Αρχική » Το Τμήμα » Εργαστήρια » Τομέας Δημόσιας Υγείας » Εργαστήριο Οργάνωσης και Αξιολόγησης Υπηρεσιών Υγείας

Οργάνωση και Αξιολόγηση Υπηρεσιών Υγείας

επιστροφή

ΟΝΟΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ: Εργαστήριο Οργάνωσης και Αξιολόγησης Υπηρεσιών Υγείας
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Παπαδιαμαντοπούλου 123, 115 27 Αθήνα
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +30-210-7461469-71 και +30- 210-7461473
FAX: +30-210-7461473
E-MAIL: chesme[at]nurs.uoa[dot]gr
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Δάφνη Καϊτελίδου
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.chesme.nurs.uoa.gr

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Η Δάφνη Καϊτελίδου είναι Επίκουρη Καθηγήτρια στο αντικείμενο της Νοσηλευτικής Διοίκησης και Αξιολόγησης της Τεχνολογίας Υγείας στο Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών και Διευθύντρια του Εργαστηρίου Οργάνωσης και Αξιολόγησης Υπηρεσιών Υγείας του Τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών του οποίου ήταν μέλος από το 1996. Έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 40 διεθνή και ελληνικά χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα και έχει δημοσιεύσει σημαντικό αριθμό ερευνητικών εργασιών σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Επίσης, σε μεταπτυχιακό επίπεδο, διδάσκει και στο Διατμηματικό-Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Νοσηλευτικής (Συντονιστικό Τμήμα), στην ειδίκευση «Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας» τα μαθήματα: Θεωρίες Οργάνωσης και Διοίκησης και Οργάνωση και Διοίκηση Νοσοκομείου. Τα πεδία δραστηριότητάς της συνίστανται κυρίως στην Αξιολόγηση και Διαχείριση της Τεχνολογίας Υγείας, στην Κοινωνικο-οικονομική Αποτίμηση των Υπηρεσιών Υγείας, στην Αξιολόγηση και βελτίωση της Ποιότητας, Παραγωγικότητας και Αποδοτικότητας των Υπηρεσιών Υγείας και στην Οργάνωση και Διοίκηση των Υπηρεσιών Υγείας

ΙΣΤΟΡΙΑ

Το Εργαστήριο Οργάνωσης και Αξιολόγησης Υπηρεσιών Υγείας του Τμήματος Νοσηλευτικής ιδρύθηκε τον Αύγουστο του 1996 (Π.Δ. 270/24-8-1996). Αποτελεί συνέχεια του Ινστιτούτου Μελέτης και Οργάνωσης Συστημάτων Υγείας (ΙΜΟΣΥ), ενός μη κερδοσκοπικού ερευνητικού φορέα, με αξιόλογο έργο την περίοδο 1989-1996.

Στα πεδία δραστηριότητας του Εργαστηρίου περιλαμβάνονται: α) Αξιολόγηση Τεχνολογίας Υγείας, β) Κοινωνικό-οικονομική Αποτίμηση των Υπηρεσιών Υγείας, γ) Σχεδιασμός Νοσηλευτικών Μονάδων, δ) Χρηματοδότηση του τομέα της Υγείας, ε)  Εθνική Πολιτική Υγείας.

Αποστολή του Εργαστηρίου είναι α) η εκπαίδευση μεταπτυχιακών φοιτητών και η εισαγωγή τους στην έρευνα, β) η εκπόνηση μελετών κοινωνικοοικονομικής αξιολόγησης υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό, γ) η αξιολόγηση και η βελτίωση της Ποιότητας, της Παραγωγικότητας και της Αποδοτικότητας των υπηρεσιών υγείας, δ) η οργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων, συνεδρίων και διαλέξεων, ε) η εναρμόνιση της πολιτικής υγείας στην Ελλάδα με τη διεθνή εμπειρία, στ) η παροχή στατιστικών δεδομένων σε διεθνείς οργανισμούς και ζ) η συμμετοχή σε δίκτυα επιστημόνων και διεθνή ερευνητικά προγράμματα.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό

