Αρχική » Το Τμήμα » Εργαστήρια » Τομέας Δημόσιας Υγείας » Εργαστήριο Πρόληψης

Εργαστήριο Πρόληψης

επιστροφή

ΟΝΟΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 123
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2107461475
FAX: 2107461475
E-MAIL: evelonak@nurs.uoa.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ε. ΒΕΛΟΝΑΚΗΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Όνομα

Βαθμίδα

Τηλ/Φαξ

e-mail

Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό

Βελονάκης Εμμανουήλ

Καθηγητής

2107461475

evelonak@nurs.uoa.gr

Σουρτζή Παναγιώτα

Καθηγήτρια

2107461474

psourzti@nurs.uoa.gr

 

Γραμματεία:

Δεν υπάρχει

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Μαθημάτων

 • Πρόληψη 4ο εξάμηνο
 • Υγιεινή της Εργασίας 4ο εξάμηνο

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μαθημάτων

 • Πρόληψη
 • Δημογραφία
 • Υγιεινή της Εργασίας
 • Αγωγή Υγείας
 • Θεωρία Λήψης Κλινικών Αποφάσεων

Άλλες Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες

 • Συμμετοχή σε ευάριθμα σεμινάρια και συνέδρια

ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ

 • Λαμπρινού Αικατερίνη (2005): Αξιολόγηση της νοσηλευτικής εκπαίδευσης Ελλάδας και Κύπρου ως προς τη φροντίδα των ηλικιωμένων.
 • 2. Τζιαφέρη Στέλλα (2006): Εκτίμηση της επικινδυνότητας του επαγγελματικού κινδύνου στο χώρο του νοσοκομείου.
 • 3. Μιχόπουλος Αλέξανδρος (2007):Η επίδραση των εξωγενών παραγόντων στην ανδρική υπογονιμότητα.
 • 4. Σταθόπουλος Θεόδωρος (2007): Ανάπτυξη  και αξιολόγηση προγράμματος Αγωγής Υγείας κατά του καπνίσματος με την χρήση αλληλεπιδραστικής ιστοσελίδας σε μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 • Μέλλου Κασιανή (2009): Μελέτη ασθενών –μαρτύρων για την ανάδειξη των προσδιοριστών της συχνότητας της γαστρεντερίτιδας από Cambylobacter σε παιδιά.
 • Κορομπέλη Άννα (2009): Η επίδραση του κυκλικού ωραρίου στην υγεία των νοσηλευτών.
 • Πατελάρου Ευριδίκη (2009): Μελέτη της επίδρασης περιβαλλοντικών και επαγγελματικών παραγόντων στην έκβαση της κύησης.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

 • Τέσσερις υπολογιστές.
 • Όργανα για την εκπαίδευση των φοιτητών στην προληπτική εξέταση εργαζομένων στο πλαίσιο της υγιεινής της εργασίας:
  • Καρδιογράφοι (2)
  • Σπιρόμετρο
  • Ακοόμετρο
  • Συσκευή Οπτικής Εξέτασης
  • Ηλεκτρονικό πιεσόμετρο
 • Βοηθήματα για την εκπαίδευση των φοιτητών και επαγγελματιών υγείας στην πρόληψη των μυοσκελετικών νοσημάτων.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 • 2009-: Η Στάθμιση στα Ελληνικά και εφαρμογή του εργαλείου εκτίμησης επικινδυνότητας για μυοσκελετικά νοσήματα MAPO σε περιβάλλον νοσοκομείου.
  Ερευνητές: Π. Σουρτζή (ΕΥ), Ε. Βελονάκης, Κ.Α.: 70/4/6623
 • 2007- : Παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση της νόσου Πάρκινσον.
  K.
  A. 70/4/5683
  Ερευνητές: Ε. Βελονάκης (ΕΥ),  Π. Σουρτζή, Φ. Τολίκα
 • 2006-07: Διερεύνηση της γνώσης των φοιτητών Νοσηλευτικής σχετικά με τη μετάδοση ασθενειών από τραυματισμούς με αιχμηρά αντικείμενα και την καταγραφή-αναφορά αυτών.
  Ερευνητές: Ε. Χριστοδούλου, Μ.Χ. Πεταυράκη, Π. Σουρτζή
 • 2005-08: Διεπιχειρησιακό Πληροφοριακό Σύστημα Υποστήριξης και Αξιολόγησης της Εφαρμογής του Συστήματος Υγείας και Ασφάλειας. ΠΕΝΕΔ-2003.
  Ερευνητές: Ι. Μαντάς (ΕΥ), Ε. Βελονάκης, Π. Σουρτζή
  K.
  A. 70/3/8484
 • 2005-06: Σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης στον υγειονομικό τομέα και οικονομικές επιπτώσεις. ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ II - Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στα Πανεπιστήμια.
  K.
  A. 70/3/8049
  Ερευνητές: Ε. Βελονάκης (ΕΥ),  Λ. Λιαρόπουλος, Π. Σουρτζή
 • 2003-06:     HYENA-Hypertension and Exposure to Noise near Airports. QRLT-2001-02501. Το πρόγραμμα έχει ως σκοπό την αξιολόγηση της επίπτωση του θορύβου που προέρχεται από αεροδρόμια και οδική κυκλοφορία στην υγεία του καρδιαγγειακού συστήματος. http://www.hyena.eu.com/
  Ερευνητές: Ε. Βελονάκης, Π. Σουρτζή
 • 2003-2004: Εκπαιδευτικές ανάγκες του νοσηλευτή στα πλαίσια της διαπολιτισμικής φροντίδας υγείας.
  Ερευνητές: Ν. Πουρναράς, Μ. Τσόμπανου, Π. Σουρτζή
 • 2002-04: Πρόληψη της μυοσκελετικής καταπόνησης στους εργαζόμενους στις υπηρεσίες παροχής φροντίδας υγείας.
  Ερευνητές: Π. Σουρτζή, Ε. Βελονάκης, Κ.Α.: 70/4/6623
 • 2001-04:        SHARE- A survey of Health, Ageing and Retirement in Europe, QRLT-2001-00360. και η συνέχειά του AMANDA- QRLT-2020-00. Συμμετοχή στην Ελληνική ερευνητική ομάδα. Συμμετοχή στην Ελληνική ερευνητική ομάδα. http://www.share-project.org/
 • 2001-02: Διερεύνηση καταγραφής ατυχημάτων στα νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας. Χρηματοδότηση, Επιτροπή Ερευνών ΕΚΠΑ.
  Ερευνητές: Ε. Βελονάκης, Π. Σουρτζή, Κ.Α.: 70/4/5683

