2020  

Σεμινάριο «Βασικές Αρχές Επικοινωνίας στην Κλινική Πράξη». Εκπαίδευση Ιατρονοσηλευτικού προσωπικού της  Γ’ Ογκολογικής Κλινικής του ΓΟΝΚ "Οι Άγιοι Ανάργυροι".

Κλινικές Δραστηριότητες Εργαστηρίου

Ομάδα στήριξης του για τη διαχείριση του στρες - Γραμματεία του Τμήματος Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ

Πρόσφατα Ερευνητικά Προγράμματα

«Ψυχοκοινωνική στήριξη ασυνόδευτων ανηλίκων που φιλοξενούνται σε δομές μακροχρόνιας διαβίωσης». ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. (2020-2023)

«Δυαδικές Αναπαραστάσεις και στρατηγικές διαχείρισης του στρες: προδρομική μελέτη  της σχέσης τους με την ποιότητα ζωής γυναικών με νεοπλασία και των συντρόφων τους».  Ίδρυμα Σ. Νιάρχος (ΦΕΚ16/Α/31-1-2020).

«Επιμόρφωση στη Διαχείριση του Στρες σε Διασώστες του ΕΚΑΒ». Ίδρυμα Σ. Νιάρχος (ΦΕΚ16/Α/31-1-2020).

Δραστηριότητες κατά την διάρκεια της Πανδημίας COVID 19

1. Κατά την διάρκεια της πανδημίας του κορωνοιού  το εργαστήριο εξέδωσε δυο Δελτία Τύπου που αφορούσαν την διαχείριση του στρες

Το πρώτο αφορούσε τους Νοσηλευτές 1ης γραμμής  και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Τμήματος Νοσηλευτικής καθώς και στην Ιστοσελίδα της ΕΝΕ και στο ημερήσιο τύπο. 

Ανάρτηση στην Ιστοσελίδα  της ΕΝΕ:http://enne.gr/17180

Αναφορές  Τύπο (επιλεκτικά):https://virus.com.gr/praktika-vimata-gia-tin-psychologiki-thorakisi-nosileyton/

Το  δεύτερο, υπό μορφή επιστολής, αφορούσε  τους φοιτητές. Η επιστολή αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Τμήματος.  Έγινε διάχυση της επιστολής στον τύπο, καθώς και από το  γραφείο τύπου του ΕΚΠΑ για την Eπικαιροποίηση των Δράσεων του ΕΚΠΑ στη μάχη κατά τον Κορωνοϊό.

Eπικαιροποίηση  Δράσεων του ΕΚΠΑ: https://www.uoa.gr/anakoinoseis_kai_ekdiloseis/proboli_anakoinosis/dimosieymata_apo_ekpa_poy_anaferontai_ston_covid_19_542020/

http://share.uoa.gr/protected/all-download/Press_Clips_NKUA/e-press_2020_04_04_DEP.pdf

2. Το Εργαστήριο για την Ψυχική Υγεία Επαγγελματιών Υγείας σε συνεργασία  με το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας, Τμήμα Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης,  διεξήγαγαν στο διάστημα Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2021, διαδικτυακή έρευνα με τίτλο:  «Πανδημία SARS-CoV-2: Ψυχολογικές Αντιδράσεις και Επιπτώσεις 20 Μήνες Μετά την Έναρξη της Πανδημίας». Η έρευνα αφορά κυρίως στις επιπτώσεις της πανδημίας στην ψυχολογική ευεξία και την ποιότητα ζωής του γενικού ενήλικου πληθυσμού, στην τήρηση των συμπεριφορών πρόληψης της μόλυνσης από τον SARS-CoV-2, καθώς και σε παράγοντες που σχετίζονται με τα παραπάνω. Η πρώτη αναφορά των κυρίως ευρημάτων έχουν δημοσιευτεί στο HUB-EKPA στον σύνδεσμο: https://hub.uoa.gr/psychological-reactions-and-consequences-20-months-after-the-onset-of-the-pandemic/

3. Herman Feifel Award to Danai Papadatou, in recognition of outstanding achievement in thanatology, International Work Group on Death, Dying and Bereavement, Finstadjordet, Norway, 26 May 2022.


Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις

 • Paschali, A., Palli, A., Thomadakis, C., & Karademas, E. C. (2021). The interplay between individual and dyadic/common coping in female patients with cancer. European Journal of Psychology Open, 80(4), 143–151. https://doi.org/10.1024/2673-8627/a000012
 • Πασχάλη, Α. (2021). Λανθασμένη διάγνωση ζώντας  στη γκρίζα ζώνη. Νοσηλεία & Έρευνα, Άρθρο Σύνταξης.
 • Πασχάλη, Α. (2021). Συνέντευξη Κινητοποίησης: Μια σημαντική τεχνική εκπαίδευσης για τους επαγγελματίες  υγείας. Νοσηλεία & Έρευνα, Άρθρο Σύνταξης.
 • Souliotis, K., Peppou, L. E., Economou, M., Marioli, A., Nikolaidi, S., Saridi, M., Varvaras, D., Paschali, A., & Syrigos, K. N. (2021). Treatment adherence in patients with lung cancer from prospects of patients and physicians. Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP22(6), 1891–1898. https://doi.org/10.31557/APJCP.2021.22.6.1891
 • Giannakopoulou, M., Vouzavali, F., Paikopoulou, D., Paschali, A., Mpouzika, M., & Karanikola, M. (2021). Attitudes, beliefs and knowledge towards Medical Cannabis of Greek undergraduate and postgraduate university nursing students. Complementary therapies in medicine58, 102703. https://doi.org/10.1016/j.ctim.2021.102703
 • Palli, A., Peppou, L. E., Economou, M., Kontoangelos, K., Souliotis, K., & Paschali, A. (2021). Economic Distress in Families with a Member Suffering from Severe Mental Illness: Illness Burden or Financial Crisis? Evidence from Greece. Community mental health journal57(3), 512–521. https://doi.org/10.1007/s10597-020-00674-9
 • Papadatou, D. (2009). In the Face of Death: Professionals who Care for the Dying and the Bereaved. NY: Springer Publ.Papadatou, D. (2013) The private worlds of professionals, teams and organizations in palliative care. In G. Cox & R. Stevenson (Eds.) Final Acts: the End of life: Hospice and Palliative Care (pp. 25-44). Baywood  Publishing Inc. Co.
 • Papadatou, D., Bellali, T., Papazoglou, D., Petraki, D. (2002). Greek physicians’ and nurses’ grief as a result of caring for children dying of cancer. Pediatric Nursing, 28(4): 345-353.
 • Palli, Α., Peppou, l.Ε.,  Economou, Μ, Kontoangelos, Κ., Souliotis, Κ., & Paschali, Α. (2021). Economic distress in families with a member suffering from severe mental illness: illness burden or financial crisis?,  Community Mental Health Journal, 57(3):512-521. doi: 10.1007/s10597-020-00674-9.
 • Sourkes, B., Liben, S., & Papadatou, D. (2022).  Witness to suffering: the clinician experience. In. J. Wolfe, P. Hinds, & B. Sourkes (Eds.) In Interdisciplinary Pediatric Palliative Care, 2nd edition. NY: Oxford University Press
 • Tsitsas, G., Nanopoulos, P., & Paschali, A. (2019).  Life satisfaction, and  anxiety levels among University Students. Creative Education, 10(5): 947-961. DOI: 10.4236/ce.2019.105071
 • Mc Sharry, J.,  Chater, A.,  Lucanin, J., Höfer, S., Paschali, A & Warner, L. (2017), Education and Training in EHPS countries, Health Psychology Education and Training Countries Represented in the EHPS, (original article), The European Health Psychologist, Bulletin of the European Health Psychology Society, V. 19 (6), pp. 375-381

 

Επιστροφή