Αρχική » Το Τμήμα » Εργαστήρια » Τομέας Δημόσιας Υγείας » Εργαστήριο Κοινοτικής Νοσηλευτικής

επιστροφή

ΟΝΟΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Παπαδιαμαντοπούλου 123, 11527 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-7461449
FAX: 210-7461491
E-MAIL: athkal[at]nurs.uoa[dot]gr
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΘΗΝΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.communityhealth.nurs.uoa.gr

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (Σύντομο Βιογραφικό)

Οι δραστηριότητες της εστιάζονται  στην έρευνα και εκπαίδευση σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο  σε θέματα: Φροντίδας και Προαγωγής Υγείας της Οικογένειας στο Σπίτι, Σχολικής Νοσηλευτικής (στην Ειδική Αγωγή, Κλασσική Παιδεία), μελέτης ειδικών ομάδων του πληθυσμού - Διαπολιτισμική Νοσηλευτική, μελέτης Αναγκών Φροντίδας Υγείας του Πληθυσμού της Κοινότητας.  Αναπτύσσει δραστηριότητες σε προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης σε συνεργασία με Ελληνικούς φορείς του Τομέα Υγείας , όπως επίσης και με διεθνείς ερευνητικούς οργανισμούς όπως WHO,International Council of Nurses ,Workgroup European Nurse Researcher και ερευνητικά ινστιτούτα ξένων πανεπιστημίων Research Centre for Transcultural Studies in Health of Middlesex University London UK.Υπήρξε Επιστημονικός υπεύθυνος στη διοργάνωση και υλοποίηση Βαλκανικού Διακρατικού Προγράμματος στην Αγγλική γλώσσα με τίτλο: “Health Services Management and Administration and Public Health”  που χρηματοδοτήθηκε από τον ΟΟΣΑ καθώς και συμμετείχε στην διοργάνωση ενός διακρατικού προγράμματος στην αγγλική γλώσσα «Master in Europe: Transcultural Nursing»  στο  Research Centre for Transcultural Studies in Health. Middlesex University2003-2005.

Σήμερα είναι Διευθύντρια  του « Εργαστηρίου Κοινοτικής Νοσηλευτικής»,του ΕΚΠΑ το οποίο περιλαμβάνει τις ακόλουθες Μονάδες :

 • Μονάδα Φροντίδας και Προαγωγής Υγείας της Οικογένειας στο Σπίτι.
 • Μονάδα Σχολικής Νοσηλευτικής (Ειδική Αγωγή, Κλασσική Παιδεία)
 • Μονάδα Μελέτης ειδικών ομάδων του πληθυσμού - Διαπολιτισμική Νοσηλευτική.
 • Μονάδα Μελέτης Αναγκών Φροντίδας Υγείας του Πληθυσμού της Κοινότητας.

 Έχει διδάξει στην Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής  επί δέκα έτη, πριν την Ακαδημαϊκή ένταξή αυτής  στο ΕΚΠΑ και υπήρξε μέλος του Σπουδαστικού Συμβουλίου της.

Υπήρξε επί 14 έτη μέλος του ΔΣ του Εθνικού Συνδέσμου Νοσηλευτών Ελλάδας.

ΙΣΤΟΡΙΑ

Το « Εργαστήριο Κοινοτικής Νοσηλευτικής :Φροντίδα  Υγείας στο Σπίτι» ιδρύθηκε με το Π.Δ 108/2003 ΦΕΚ 98/29-4-2003 ΤΑ και τροποποιήθηκε  με την Υ.Α 18572/Β1 ΑΡΘ.1 ΦΕΚ 2226/20/11/2007 ΤΒ σε Εργαστήριο «Κοινοτικής Νοσηλευτικής», το οποίο περιλαμβάνει τις ακόλουθες Μονάδες :

 1. Μονάδα Φροντίδας και Προαγωγής Υγείας της Οικογένειας στο Σπίτι.
 2. Μονάδα Σχολικής Νοσηλευτικής (Ειδική Αγωγή, Κλασσική Παιδεία)
 3. Μονάδα Μελέτης ειδικών ομάδων του πληθυσμού - Διαπολιτισμική Νοσηλευτική.
 4. Μονάδα Μελέτης Αναγκών Φροντίδας Υγείας του Πληθυσμού της Κοινότητας.

