Αρχική » Το Τμήμα » Εργαστήρια » Τομέας Δημόσιας Υγείας » Εργαστήριο Πληροφορικής της Υγείας

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

επιστροφή

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΠΑΔΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 123 ΓΟΥΔΙ ΑΘΗΝΑ 11527
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2107461447, 2107461448, 2107461446
E-MAIL: jmantas@nurs.uoa.gr, spirosz@nurs.uoa.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΤΑΣ

Ιστοσελίδα Εργαστηρίου (http://hil.nurs.uoa.gr)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Καθηγητής  Ιωάννης Μαντάς.
Καθηγητής Πληροφορικής της Υγείας
Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιστημονικής Ομοσπονδίας Πληροφορικής της Υγείας

ΙΣΤΟΡΙΑ

Το Εργαστήριο λειτουργεί από το 1988. Επίσημα ιδρύθηκε με ΠΔ το 1993. Από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα Διευθυντής του Εργαστηρίου είναι ο Καθηγητής Ιωάννης Μαντάς.

Οι περισσότερες από τις βασικές του υποδομές του εργαστηρίου αναπτύχθηκαν με εξωτερική χρηματοδότηση από προγράμματα ανταγωνιστικά της Περιφέρειας, του Υπουργείου Παιδείας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Όνομα

Βαθμίδα

Τηλ/Φαξ

e-mail

Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό

Ιωάννης Μαντάς

Καθηγητής

2107461460

jmantas@nurs.uoa.gr

 

 

 

 

Μέλη του Εργαστηρίου

Σπύρος Ζώγας

ΕΤΕΠ

2107461447

spirosz@nurs.uoa.gr

Ιωσήφ Λιάσκος

ΕΙΔΙΠ

2107461448

iliaskos@nurs.uoa.gr

 

 

 

 

Υποψήφιοι Διδάκτορες

Σπύρος Ζώγας

 

 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Μαθημάτων

 • Εισαγωγή στην Πληροφορική και Επεξεργασία Δεδομένων
 • Πληροφορική της Υγείας
 • Πληροφοριακά Συστήματα Νοσοκομείων
 • Βιοϊατρική Πληροφορική και Τεχνολογία

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μαθημάτων

 • Εισαγωγή στην Πληροφορική της Υγείας (ΠΥ, ΟΔΥΥ, ΠΜΣ)
 • Πληροφοριακά Συστήματα Νοσοκομείων (ΠΥ, ΟΔΥΥ)
 • Βάσεις Δεδομένων (ΠΥ)
 • Τεχνολογία Γνώσης (ΠΥ)
 • Οργάνωση Συστημάτων Υγείας (ΠΟΥ, ΟΔΥΥ, ΠΜΣ)
 • Διαχείριση Έργων (ΟΔΥΥ)
 • Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός JAVA (ΠΥ)
 • Οικονομία της Υγείας (ΟΔΥΥ, ΔΥ)
 • Ερευνητική Μεθοδολογία (ΠΥ, ΟΔΥΥ)
 • Ηλεκτρονικός Φάκελος Ασθενών (ΠΥ, ΟΔΥΥ)
 • Βιοστατιστική Ι, ΙΙ (ΠΜΣ)

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διαλέξεων

Όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα του ΠΜΣ

Άλλες Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες

Διδασκαλία μαθημάτων Πληροφορικής του ΠΜΣ της Οδοντιατρικής Σχολής

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΥΠΟΔΟΜΗ

Το Εργαστήριο Πληροφορικής ευρίσκεται στο ισόγειο του κτηρίου του Τμήματος Νοσηλευτικής σε τρείς χώρους. Την κεντρική αίθουσα διεξαγωγής των μαθημάτων, την αίθουσα πολυμέσων, και την αίθουσα με το server room και τις θέσεις εργασία για ερευνητές και διδάκτορες .

Στην αίθουσα διδασκαλίας  βρίσκονται εγκατεστημένοι 31 Η/Υ, 1 Video Projector και 2 network Laser Printers.
Σε αυτή διεξάγονται τα εργαστηριακά προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα.

Ο δεύτερος χώρος (αναφέρεται συνήθως ως 'αίθουσα πολυμέσων' Πολυμέσων. Έχει 13 Η/Υ, 1 network Printer, 1Προβολικό και μία TV.
Χρησιμοποιείτε για την διαδικτυακή αναζήτηση βιβλιογραφίας και εκπαιδευτικής προετοιμασίας των φοιτητών.
Στο χώρο αυτό υπάρχει και η βιβλιοθήκη του Τμήματος όπου έχουν καταγραφεί και αποθηκευθεί όλες οι μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες και διδακτορικές διατριβές του Τμήματος.

