Αρχική » Τμήμα » Εργαστήρια » Τομέας Δημόσιας Υγείας » Εργαστήριο Πληροφορικής της Υγείας

Εργαστήριο

Πληροφορικής της Υγείας


Τομέας: Δημόσιας Υγείας
Εργαστήριο: Πληροφορικής της Υγείας
Διευθύντρια: Φλώρα Μαλαματένιου, Καθηγήτρια

Στοιχεία Επικοινωνίας Eργαστηρίου

Αίθουσα/Κτίριο

Τμήμα Νοσηλευτικής, Παπαδιαμαντοπούλου 123 Γουδί,11527, Αθήνα.

 • Γραφείο 1-06
 • Αίθουσα Διδασκαλίας 1-07
 • Αίθουσα Πολυμέσων 1-08

Γενικά Στοιχεία

Το εργαστήριο της Πληροφορικής της Υγείας του Tμήματος Νοσηλευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ιδρύθηκε επίσημα το 1993 ενώ η επιστημονική δραστηριότητα είχε ξεκινήσει από το 1988.

Οι κυριότεροι στόχοι του εργαστηρίου είναι αφενός η υποστήριξη των εκπαιδευτικών αναγκών και αφετέρου η εξυπηρέτηση των ερευνητικών αναγκών στα γνωστικά αντικείμενα της Πληροφορικής της Υγείας και των εφαρμογών της.

Ως προς την εκπαιδευτική του δραστηριότητα, στο εργαστήριο πραγματοποιείται η διδασκαλία των εργαστηριακών μαθημάτων Πληροφορικής του προπτυχιακού και του μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών. Η συνεχής βελτίωση στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση και η απόκτηση ικανοτήτων στον τομέα της Πληροφορικής προσφέρουν στους μελλοντικούς νοσηλευτές ένα ισχυρό εργαλείο για να ανταπεξέλθουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες του επαγγελματικού τους χώρου.

Όσον αφορά την ερευνητική του δραστηριότητα, το εργαστήριο συμμετέχει σε ένα μεγάλο αριθμό ερευνητικών έργων τόσο σε ελληνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο με σημαντικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η προώθηση της επιστήμης της Πληροφορικής στον τομεά της Υγείας και η εξαγωγή αξιόλογων συμπερασμάτων τα οποία δημοσιεύονται σε επιστημονικά συνέδρια και περιοδικά είναι οι απώτεροι στόχοι της έρευνας του εργαστηρίου.

Αξίζει να αναφερθεί ότι το εργαστήριο είναι μέλος της Διεθνούς Ένωσης Ιατρικής Πληροφορικής και το μεταπτυχιακό πρόγραμμα με ειδίκευση στην Πληροφορική της Υγείας ήταν το πρώτο μεταπτυχιακό του τμήματος Νοσηλευτικής.

Απο την ίδρυση μέχρι σήμερα Διευθυντής του εργαστηρίου είναι ο καθηγητής Ιωάννης Μαντάς.

Προσωπικό Εργαστηρίου

Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π.)

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.)

Μεταδιδακτορικοί Φοιτητές

Υποψήφιοι Διδάκτορες

 • Υπ. Δρ. Αιμιλία Πανταζή
 • Υπ. Δρ. Ανδριάνα Μαγδαληνού
 • Υπ. Δρ. Εμμανουήλ Μαστροπαύλος

Διδασκόμενα Μαθήματα (Προπτυχιακού και Μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών) - τα οποία διδάσκονται στο Εργαστήριο

Προπτυχιακά Μαθήματα

 • Εισαγωγή στην Πληροφορική και Επεξεργασία Δεδομένων
 • Πληροφορική της Υγείας

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

 • Αρχές Πληροφορικής
 • Ηλεκτρονική Υγεία και Εφαρμογές της
 • Εισαγωγή στην Βιοστατιστική

Υποδομές

Το εργαστήριο Πληροφορικής της Υγείας ιδρύθηκε το 1996 (ΠΔ 270, ΦΕΚ 195/24-8-1996) και ανήκει στον Τομέα Δημόσιας Υγείας. Στεγάζεται στο κτήριο του Τμήματος Νοσηλευτικής επί της οδού Παπαδιαμαντοπούλου 123 στο Γουδή (ισόγειο) σε χώρο ειδικά διαμορφωμένο 106 τ.μ.

Οι χώροι του εργαστηρίου περιλαμβάνουν 3 αίθουσες και 1 γραφείο.