 Το ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ του ΕΚΠΑ στεγάζεται στο κτήριο επί της οδού ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 59 , ΑΘΗΝΑ,  115 27  και έχει έκταση 105 τ.μ   Οι δραστηριότητες του Εργαστηρίου εστιάζονται  στην έρευνα και εκπαίδευση σε θέματα: Φροντίδας και Προαγωγής Υγείας της Οικογένειας στο Σπίτι, Σχολικής Νοσηλευτικής (Ειδική Αγωγή, Κλασσική Παιδεία), μελέτης ειδικών ομάδων του πληθυσμού - Διαπολιτισμική Νοσηλευτική,μελέτης Αναγκών Φροντίδας Υγείας του Πληθυσμού της Κοινότητας και ταυτόχρονα δύναται να παρέχει υπηρεσίες φροντίδας υγείας στο γνωστικό αντικείμενο της «Κοινοτικής Νοσηλευτικής» με την αντιμετώπιση θεμάτων Φροντίδας Υγείας στο Σπίτι και την ανάπτυξη τεχνολογιών και εφαρμογών σχετικών με τις ανάγκες της χώρας καθώς και την δημιουργία τεχνολογικών προϋποθέσεων για την σύνδεση του τμήματος Νοσηλευτικής με την Ελληνική αγορά.

Ασχολείται ερευνητικά με θέματα και εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας σε θέματα: Οικογενειακής, Σχολικής, Κοινοτικής και Διαπολιτισμικής  Νοσηλευτικής .Το Εργαστήριο αναπτύσσει δραστηριότητες σε προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης σε συνεργασία με Ελληνικούς φορείς του Τομέα Υγείας, όπως επίσης και με διεθνείς ερευνητικούς οργανισμούς όπως WHO,WENR, Φsterreichisches Rotes Kreuz, Vienna και ερευνητικά ινστιτούτα ξένων πανεπιστημίων Research Centre for Transcultural Studies in Health of Middlesex University London UK. 

 Το προσωπικό του εργαστηρίου αποτελείται από την Διευθύντρια Εργαστηρίου Καθηγήτρια κ. Αθηνά Καλοκαιρινού. Το εργαστήριο διαθέτει στοιχειώδη εξοπλισμό και δεν έχει γραμματειακή στήριξη.

Στις δραστηριότητες του εργαστηρίου συμμετέχουν4 υποψήφιοι διδάκτορες που βρίσκονται σε εκπαιδευτική άδεια από τις υπηρεσίες τους(1 Σχολική Νοσηλεύτρια , 2 Νοσηλευτές του ΕΣΥ και 1 Νοσηλευτή  του Ιδιωτικού Τομέα.Εχουν εκπονηθεί 11 (έντεκα) Μεταπτυχιακές Διπλωματικές Εργασίες, βρίσκονται σε εξέλιξη άλλες 9 (εννέα),καθώς επίσης έχουν εκπονηθεί 5 (πέντε)διδακτορικές διατριβές και βρίσκονται σε εξέλιξη άλλες 4 (τέσσερες).

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό

ΑΘΗΝΑ ΚΑΟΚΑΙΡΙΝΟΥ

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

210-7461449             210-7461491

athkal[at]nurs.uoa[dot]gr

Δρ. ΑΔΑΜΑΚΙΔΟΥ ΘΕΟΔΟΥΛΗ

ΠΔ 407

210-7461449             210-7461491

adamakidou[at]yahoo[dot]gr

 

 

 

 

Μέλη του Εργαστηρίου

Δρ. ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Επιστημονικός Συνεργάτης 

210-7461449             210-7461491

vioannidi[at]windowslive[dot]com

Δρ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ 

Επιστημονικός Συνεργάτης

210-7461449             210-7461491

malexan[at]nurs.uoa[dot]gr

Δρ. ΡΟΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Επιστημονικός Συνεργάτης