Στο τρίτο χώρο οι υποψήφιοι διδάκτορες και ερευνητικοί συνεργάτες εκπονούν την έρευνά τους.

Επίσης υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος server room με δύο κλιματιστικά και ειδική μόνωση (θερμοκρασίας, ήχου).
Σε αυτόν τον χώρο βρίσκονται 6 server H/Y.

Συνοπτικά στο server room τρέχουν οι επόμενοι servers: Domain, Proxy, File, ftp, Print και κάποιοι Web servers (eNurse) για ερευνητικούς σκοπούς.

Ο κεντρικός webserver του τμήματος έχει μεταφερθεί σε κεντρικού υπολογιστές του πανεπιστημίου Αθηνών ,όπου υπάρχουν περισσότερες δυνατότητες υποστήριξης του υλικού, αλλά η διαχείριση του γίνεται από το εργαστήριο Πληροφορικής.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Αναφέρονται παρακάτω τη συμμετοχή σε χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ανταγωνιστικά ερευνητικά έργα:

 • RN4CAST
 • EUNetPAS
 • MedSkills
 • EIPEN
 • WISECARE
 • ITEDUCTRA
 • NIGHTINGALE
 • COASTER
 • TELENURSE
 • TELENURSING
 • TELENURSE-ID
 • EURODIABETA
 • General Architecture for Medical Expert Systems
 • PRECISE

