Αρχική » Τμήμα » Εργαστήρια » Τομέας Δημόσιας Υγείας » Εργαστήριο Κοινοτικής Νοσηλευτικής

Εργαστήριο

Κοινοτικής Νοσηλευτικής


Τομέας: Δημόσιας Υγείας
Εργαστήριο: Κοινοτικής Νοσηλευτικής

Το Εργαστήριο Κοινοτικής Νοσηλευτικής περιλαμβάνει τις ακόλουθες Μονάδες:

 • Μονάδα Φροντίδας και Προαγωγής Υγείας της Οικογένειας στο Σπίτι.
 • Μονάδα Σχολικής Νοσηλευτικής (Ειδική Αγωγή, Κλασσική Παιδεία).
 • Μονάδα Μελέτης ειδικών ομάδων του πληθυσμού - Διαπολιτισμική Νοσηλευτική.
 • Μονάδα Μελέτης Αναγκών Φροντίδας Υγείας του Πληθυσμού της Κοινότητας.

Διευθύντρια: Αθηνά Καλοκαιρινού, Καθηγήτρια

Στοιχεία Επικοινωνίας Eργαστηρίου

Αίθουσα/Κτίριο

 • Υπόγειο, Τμήμα Νοσηλευτικής,
  Παπαδιαμαντοπούλου 123, 11527, Γουδή.

Γενικά Στοιχεία

Οι δραστηριότητες του Εργαστηρίου εστιάζονται στην έρευνα και εκπαίδευση σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο σε θέματα: Φροντίδας και Προαγωγής Υγείας της Οικογένειας στο Σπίτι, Σχολικής Νοσηλευτικής (Ειδική Αγωγή, Κλασσική Παιδεία), μελέτης ειδικών ομάδων του πληθυσμού - Διαπολιτισμική Νοσηλευτική, μελέτης Αναγκών Φροντίδας Υγείας του Πληθυσμού της Κοινότητας και ταυτόχρονα δύναται να παρέχει υπηρεσίες φροντίδας υγείας στο γνωστικό αντικείμενο της «Κοινοτικής Νοσηλευτικής» με την αντιμετώπιση θεμάτων Φροντίδας Υγείας στο Σπίτι, (Κατ’οίκον Νοσηλεία) και την ανάπτυξη τεχνολογιών και εφαρμογών σχετικών με τις ανάγκες της χώρας καθώς και την δημιουργία τεχνολογικών προϋποθέσεων για την σύνδεση του Τμήματος Νοσηλευτικής με την Ελληνική αγορά. Ασχολείται ερευνητικά με θέματα και εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας σε θέματα: Οικογενειακής, Σχολικής, Κοινοτικής και Διαπολιτισμικής  Νοσηλευτικής. Το Εργαστήριο αναπτύσσει δραστηριότητες σε προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης σε συνεργασία με Ελληνικούς φορείς του Τομέα Υγείας (Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, Κέντρα Υγείας, ΚΕΘΕΑ,ΕΚΑΒ και Εκπαιδευτικά Ινστιτούτα), όπως επίσης και με διεθνείς ερευνητικούς οργανισμούς όπως WHO, Østerreichisches Rotes Kreuz, Wien και ερευνητικά ινστιτούτα ξένων πανεπιστημίων Research Centre for Transcultural Studies in Health of Middlesex University London UK.

Προσωπικό Εργαστηρίου

Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π.)