210-7461449             210-7461491

vassoroka2003[at]yahoo[dot]gr

Δρ. ΤΟΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑ

Επιστημονικός Συνεργάτης

210-7461449             210-7461491

dtn_3[at]yahoo[dot]com

Υποψήφιοι Διδάκτορες

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

Υποψήφιος Διδάκτορας

210-7461449             210-7461491

athmari[at]yahoo[dot]com

ΑΠΟΣΤΟΛΑΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Υποψήφιος Διδάκτορας

210-7461449             210-7461491

v.apostolara[at]gmail[dot]com

ΒΕΛΟΝΑΚΗ       ΒΕΝΕΤΙΑ-ΣΟΦΙΑ

Υποψήφιος Διδάκτορας

210-7461449             210-7461491

venetia_vel[at]yahoo[dot]gr

ΠΕΣΙΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Υποψήφιος Διδάκτορας

210-7461449             210-7461491

teopesiridis[at]gmail[dot]com

           

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Μαθημάτων 2009-2010

 • ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (2Ο ΕΞΑΜΗΝΟ)
 • ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Ι (3Ο ΕΞΑΜΗΝΟ)
 • ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΙ (5Ο ΕΞΑΜΗΝΟ)
 • ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ(6Ο ΕΞΑΜΗΝΟ)

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μαθημάτων 2009-2010

 • ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Ι (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ)-ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
 • ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΙ (ΕΑΡΙΝΟ))-ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
 • ΚΑΤ ΌΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑ(ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ)- ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
 • ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ(ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ)- ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
 • ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΥΓΕΙΑ (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ )-ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
 • ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΘΕΩΡΙΩΝ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ(ΕΑΡΙΝΟ)- ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Άλλες Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

 • Ειδική αγωγή και Σχολική Νοσηλευτική,  Υπό την Αιγίδα του ΥΠΕΠΘ, Αθήνα 12/11/2005.
 • Κοινοτική Νοσηλευτική: Προοπτικές στην Ελλάδα και στην Διεθνή κοινότητα. Πνευματικό Κέντρο Δήμου Γυθείου 9-10/9/2007.
 • Η Κοινοτική Νοσηλευτική από τη Θεωρία στην Πράξη. Κέντρο Υγείας Δήμου Πύλης  Τρικάλων. 5/10/2007.
 • Τοπική Αυτοδιοίκηση: Προαγωγή υγείας στους ηλικιωμένους. Δήμος Αγίου Δημητρίου Αττικής. 10-11/10/2008.
 • Καρδιολογικό Συνέδριο. Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ερμύυπολης Σύρου 3-5/9/2010.
 • Συμμετοχή όλων των μελλών σε Ελληνικά και Διεθνή συνέδρια.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

 • ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ (Προαγωγή Υγείας )
 • ΣΧΟΛΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
 • ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 
 • ΚΑΤ΄ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 • European Projects.
  • Health Promotion for Elderly people”(2006-2008) (healthPROelderly)No 790699.
  • EUNetPaS( 2008-2011). 
 • Domestic sponsored Programs.
  • Research project: Evaluation of the quality of life of the elderly and their family. (ELKE UOA 2008).
  • «Συγχρονική Εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σχετικά με τις πρώτες βοήθειες», στους φοιτητές της ΑΣΠΑΙΤΕ.(ELKE UOA 2011)
 • Domestic non sponsored Programs.
  • “Study of the quality of life of caregivers of persons after their submission in ICU”
  • “Study of respiratory health of individuals in the Community”.