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 • Daskalakis S, Mantas J.
  The Impact of SOA for Achieving Healthcare Interoperability.
  Methods Inf Med. 2009;48(2):190-5. Epub 2009 Feb 18.
   PMID: 19283318 [PubMed - in process]
 • Pipilis A, Andrikopoulos G, Lekakis J, Kalantzi K, Kitsiou A, Toli K, Floros
  D, Gaita D, Karalis I, Dragomanovits S, Kalogeropoulos P, Synetos A,
  Koutsogiannis N, Stougiannos P, Antonakoudis C, Goudevenos J; HELIOS group.
   Outcome of patients with acute myocardial infarction admitted in hospitals with
  or without catheterization laboratory: results from the HELIOS registry.
  Eur J Cardiovasc Prev Rehabil. 2009 Feb;16(1):85-90.
  PMID: 19188809 [PubMed - in process]
 • Daskalakis S, Mantas J.
   Evaluating the impact of a service-oriented framework for healthcare
  interoperability.
  Stud Health Technol Inform. 2008;136:285-90.
  PMID: 18487745 [PubMed - indexed for MEDLINE]
 • Andrikopoulos G, Pipilis A, Goudevenos J, Tzeis S, Kartalis A, Oikonomou K,
   Karvounis C, Mantas J, Kyrpizidis C, Gotsis A, Paschidi M, Tsaknakis T, Pyrgakis
  V, Manolis AS, Boudoulas H, Vardas PE, Stefanadis CI, Lekakis J; HELIOS Study
  Investigators.
   Epidemiological characteristics, management and early outcome of acute myocardial
  infarction in Greece: the HELlenic Infarction Observation Study.
  Hellenic J Cardiol. 2007 Nov-Dec;48(6):325-34.
  PMID: 18196654 [PubMed - indexed for MEDLINE]
 • Mantas J.
   Education and consumer health informatics.
  Yearb Med Inform. 2007:90-4. Review. Erratum in: Yearb Med Inform. 2008:19.
  PMID: 17700910 [PubMed - indexed for MEDLINE]
 • Fritzsche D, Schenk S, Eitz T, Mantas J, Horstkotte D, Koerfer R.
   Patient self-monitoring of prosthetic heart valve function.
  J Heart Valve Dis. 2007 Sep;16(5):558-66.
  PMID: 17944129 [PubMed - indexed for MEDLINE]
 • Liaskos J, Frigas A, Antypas K, Zikos D, Diomidous M, Mantas J.
   The EIPEN project: promoting interprofessional education in health professions.
  Stud Health Technol Inform. 2007;129(Pt 2):1424-7.
  PMID: 17911949 [PubMed - indexed for MEDLINE]
 • Mavrikakis I, Mantas J, Diomidous M.
   The development of an information system and installation of an Internet web
  database for the purposes of the occupational health and safety management
  system.
  Stud Health Technol Inform. 2007;129(Pt 1):270-4.
  PMID: 17911721 [PubMed - indexed for MEDLINE]
 • Stergiopoulou A, Birbas K, Katostaras T, Mantas J.
   The effect of interactive multimedia on preoperative knowledge and postoperative
  recovery of patients undergoing laparoscopic cholecystectomy.
  Methods Inf Med. 2007;46(4):406-9.
  PMID: 17694232 [PubMed - indexed for MEDLINE]
 • Mantas J, Diomidous M.
   Implementation and evaluation of the MSc course in health informatics in Greece.
  Methods Inf Med. 2007;46(1):90-2.
  PMID: 17224989 [PubMed - indexed for MEDLINE]
 • Mantas J.
   Health and medical informatics education.
  Methods Inf Med. 2007;46(1):50-1. No abstract available.
  PMID: 17224980 [PubMed - indexed for MEDLINE]
 • Stergiopoulou A, Birbas K, Katostaras T, Diomidous M, Mantas J.
   The effect of a multimedia health educational program on the postoperative
  recovery of patients undergoing laparoscopic cholecystectomy.
  Stud Health Technol Inform. 2006;124:920-5.
  PMID: 17108629 [PubMed - indexed for MEDLINE]
 • Frigas A, Kapsimalakou S, Spyrou G, Koufopoulos K, Vassilaros S,
  Chatzimichael A, Mantas J, Ligomenides P.
  Evaluation of a breast cancer computer aided diagnosis system.
  Stud Health Technol Inform. 2006;124:631-6.
  PMID: 17108587 [PubMed - indexed for MEDLINE]
 • Velonakis E, Mantas J, Mavrikakis I.
  A site of communication among enterprises for supporting occupational health and
  safety management system.
  Stud Health Technol Inform. 2006;124:395-403.
  PMID: 17108553 [PubMed - indexed for MEDLINE]
 • Liaskos J, Mantas J.
  Measuring the user acceptance of a Web-based nursing documentation system.
  Methods Inf Med. 2006;45(1):116-20.
  PMID: 16482381 [PubMed - indexed for MEDLINE]
 • Mantas J.
  Postgraduate studies in health informatics in Greece.
  Stud Health Technol Inform. 2005;116:261-6.
  PMID: 16160269 [PubMed - in process]
 • Mantas J.
  Future trends in Health Informatics--theoretical and practical.
  Stud Health Technol Inform. 2004;109:114-27. Review.
  PMID: 15718678 [PubMed - indexed for MEDLINE]
 • Mantas J.
  Comparative educational systems.
  Stud Health Technol Inform. 2004;109:8-17.
  PMID: 15718669 [PubMed - indexed for MEDLINE]