Οι αίθουσες περιέχουν 45 Η/Υ τελευταίας τεχνολογίας που χρησιμοποιούνται για τα εργαστηριακά μαθήματα πληροφορικής των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων. Τις ελεύθερες από μαθήματα ώρες χρησιμοποιούνται από προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος για εργασία και έρευνα.

Στην πρώτη κύρια αίθουσα εμπεριέχεται ένας ειδικός χώρος στον οποίο βρίσκονται 5 σταθμοί εργασίας για τους διδάκτορες και τους ερευνητές ενώ υπάρχει και Server Room κατάλληλα μονωμένο μέσα στον οποίο βρίσκονται οι servers υποστήριξης των εργαστηρίων. Συνολικά τρέχουν 7 Server λειτουργικά σε 4 servers Η/Υ.

Επιπλέον υπάρχουν δύο μηχάνημα προβολής, ένας διαδραστικός πίνακας καθώς και τρείς διαδικτυακοί εκτυπωτές.

Oι περισσότερες από τις βασικές του υποδομές του εργαστηρίου αναπτύχθηκαν με εξωτερική χρηματοδότηση από προγράμματα ανταγωνιστικά της Περιφέρειας, του Υπουργείου Παιδείας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η προμήθεια του ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Η/Υ, Εκτυπωτές, κτλ) έχει προέλθει από κονδύλια του δεύτερου και τρίτου κοινοτικού πλαίσιου στήριξης, από το ΕΣΠΑ και από την περιφέρεια Αττικής.

Τα 2 προβολικά μηχανήματα και ο διαδραστικός πίνακας  προήλθαν μέσω του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττικής 2007-2013 (ΕΣΠΑ 2007-2013) και στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 «Προμήθεια Πληροφοριακού Εξοπλισμού» της Πράξης «Προμήθεια Εργαστηριακού και τεχνολογικού εξοπλισμού Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με κωδικό MIS 360207, Άξονας προτεραιότητας 2 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση Ποιότητας Ζωής» αναβάθμισε τον εξοπλισμό των Τμημάτων και των σχολών του, με σκοπό την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών, των προπτυχιακών φοιτητών του.

Τέλος, το Τμήμα Νοσηλευτικής όπως επίσης και το εργαστήριο Πληροφορικής της Υγείας συνδέονται στο δίκτυο "Αθηνά" του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Eρευνητικές Δραστηριότητες Εργαστηρίου

Το εργαστήριο Πληροφορικής της Υγείας παρουσιάζει έντονη ερευνητική δραστηριότητα. Συμμετέχει σε πλήθος ευρωπαϊκών και διεθνών ερευνητικών προγραμμάτων και συνεργάζεται με πανεπιστημιακά εργαστήρια και φορείς  υγείας. Οι κυριότεροι τομείς επιστημονικής έρευνας περιλαμβάνουν:

 • Νοσηλευτική Πληροφορική
 • Ιατρική Πληροφορική
 • Τηλεϊατρική
 • Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας
 • Πληροφοριακά Συστήματα Νοσοκομείων
 • Εκπαιδευτικές εφαρμογές με τη χρήση υπολογιστών
 • Ταξινόμηση και κωδικοποίηση κλινικών πράξεων

Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις

 • Moen A., Lovis C., Mihalas G., Mantas J., Peek N., Balicer R., Masikc I.M., Stoicu-Tivadar L. EFMI - European Federation for Medical Informatics Association. Information on IMIA Regional Groups. IMIA Yearbook of Medical Informatics 2018; 296-301.
 • Zogas S., Birbas K., Chondrocoukis G., Mantas J., Evaluation of a Laboratory e-Learning Course in Health Informatics. Stud Health Technol Inform. 2018;251:317-319.
 • Kolokathi A., Mantas J. Education in Biomedical and Health Informatics: A Mapping Approach. Stud Health Technol Inform. 2018;251:313-316.
 • Ognjanović I., Šendelj R., Knaup P., Mantas J., Adany R., Ammenwerth E.,Nikolić G., Jakšić Stojanović A., Đurić D. The Stratified Framework for Enhancement of Study Programs in Public Health in Montenegro. Stud Health Technol Inform. 2018;251:301-304.
 • Gallos P., Georgiadis C., Liaskos J. Mantas J. Augmented Reality Glasses and Head-Mounted Display Devices in Healthcare. Stud Health Technol Inform. 2018;251:301-304.

 Επιστροφή