Αρχική » Τμήμα » Εργαστήρια » Τομέας Δημόσιας Υγείας » Εργαστήριο Κλινικής Επιδημιολογίας

Εργαστήριο

Κλινικής Επιδημιολογίας


Τομέας: Δημόσιας Υγείας
Εργαστήριο: Κλινικής Επιδημιολογίας
Διευθυντής: Πέτρος Γαλάνης, Επίκουρος Καθηγητής

Στοιχεία Επικοινωνίας Eργαστηρίου

Αίθουσα/Κτίριο

 • Κτίριο Παπαδιαμαντοπούλου 123

Γενικά Στοιχεία

Ο Βασικός Σκοπός του Εργαστηρίου είναι η Θεωρητική & Πρακτική Εκπαίδευση στον Τομέα της Κλινικής Επιδημιολογίας καθώς και επιπλέον Ανάλυση και Διερεύνηση Πολλαπλών Ζητημάτων που αφορούν την Δημόσια Υγεία καθώς και Επιστημονικών Ερευνών Επιστημονικής Κρίσης & Αξιολόγησης επάνω σε Θέματα Δημόσιας Υγείας. Συμμετοχή σε Συνέδρια, Σεμινάρια και Ημερίδες και Αξιολόγηση Προγραμμάτων που αφορούν την Δημόσια Υγεία.

Προσωπικό Εργαστηρίου

Διδασκόμενα Μαθήματα (Προπτυχιακού και Μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών) -τα οποία διδάσκονται στο Εργαστήριο

Εισαγωγή στις Επιστήμες Υγείας, Επιδημιολογία, Δημόσια Υγεία,   Δημόσια Υγεία και Κοινωνικοί Προσδιοριστές στην Υγεία

Υποδομές

 • Γραφείο Επ. Καθηγητή, 2ος Όροφος 
 • Εργαστήριο Κλινικής Επιδημιολογίας & Δημόσιας Υγείας (Παλαιό Αμφιθέατρο & Νέο Αμφιθέατρο, Τμήμα Νοσηλευτικής, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

Eρευνητικές Δραστηριότητες Εργαστηρίου

 • PH-ELIM (Enhancement of study programs in Public Health Law, Health Management, Health Economics and Health Informatics in Montenegro). Enhancement of study programs in Public Health Law, Health Management, Health Economics and Health Informatics in Montenegro (PH-ELIM)” is an Erasmus + project fostering cooperation among Institutes and Universities in Germany, Montenegro, Greece, Austria and Hungary. Key project goals are to enhance and modernize the educational system in ME in accordance with common EU best practices, provide education of public health professionals at all levels making them highly competent to support nation in creating sustainable and flexible healthcare system, deliver effective healthcare services and protect citizens against health threats, all by cost-effective and straightforward approach.
 • RN4CAST (Registered Nurse Forecasting). Organizations who participated in RN4CAST gathered data from nursing staff, asking about characteristics of the nursing job. These data have been explored in terms of health outcomes and patient satisfaction. Aim of this multicenter study was to examine the nursing profile and the way nursing job is related to health outcomes, in European context. 
 • COASTWATCH (Leader of this European Programme for the Epidemiological Study of the Environmental Pollution).
 • Hellenic Central Health Council-KESY (Scientific Manager on the Epidemiological Study concerning the Contraceptive’s Use by the Greek General Population).
 • Hellenic Central Health Council-KESY (Scientific Manager of a Scientific Program for the Development of an Information Guide regarding Health-Services to HIV-Patients).
 • UNE CIA Scientific Manager of a Program concerning the Public Information and the Protection of Public Health for AIDS in Collaboration with a Consortium of English/UK Universities.
 • ΙΤ-EDUCTRA Scientific Consultant into a Scientific Program for the Development of an Educational Logismic for the Training of Health-Care Professionals.
 • Kapodistrias Programme Informatics Program for the Epidemiological Study of The Farmer’s Primary Health-Care (Scientific Coordinator).
 • TELENURSING (Research Program for the Codification of Nursing Practices
 • A General Architecture for Medical Experts Systems

Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις

 • Zimeras S., Diomidous M. Survival Models in Computer Virus. Stud Health Technol Inform. 2018;251:320-322.
 • Karampela I., Tzortzis E., Nikolopoulos M., Dalamaga M., Diomidous M., Armaganidis A. A Hospital Information System Application May Facilitate Staff Compliance with Quality Protocols in a Medical Unit: A Case Study. Stud Health Technol Inform. 2018;251:203-206.
 • Bizopoulou A., Mangita A., Chardalias C., Koutonias P., Diomidous M. Health Professionals Information for Diagnostics Related Groups (DRGs) with the Use of a Website. Acta Inform Med. 2017 Sep;25(3):195-197
 • Chardalias K., Magnita A., Andrianopoulos C., Koutonias P., Kefaliakos A., Diomidous M. Continuous Education in Community Nursing with the Use of Health Informatics. Stud Health Technol Inform. 2017;238:269-271.
 • Pistolis J., Zimeras S., Chardalias K., Roupa Z., Fildisis G., Diomidous M. Investigation of the Impact of Extracting and Exchanging Health Information by Using Internet and Social Networks. Acta Inform Med. 2016 Jun;24(3):197-201.

Επιστροφή