 • Halkiotis S, Mantas J.
  Automatic detection of clustered microcalcifications in digital mammograms.
  Stud Health Technol Inform. 2002;90:24-9.
  PMID: 15460655 [PubMed - indexed for MEDLINE]
 • Paidi A, Mantas J.
  Education in health and nursing informatics.
  Stud Health Technol Inform. 2002;65:465-72. Review.
  PMID: 15460244 [PubMed - indexed for MEDLINE]
 • Mantas J.
  Image processing and analysis.
  Stud Health Technol Inform. 2002;65:310-27. Review. No abstract available.
  PMID: 15460234 [PubMed - indexed for MEDLINE]
 • Liaskos J, Mantas J.
  Nursing Information System.
  Stud Health Technol Inform. 2002;65:258-65. Review.
  PMID: 15460230 [PubMed - indexed for MEDLINE]
 • Mantas J.
  Electronic health record.
  Stud Health Technol Inform. 2002;65:250-7. Review.
  PMID: 15460229 [PubMed - indexed for MEDLINE]
 • Mantas J.
  Classification methods.
  Stud Health Technol Inform. 2002;65:148-63. Review.
  PMID: 15460225 [PubMed - indexed for MEDLINE]
 • Mantas J.
  Statistical methods.
  Stud Health Technol Inform. 2002;65:136-47. Review.
  PMID: 15460224 [PubMed - indexed for MEDLINE]
 • Liaskos J, Mantas J.
  Evaluating an ICNP Web-based nursing documentation system.
  Stud Health Technol Inform. 2004;107(Pt 1):386-90.
  PMID: 15360840 [PubMed - indexed for MEDLINE]
 • Liaskos J, Mantas J.
  Documenting nursing practice by using ICNP on the Web.
  Stud Health Technol Inform. 2003;95:806-11.
  PMID: 14664087 [PubMed - indexed for MEDLINE]
 • Botsis T, Mantas J.
  Mathematical modelling for the study of respiratory mechanics.
  Stud Health Technol Inform. 2003;95:9-14.
  PMID: 14663955 [PubMed - indexed for MEDLINE]
 • Stamouli MA, Mantas J.
  Development and evaluation of a nursing service management and administration
  information system at district hospital.
  Stud Health Technol Inform. 2001;84(Pt 1):759-63.
  PMID: 11604839 [PubMed - indexed for MEDLINE]
 • Mantas J.
  Inter-university cooperation for establishing an M.Sc. course in health informatics aims at contributing to users' acceptance of health telematics applications.
  Stud Health Technol Inform. 2000;72:48-54.
  PMID: 11010334 [PubMed - indexed for MEDLINE]
 • Mantas J.
  M.Sc. course in health informatics--an inter-university cooperation success story in Greece.
  Stud Health Technol Inform. 2000;57:40-5.
  PMID: 10947668 [PubMed - indexed for MEDLINE]
 • Mantas J.
  Computer-based-training software package dealing with nursing information systems
  for nursing practice--A NIGHTINGALE product.
  Stud Health Technol Inform. 2000;57:24-9. No abstract available.
  PMID: 10947662 [PubMed - indexed for MEDLINE]
 • Karra M, Mantas J.
  Security of electronic patient record and education.
  Stud Health Technol Inform. 2000;57:232-7.
  PMID: 10947660 [PubMed - indexed for MEDLINE]
 • Konstantikaki V, Mantas J.
  GALEN-IN-USE: application in Greek and influences on education.
  Stud Health Technol Inform. 2000;57:170-1.
  PMID: 10947652 [PubMed - indexed for MEDLINE]
 • Verginis I, Diomidous M, Mantas J.
  Simulation model for educating the general public for the AIDS epidemic.
  Stud Health Technol Inform. 2000;57:153-61.
  PMID: 10947650 [PubMed - indexed for MEDLINE]
 • Tsirintani M, Mantas J.
  A prototype design of cardiological computerized nursing care plans for an electronic patient care record.
  Stud Health Technol Inform. 2000;57:107-12.
  PMID: 10947643 [PubMed - indexed for MEDLINE]
 • Diomidous M, Verginis I, Mantas J.
  The construction of a simulation-based system for the development of powerful and realistic models and practicals for healthcare professionals.
  IEEE Trans Inf Technol Biomed. 1998 Sep;2(3):174-82.
  PMID: 10719527 [PubMed - indexed for MEDLINE]
 • Malamateniou F, Vassilacopoulos G, Mantas J.
  A search engine for virtual patient records.
  Int J Med Inform. 1999 Aug;55(2):103-15.
  PMID: 10530826 [PubMed - indexed for MEDLINE]
 • Mantas J, Diomidus M.
  Curriculum development and courseware implementation using World Wide Web technology.
  Stud Health Technol Inform. 1998;52 Pt 2:777-9.
  PMID: 10384567 [PubMed - indexed for MEDLINE]
 • Mantas J.
  Health and nursing informatics education.
  Stud Health Technol Inform. 1998;56:146-52.
  PMID: 10351863 [PubMed - indexed for MEDLINE]
 • Plati C, Lemonidou C, Katostaras T, Mantas J, Lanara V.
  Nursing manpower development and strategic planning in Greece.
  Image J Nurs Sch. 1998;30(4):329-33.
  PMID: 9866292 [PubMed - indexed for MEDLINE]
 • Diomidus M, Mantas J.
