Αρχική » Τμήμα » Εργαστήρια » Τομέας Δημόσιας Υγείας » Εργαστήριο Οργάνωσης και Αξιολόγησης Υπηρεσιών Υγείας

Εργαστήριο

Οργάνωσης και Αξιολόγησης Υπηρεσιών Υγείας


Τομέας: Δημόσιας Υγείας
Εργαστήριο: Οργάνωσης και Αξιολόγησης Υπηρεσιών Υγείας
Διευθύντρια: Δάφνη Καϊτελίδου, Καθηγήτρια

Στοιχεία Επικοινωνίας Eργαστηρίου

Αίθουσα/Κτίριο

 • Παπαδιαμαντοπούλου 123, 115 27, Γουδή, Αθήνα – 2ος όροφος, Γρ. 303

Γενικά Στοιχεία

Το Εργαστήριο Οργάνωσης και Αξιολόγησης Υπηρεσιών Υγείας (CHESME) ιδρύθηκε τον Αύγουστο του 1996. Το Εργαστήριο Οργάνωσης και Αξιολόγησης Υπηρεσιών Υγείας (πιστοποιημένο σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 9001: 2008) ειδικεύεται στους τομείς της Οργάνωσης και Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας, της Νοσηλευτικής Διοίκησης, των Οικονομικών της Υγείας, της Αξιολόγησης Τεχνολογίας Υγείας, της Μεθοδολογίας της Έρευνας κ.ά. Η κύρια ερευνητική του ομάδα αποτελείται από ακαδημαϊκούς, εμπειρογνώμονες και ερευνητές από τα πεδία των Οικονομικών της Υγείας, της Μεθοδολογίας της Έρευνας, της Νοσηλευτικής Διοίκησης, της Πληροφορικής της Υγείας, της Ιατρικής, της Κοινωνιολογίας και της Ψυχολογίας. Οι κύριες δραστηριότητές της είναι η συμβολή στον ευρύτερο τομέα της κοινωνικοοικονομικής αξιολόγησης και μέτρησης των δεικτών αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας στην υγεία, προωθώντας τη βελτίωση της ποιότητας, της παραγωγικότητας και της αποτελεσματικότητας των συστημάτων, των υπηρεσιών και των μονάδων υγείας, η ανάπτυξη και παροχή κατάρτισης, σεμιναρίων και συμποσίων, (Π.Ο.Υ., ΟΟΣΑ, EUROSTAT, LSE, BASYS κτλ.), η κατάρτιση φοιτητών σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο, η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για τα ελληνικά και διεθνή συστήματα υγείας, συνεργασίες με διεθνείς οργανισμούς και ερευνητικά ιδρύματα κ.ά. Το Εργαστήριο Οργάνωσης και Αξιολόγησης Υπηρεσιών Υγείας, μαζί με το Ακαδημαϊκό και Ερευνητικό Προσωπικό του, έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο που σχετίζονται με το ευρύ φάσμα των επιστημονικών του ενδιαφερόντων και τομέων ερευνητικής δραστηριότητας (πάνω από 90).

Προσωπικό Εργαστηρίου

 

 

Δάφνη Καϊτελίδου

 
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Νοσηλευτικής Διοίκησης-
Νοσηλευτικής Διαχείρισης και
Αξιολόγησης Τεχνολογίας Υγείας και Ανθρώπινων Πόρων
 
Γραφείο: Παπαδιαμαντοπούλου 123, Γουδί, 11527, Αθήνα            Βιογραφικό Σημείωμα
Τηλέφωνο: 210 7461469-71 Προσωπική Ιστοσελίδα
Fax: - Δημοσιεύσεις: PubMed
E-mail: dkaitelid[at]nurs.uoa[dot]gr Αναφορές: Google Scholar
 
 

 

Όλγα Σίσκου

 
Ακαδημαϊκή Υπότροφος
Γνωστικό Αντικείμενο: Οικονομική Διαχείριση και
Ανάπτυξη Νοσηλευτικών Υπηρεσιών
 
Γραφείο: Τομέας Δημόσιας Υγείας, Τμήμα Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ
Παπαδιαμαντοπούλου 123, 11527 Αθήνα                                   

Βιογραφικό Σημείωμα
Τηλέφωνο: 210 7461471 Προσωπική Ιστοσελίδα
Fax: 210 7461491 Δημοσιεύσεις: PubMed
E-mail: olsiskou[at]nurs.uoa[dot]gr Αναφορές: Google Scholar
 
 

 

Πέτρος Γαλάνης

 
Ε.ΔΙ.Π. Τομέας Δημόσιας Υγείας
Εργαστήριο Οργάνωσης και Αξιολόγησης Υπηρεσιών Υγείας
 
Γραφείο: Τμήμα Νοσηλευτικής, Παπαδιαμαντοπούλου
123, Γουδή, 11527, Αθήνα                                                                    

Βιογραφικό Σημείωμα
Τηλέφωνο: 210 7461471
Προσωπική Ιστοσελίδα
Fax: -
Δημοσιεύσεις: PubMed
E-mail: pegalan[at]nurs.uoa[dot]gr Αναφορές: Google Scholar
 
 

 