Διδασκόμενα Μαθήματα (Προπτυχιακού και Μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών) -τα οποία διδάσκονται στο Εργαστήριο

Προπτυχιακά

 • ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Ι, Γ΄ εξάμηνο
 • ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΙ, ΣΤ΄ εξάμηνο
 • ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ, Δ΄ εξάμηνο

Μεταπτυχιακά

 • ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΣ ΠΛΥΘΗΣΜΙΑΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ, B΄  εξάμηνο, ΠΜΣ: «Διαχείριση Κρίσεων και Μαζικών Καταστροφών και Νοσηλευτική Δημόσιας Υγείας» Ειδίκευση Κοινοτική Νοσηλευτική - Τμήματος Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ.
 • ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΛΥΘΗΣΜΙΑΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ, Γ΄  εξάμηνο, ΠΜΣ: «Διαχείριση Κρίσεων και Μαζικών Καταστροφών και Νοσηλευτική Δημόσιας Υγείας» Ειδίκευση Κοινοτική Νοσηλευτική - Τμήματος Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ.
 • ΣΧΟΛΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ, Γ΄  εξάμηνο, ΠΜΣ: «Διαχείριση Κρίσεων και Μαζικών Καταστροφών και Νοσηλευτική Δημόσιας Υγείας» Ειδίκευση Κοινοτική Νοσηλευτική - Τμήματος Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ.
 • ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΥΓΕΙΑ, Α΄  εξάμηνο, ΠΜΣ: «Διαχείριση Κρίσεων και Μαζικών Καταστροφών και Νοσηλευτική Δημόσιας Υγείας» Ειδίκευση Κοινοτική Νοσηλευτική - Τμήματος Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ.

Υποδομές

 • Εξοπλισμός γραφείου, διαδραστικός πίνακας, εξοπλισμός Κατ΄οίκον επίσκεψης, Η/Υ προβολικό.

Eρευνητικές Δραστηριότητες Εργαστηρίου

Ασχολείται ερευνητικά με θέματα και εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας σε θέματα: Οικογενειακής, Σχολικής, Κοινοτικής και Διαπολιτισμικής  Νοσηλευτικής .Το Εργαστήριο αναπτύσσει δραστηριότητες σε προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης σε συνεργασία με Ελληνικούς φορείς του Τομέα Υγείας (Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, Κέντρα Υγείας, ΚΕΘΕΑ,ΕΚΑΒ και Εκπαιδευτικά Ινστιτούτα), όπως επίσης και με διεθνείς ερευνητικούς οργανισμούς όπως WHO,WENR, Østerreichisches Rotes Kreuz,Wien και ερευνητικά ινστιτούτα ξένων πανεπιστημίων Research Centre for Transcultural Studies in Health of Middlesex University London UK (European Projects:-Health Promotion for Elderly people”(2006-2008) (health-PRO-elderly). Empowering migrant and refugee families with parenting skills. Erasmus Plus.(2018-2020)-EU.European curriculum for family and Community nurse .ENhANCE project. Erasmus Plus.(2018-2020)-EU

Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις

 • Validation and cultural adaptation of the womb postnatal satisfaction questionnaire for use in Greece. V Panagopoulou, A Kalokairinou, F  Tzavella, P  Kolovos, S Tziaferi. International Journal of Nursing, Midwife and Health Related Cases (IJNMH), Vol 4, Issue 5, October (2018).
 • Women’s views of postnatal care and evaluation of an intervention of postnatal home visits in Greece .V Panagopoulou, A Kalokairinou,F  Tzavella, P  Kolovos, S Tziaferi. International Journal of Nursing, Midwife and Health Related Cases (IJNMH) , Vol 4, Issue 3, June (2018).
 • The Effects of Music on Cancer Patients Submitted to Chemotherapy Treatment.E Spilioti, P Galanis, Ol Konstantakopoulou,  A Kalokairinou. International Journal of Caring Sciences September-December 2017 Volume 10 , Issue 3, Page 1465-1477 (2017).
 • Attitudes towards people with physical or intellectual disabilities among nursing, social work and medical students. G Kritsotakis, P Galanis, E Papastefanakis, F Meidani, AE Philalithis. Journal of clinical nursing 26 (23-24), 4951-4963 (2017).
 • Reliability and validity of the Clinical Cultural Competency Questionnaire-Greek version (CCCQ-G).P Apostolara, P Sourtzi, K Tsoumakas, T Pesiridis, M Alexadropoulou, Ch  Tzavara, V Roka, A  Kalokerinou.Balkan Military Medical Review 19 (2) (2016).

Επιστροφή