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 • La Recherche  en Sciences Infirmiѐres  une rѐalitѐ Internationale.Grѐce. Athena Kalokerinou-Anagnostopoulou,RECHERCHE EN SOINS INFIRMIERS No 100-MARS (2010)pp:51-52
 • Special Educational Strategies for Nursing Staff. Evangelia Loukidou ,Vassiliki Ioannidi, Athena Kalokerinou CHOREGIA Sport Management International Journal SMIJ – VOL. 6, Number 1 (2010)pp:29-42
 • New health policies on Primary Health Care in Greece . Theodoula Adamakidou,Athena Kalokerinou. HSJ, VOLUME 4, ISSUE 1 (2010) pp:15-23
 • Exploring training needs of nursing staff in rural Cretan primary care settings. Adelais Markaki, Athanasios Alegakis, Nikos Antonakis, Athena Kalokerinou-Anagnostopoulou, Christos Lionis. Applied Nursing Research 22 (2009) 138–143
 • Gender issues in caring for demented relatives Evridiki Papastavrou, HaritiniTsangari, Athena Kalokerinou,Savvas S., Papacostas , Panagiota Sourtzi  HSJ , VOLUME 3, ISSUE 1 (2009) pp:41-53
 • Health executives’ perceptions on marketing in health services. An empirical study in 19 hospitals of Attica Sarafis Paul, Malliarou Maria, Roka Basiliki  Zyga Sofia, Kalokairinou Athena  HSJ , VOLUME 3, ISSUE 2 (2009) pp:115-129
 • Προγράμματα Αγωγής Υγείας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: Παράγοντες  Επιρροής στην Εμπλοκή των Εκπαιδευτικών. Μια Εμπειρική Προσέγγιση. Βασιλειάδου Σοφία ,Ιωαννίδη Βασιλική, Αθηνά Καλοκαιρινού-Αναγνωστοπούλου, ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ,2010,27:23-28.
 •  Επιστημονικά τεκμηριωμένες κατευθυντήριες οδηγίες για την προαγωγή υγείας των ηλικιωμένων (HealthPROelderly-GR)" Β.Σ. Βελονάκη, Β. Ρόκα - Σκαφιδάκη, Π. Σουρτζή, Α. Καλοκαιρινού. Ιατρική 2009, 96(5):411-418.
 •  Στοματική Υγεία και Προγράμματα Προαγωγής Στοματικής Υγείας στο Γενικό Πληθυσμό και τις Ένοπλες Δυνάμεις.Βασιλική Ρόκα, Αθηνά Καλοκαιρινού-Αναγνωστοπούλου ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 2009, 48(4): 388–395 
 • Η Εκτίμηση του Κόστους της Κατ’ Οίκον Νοσηλείας σε Ασθενείς με Κακοήθη Νεοπλάσματα Ευγενία Κούλη, Δάφνη Καϊτελίδου,Αθηνά Καλοκαιρινού-Αναγνωστοπούλου, Παναγιώτης Πρεζεράκος ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 2009, 48(2): 200–206 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΒIΒΛIΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ

 • Κοινοτική Νοσηλευτική. Καλοκαιρινού-Αναγνωστοπούλου Αθηνά, Σουρτζή Παναγιώτα. Εκδόσεις ΒΗΤΑ,Αθήνα 2005.
 • Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση.Β.Ιωαννιδη,Α.Καλοκαιρινού-Αναγνωστοπούλου. Ιατρικές Εκδόσεις ΒΗΤΑ . Αθήνα 2009
 • Νοσηλευτική της Οικογένειας . Α.Καλοκαιρινού-Αναγνωστοπούλου,Μ.Αθανασοπούλου –Βουδούρη. Ιατρικές Εκδόσεις ΒΗΤΑ . Αθήνα 2010.
 • Διαπολιτισμική Νοσηλευτική και Πολιτισμική επάρκεια για τους Επαγγελματίες υγείας.Irena Papadopoulos,Αθηνά Καλοκαιρινού,Χριστιάνα Κούτα.Ιατρικές Εκδόσεις Πασχαλίδης. Αθήνα 2011.

ΑΓΓΛΙΚΩΝ

 • Kalokerinou-Anagnostopoulou Athena. Cultural Health Care issues in Greece.  Chapter 14: 235-247 in Tran cultural Health and Social Care , Development of Culturally competent practitioners  by Irena Papadopoulos. Elsevier 2006.
 • “The pilot results of the family burden experienced by families with a member suffering from dementia: The health inequalities perspective” has been published as a chapter of the book .“The price of life: Welfare systems, Social nets and economic growth”.Cidadania, Lisboa, Edicoes Colibri/ CIDEHUS/UE, 2007, p.p.201-220
 • Developing evidence-based guidelines with recommendations .Revising and publishing evaluation tools Duration:May 2008–December 2008 Lead Partner:Forschungsgesellschaft Gerontologie, Univerity of Dortmund, Germany phase 5 of project health proelderly.

επιστροφή