Ολυμπία Κωνσταντακοπούλου

 
Οικονομολόγος/Ερευνήτρια,
Επιστημονικός Συνεργάτης, MSc, PhDc
 
Γραφείο: Εργαστήριο Οργάνωσης και Αξιολόγησης Υπηρεσιών
Υγείας, Τομέας Δημόσιας Υγείας, Παπαδιαμαντοπούλου 123, 11527,
Αθήνα


Βιογραφικό Σημείωμα
Τηλέφωνο: 210 7461470 Προσωπική Ιστοσελίδα
Fax: - Δημοσιεύσεις: PubMed
E-mail: olykonstant[at]nurs.uoa[dot]gr , olympiak1982[at]hotmail[dot]com Αναφορές: Google Scholar
 
 

 

Ηλιάνα Καραγκούνη

 
Επιστημονική Συνεργάτης  
Γραφείο: Εργαστήριο Οργάνωσης και Αξιολόγησης Υπηρεσίων
Υγείας, Τομέας Δημόσιας Υγείας, Παπαδιαμαντοπούλου 123, 11527,
Αθήνα


Βιογραφικό Σημείωμα
Τηλέφωνο: 210 7461470-71 Προσωπική Ιστοσελίδα
Fax: - Δημοσιεύσεις: PubMed
E-mail: ferrilia[at]nurs.uoa[dot]gr Αναφορές: Google Scholar
 

Διδασκόμενα Μαθήματα (Προπτυχιακού και Μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών) - τα οποία διδάσκονται στο Εργαστήριο

Προπτυχιακός Κύκλος Σπουδών

 • Οργάνωση και Ποιότητα Υπηρεσιών Υγείας (5ο Εξάμηνο)
 • Διοίκηση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών (8ο Εξάμηνο)
 • Οικονομικά της Υγείας με έμφαση στη Νοσηλευτική Επιστήμη (2ο Εξάμηνο)
 • Μεθοδολογία της έρευνας (6ο Εξάμηνο)

Μεταπτυχιακός Κύκλος Σπουδών

 • Στρατηγικός Σχεδιασμός και Αξιολόγηση στις Υπηρεσίες Υγείας (1ο Εξάμηνο)
 • Βασικές Αρχές Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας (1ο Εξάμηνο)
 • Συστήματα Υγείας και Πολιτική Υγείας (1ο Εξάμηνο)
 • Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού - Ηγεσία (1ο Εξάμηνο)
 • Εισαγωγή στα Οικονομικά της Υγείας και Οικονομική Αξιολόγηση Υπηρεσιών Υγείας / Οικονομικά της Υγείας (2ο Εξάμηνο)
 • Εισαγωγή στην Ερευνητική Μεθοδολογία - Μεθοδολογία Ανάλυσης Δεδομένων (2ο Εξάμηνο)
 • Φαρμακευτική Πολιτική και Φαρμακοοικονομία (2ο Εξάμηνο)
 • Μεθοδολογία της Έρευνας (1ο Εξάμηνο)
 • Βιοστατιστική (1ο Εξάμηνο)
 • Δημογραφία (2ο Εξάμηνο)
 • Θεωρία Λήψης Κλινικών Αποφάσεων (3ο Εξάμηνο)
 • Δημόσια Υγεία και Κοινωνικές Ανισότητες (2ο Εξάμηνο)

Υποδομές

 • Εξοπλισμός Η/Υ, έξι (6) θέσεις εργασίας

Eρευνητικές Δραστηριότητες Εργαστηρίου

 • Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
 • Νοσηλευτική Διοίκηση
 • Οικονομικά της Υγείας
 • Αξιολόγηση Τεχνολογίας Υγείας
 • Αξιολόγηση Ανθρωπίνων Πόρων στον Τομέα της Υγείας

Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις

 • Kaitelidou D., Economou C., Galanis P., Konstantakopoulou O., Siskou, O., Domente S., de Boer D., Boerma W., Groenewegen P. (2019). Development and validation of measurement tools for user experience evaluation surveys in the public primary health care facilities in Greece: a mixed methods study. BMC Family Practice (accepted for publication).
 • Economou C., Bistaraki A., Galanis P., Konstantakopoulou O., Siskou O., Kaitelidou D. (2019). “A Qualitative Approach for the Development of a Patient Experiences Questionnaire in Primary Healthcare Settings”. International Journal of Caring Sciences (IJCS). (accepted for publication)
 • Konstantakopoulou, O., Kaitelidou, D., Economou, C., & Charalambous, G. (2018). Barriers in access to pharmaceutical care in Greece: the case study of the out-of-hospital management of patients with acute asthma. Frontiers in Public Health, 6, 199.
 • Siskou, O., Stokou, H., Theodorou, M., Kaitelidou, D., Galanis, P., Tsavalias, K., Konstantakopoulou, O., Charalambous, G., & Liaropoulos, L. L. (2015). Evaluating Cost Sharing Measures in Public Primary Units in Greece: Cost Sharing Measures in Primary Care. International Journal of Reliable and Quality E-Healthcare (IJRQEH), 4(4), 52-62.
 • Economou Ch. Kaitelidou D., Karanikolas M., Maresso A. (2017). Greece: Health System Review. Health Systems in Transition. Vol. 19 No. 5 2017.

Επιστροφή