Λυκούργος Λιαρόπουλος

Καθηγητής

210-7461469
210-7461473

lliaropo@nurs.uoa.gr

Δάφνη Καϊτελίδου

Επίκουρη καθηγήτρια

210-7461470
210-7461473

dkaitelid@nurs.uoa.gr

Μέλη του Εργαστηρίου

Όλγα Σίσκου

Διδάκτωρ, Επιστημονική Συνεργάτης-Συντονίστρια

210-7461471
210-7461473

olsiskou@nurs.uoa.gr

Πέτρος Γαλάνης

Διδάκτωρ, Επιστημονικός Συνεργάτης

210-7461471
210-7461473

pgalan@nurs.uoa.gr

Σταύρος Πασάλογλου

Διδάκτωρ, Εξωτερικός Επιστημονικός Συνεργάτης

-

stavros200581@gmail.com

Παναγιώτης Θεοδώρου

Διδάκτωρ, Εξωτερικός Επιστημονικός Συνεργάτης

210-7461471
210-7461473

panostheodor@yahoo.gr

Μαρία Σπινθούρη

 

Διδάκτωρ, Εξωτερική επιστημονική Συνεργάτης

-

mspinth@nurs.uoa.gr

Υποψήφιοι Διδάκτορες

 

 

 

 

Ευγενία Κούλη

Υποψήφια Διδάκτωρ

210-7461471
210-7461473

ekouli@nurs.uoa.gr

Γραμματεία

Γραμματέας: Κατερίνα Λιγκοβανλή
Τηλ/Φαξ: +30-210-7461473
E-mail: chesme@nurs.uoa.gr; kaligova@phs.uoa.gr

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Μαθημάτων 2009-2010

 •  Καθηγητής Λυκούργος Λιαρόπουλος
  • Οργάνωση Υπηρεσιών Υγείας - 6ο Εξάμηνο
 •  Επίκουρη καθηγήτρια Δάφνη Καϊτελίδου
  • Διασφάλιση Ποιότητας στη Φροντίδα Υγείας - 7ο Εξάμηνο
  • Διοίκηση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών – 8ο Εξάμηνο

 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μαθημάτων 2009-2010

 • Καθηγητής Λυκούργος Λιαρόπουλος
  • Οργάνωση Συστημάτων Υγείας, 1ο Εξάμηνο, Διατμηματικό ΠΜΣ «Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας», Κατεύθυνση: Ο.Δ.Δ.Υ., Πληροφορική Υγείας.
  • Οργάνωση Προγραμμάτων και Υπηρεσιών Υγείας, 1ο Εξάμηνο, ΠΜΣ Διαχείρισης Κρίσεων, Μαζικών Καταστροφών & Επειγουσών Καταστάσεων», Κατεύθυνση: Οργάνωση και Διοίκηση
 • Επίκουρη καθηγήτρια Δάφνη Καϊτελίδου
  • Θεωρίες Οργάνωσης και Διοίκησης, 1ο Εξάμηνο, Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας», Κατεύθυνση: Ο.Δ.Δ.Υ., Πληροφορική Υγείας.
  • Οργάνωση και Διοίκηση Νοσοκομείων, 2ο Εξάμηνο, Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας», Κατεύθυνση: Ο.Δ.Δ.Υ., Πληροφορική Υγείας.

 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

Στον Ιστοχώρο αυτό παρουσιάζουμε τη Μελέτη για την Αναδιάρθρωση των Νοσοκομείων της Χώρας.

Το Εργαστήριο διαθέτει τρία γραφεία με επτά θέσεις εργασίας και χώρο βιβλιοθήκης. Διαθέτει, επίσης, δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών με 6 σταθμούς και δύο φορητούς υπολογιστές με πρόσβαση στο διαδίκτυο. Στη βιβλιοθήκη του Εργαστηρίου υπάρχουν διεθνείς και ελληνικές εκδόσεις και επιστημονικά περιοδικά, όπως και πλήρης κατάλογος των διδακτορικών διατριβών και μεταπτυχιακών εργασιών που έχουν εκπονηθεί υπό την επίβλεψη ή με τη συνεπικούρηση μελών ΔΕΠ του Εργαστηρίου. Tο Εργαστήριο φιλοξενεί ενδιαφέροντα νέα για τις δραστηριότητές του και τις εξελίξεις σε θέματα Υγείας στον ιστότοπο www.chesme.nurs.uoa.gr.

ΑΝΑΔΙΑΡΘΩΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

Στον Ιστοχώρο αυτό παρουσιάζουμε τη Μελέτη για την Αναδιάρθρωση των Νοσοκομείων της Χώρας.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΠΡΟΣΦΑΤΑ)

 • Επιχειρησιακό Σχέδιο για την Αναδιάρθρωση των Δημόσιων Νοσοκομείων στην Ελλάδα. Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (http://platon.cc.uoa.gr/~reconweb/new).
 • EUGLOREH-European Global Report on Health. Πολυκεντρικό πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. Συντονισμός Health Ministry of Italy
 • Hospital Data Project 2. Πολυκεντρικό πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. Συντονισμός PRISMANT – Netherlands
 • "Διερεύνηση των όρων αποδοτικότητας του Νοσοκομείου «Ερρίκος Ντυνάν» υπό διαφορετικά σενάρια λειτουργίας. Χρηματοδότηση Νοσοκομείο «Ερρίκος Ντυνάν», 2010.
 • "Προσβασιμότητα των Ευπαθών Ομάδων του Πληθυσμού σε Υπηρεσίες Υγείας στην Ελλάδα". Φορέας Ανάθεσης και Χρηματοδότησης: ΚΕΕΛΠΝΟ
 • «Χωροταξική κατανομή Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας  Φροντίδας Υγείας και δημιουργία Χάρτη Υγείας Νομού Λασιθίου». Φορέας  Ανάθεσης και Χρηματοδότησης: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λασιθίου
 • "Μελέτη αξιολόγησης και ανασχεδιασμού Χάρτη Υγείας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης", Αύγουστος. Το έργο ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε το Μάρτιο του 2006.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ (ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ)

 • Kaitelidou D, Kontogianni A, Galanis P, Siskou O, Mallidou A, Pavlakis A, Kostagiolas P, Liaropoulos L. Conflict Management  and Job Satisfaction in pediatric hospitals in Greece. Journal of Nursing Management, (under revision).
 • Pavlakis A, Kaitelidou D, Theodorou M, Galanis P, Sourtzi P, Siskou O. Conflict Management in Public Hospitals: The Cyprus Case. International Nursing Review, 58(2): 242-248.
 • Bilali A, Galanis P, Velonakis E, Katostaras T. Factors associated with abnormal eating attitudes among Greek adolescents. J Nutr Educ Behav 2010, 42:292-298.
 • Kaitelidou D, Kouli E, Siskou O, Liaropoulos L. Specialists and Μedical Τraining in Greece. Euro Observer: The Health Policy Bulletin of the European Observatory on Health Systems and Polices 2010, 12(2):12-15.
 • Nakos G, Karagiannis S, Ballas S, Galanis P, Alevizopoulos G, Nakos A, Mavrogiannis
 • Siskou O, Kaitelidou D, Economou C, Liaropoulos L. Private expenditure and the role of private health insurance in Greece: Status quo and future trends. Εuropean Journal of Health Economics 2009, 10(4):467-474.
 • Kouli E, Kaitelidou D, Kalokairinou E, Siskou O. The cost for home care for patients with malignant neoplasms. Journal of home health care nurse 2008, 26(10):594-599.
 • Liaropoulos L, Siskou O, Kaitelidou D, Theodorou M,  Katostaras T. Informal payments in public hospitals in Greece. Health Policy 2008, 87: 72-81.
 • Matziou V, Perdikaris P, Galanis P, Dousis E, Tzoumakas K. Evaluating depression in a sample of children and adolescents with cancer in Greece. Int Nurs Rev 2008, 55:314-319.
 • Papakonstantinou V, Kaitelidou D, Golfinopoulou K, Siskou O, Papapolyhroniou T, Baltopoulos P, Liaropoulos L. Extracapsular hip fracture management: cost –consequences analysis of two alternative operative methods. Int J Technol Assess Health Care 2008, 24(2):221-227.

επιστροφή