  Assessing the progress of the M.Sc. course in health informatics under the
  ERASMUS programme.
  Int J Med Inform. 1998 Jun;50(1-3):159-63.
  PMID: 9726507 [PubMed - indexed for MEDLINE]
 • Mantas J.
  Developing curriculum in nursing informatics in Europe.
  Int J Med Inform. 1998 Jun;50(1-3):123-32.
  PMID: 9726502 [PubMed - indexed for MEDLINE]
 • Karistinou E, Dounavis P, Mantas J.
  Hyperlinked Lexicon in Nursing Informatics--a tool for navigating through Nursing
  Informatics Terminology.
  Stud Health Technol Inform. 1998;51:76-82.
  PMID: 10184907 [PubMed - indexed for MEDLINE]
 • Dounavis P, Karistinou E, Mantas J.
  Building nursing informatics courses on the Web.
  Stud Health Technol Inform. 1998;51:175-81.
  PMID: 10179616 [PubMed - indexed for MEDLINE]
 • Mantas J.
  NIGHTINGALE--a new perspective in nursing informatics education in Europe.
  Stud Health Technol Inform. 1998;51:102-13.
  PMID: 10179605 [PubMed - indexed for MEDLINE]
 • Dounavis P, Karistinou E, Diomidus M, Mantas J.
  Using World Wide Web technology for educating students in the health care sector.
  Stud Health Technol Inform. 1997;43 Pt B:686-90.
  PMID: 10179754 [PubMed - indexed for MEDLINE]
 • Sermeus W, Hoy D, Jodrell N, Hyslop A, Gypen T, Kinnunen J, Mantas J, Delesie L, Tansley J, Hofdijk J.
  The WISECARE Project and the impact of information technology on nursing knowledge.
  Stud Health Technol Inform. 1997;46:176-81.
  PMID: 10175393 [PubMed - indexed for MEDLINE]
 • Plati C, Lemonidou C, Priami M, Baltopoulos G, Mantas J.
  The intensive care units in greater Athens: needs and resources.
  Intensive Crit Care Nurs. 1996 Dec;12(6):340-5.
  PMID: 9035627 [PubMed - indexed for MEDLINE]
 • Lemonidou C, Plati C, Brokalaki H, Mantas J, Lanara V.
  Allocation of nursing time.
  Scand J Caring Sci. 1996;10(3):131-6.
  PMID: 9060782 [PubMed - indexed for MEDLINE]
 • Raya A, Mantas J, Priami M, Andrea S, Brokalaki H, Kyritsi H, Androulaki O.
  Formulation and testing of a nursing assessment form for mental patients as a basis for individualized nursing care.
  J Psychiatr Ment Health Nurs. 1995;2(1):23-32.
  PMID: 7773701 [PubMed - indexed for MEDLINE]
 • Mantas JP, Burks RT.
  Lisfranc injuries in the athlete.
  Clin Sports Med. 1994 Oct;13(4):719-30. Review.
  PMID: 7805102 [PubMed - indexed for MEDLINE]
 • Plati C, Lanara VA, Katostaras T, Mantas J.
  Nursing absenteeism--one determining factor for the staffing plan.
  Scand J Caring Sci. 1994;8(3):143-8.
  PMID: 7724921 [PubMed - indexed for MEDLINE]
 • Bloebaum RD, Ota DT, Skedros JG, Mantas JP.
  Comparison of human and canine external femoral morphologies in the context of total hip replacement.
  J Biomed Mater Res. 1993 Sep;27(9):1149-59.
  PMID: 8126013 [PubMed - indexed for MEDLINE]
 • Ocete Hita E, Loscertales Abril M, Ruiz Extremera A, Carreño Losilla J, Mantas JA, Narbona López E.
  [Incidence of Candida infections in very low birth weight newborns. Importance of an early diagnosis and evaluation of therapeutic approaches]
  An Esp Pediatr. 1993 Jul;39(1):58-60. Review. Spanish. No abstract available.
  PMID: 8363154 [PubMed - indexed for MEDLINE]
 • Mantas JP, Bloebaum RD, Skedros JG, Hofmann AA.
  Implications of reference axes used for rotational alignment of the femoral component in primary and revision knee arthroplasty.
  J Arthroplasty. 1992 Dec;7(4):531-5.
  PMID: 1479373 [PubMed - indexed for MEDLINE]
 • Mantas JP, Bloebaum RD, Hofmann AA.
  Histologic analysis of a retrieved expanded polytetrafluoroethylene posterior cruciate ligament.
  J Appl Biomater. 1992 Fall;3(3):183-90.
  PMID: 10171551 [PubMed - indexed for MEDLINE]
 • Plati C, Lanara V, Mantas J.
  Risk factors responsible for patients' falls.
  Scand J Caring Sci. 1992;6(2):113-8.
  PMID: 1641531 [PubMed - indexed for MEDLINE]
 • Raya A, Mantas J, Priami M, Andrea S, Kalokerinou A, Androulaki O, Brokalaki H, Halkiadaki H, Matziou V.
  Psychosomatic nursing assessment of psychiatric patients.
  Psychother Psychosom. 1991;56(1-2):5-11.
  PMID: 1891581 [PubMed - indexed for MEDLINE]
 • Muñoz M, Díaz J, Escobar Jiménez F, Morales I, Vara C, Mantas JA, Martos J.
  [Localization of the parathyroid glands]
  Rev Clin Esp. 1988 Mar;182(4):203-5. Spanish. No abstract available.
  PMID: 3045906 [PubMed - indexed for MEDLINE]
 • McDonald FG, Mantas J, McEwen CG, Ferguson MM.
  Salivary gland aplasia: an ectodermal disorder?
  J Oral Pathol. 1986 Feb;15(2):115-7.
  PMID: 3083061 [PubMed - indexed for MEDLINE]

επιστροφή