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΛΟΓΗ

Βιβλία

1- Βελονάκης Ε και Τσαλίκογλου Φ (2005):Σύστημα Διαχείρισης Υγείας κα Ασφάλειας κατά την εργασία σε νοσοκομείο. Αθήνα, Επιστημονικές Εκδόσεις Παρισιάνου ΑΕ.
1-
Καλοκαιρινού Α και Σουρτζή Π (2005): Κοινοτική Νοσηλευτική. Εκδόσεις ΒΗΤΑ medical arts ISBN 960-8071-86-0.
2-
Κάρλου Χ και Σουρτζή Π (2006): Υγιεινή και Ασφάλεια κατά το χειρισμό χημειοθεραπείας. Αθήνα, Εκδόσεις ΒΗΤΑ medical arts ISBN 960-452-014-8.
3-
Βελονάκης Ε και Σουρτζή Π (2009): Υγεία και Εργασία. Εκδόσεις ΒΗΤΑ medical arts ISBN 978-960-452-071-8.

Ξενόγλωσσες Δημοσιεύσεις σε περιοδικά

1- Sourtzi P, Amanatidou A, Velonakis E (2003): The role of older volunteers in promoting healthy nutrition for the prevention of cardiovascular diseases. Education and Promotion, X/1, 11-16.
2-
Lambrinou A, Sourtzi P, Kalokerinou A, Lemonidou C (2005): Reliability and validity of the Greek version of the Kogan’s Old People Scale. Journal of Clinical Nursing, 14, 1241-1247.
3-
Jarup L, Dudley ML, Babisch W, Houthuijs D, Swart W, Pershagen G, Bluhm G, Katsouyanni K, Velonakis M, Cadum E, Vigna-Taglianti F for the HYENA Consortium (2005). Hypertension and exposure to noise near airports (HYENA) - Study design and noise exposure assessment. Environ Health Perspect; 113:1473-8
4-
Velonakis E, Mantas J, Mavrikakis I (2006).A site of communication among enterprises for supporting occupational health and safety management system. Stud Health Technol Inform.;124:395-403.
5-
Jarup L, Babisch W, Houthuijs D, Pershagen G, Katsouyanni K, Cadum E, Dudley ML, Savigny P, Seiffert I, Swart W, Breugelmans O, Bluhm G, Selander J, Haralabidis A, Dimakopoulou K, Sourtzi P, Velonakis M, VignaTaglianti F. (2008). Hypertension and Exposure to Noise near Airports - the HYENA study Environ Health Perspectives,116 (3), 329-333.
6-
Haralabidis AS, Dimakopoulou K, Vigna-Taglianti F, Giampaolo M, Borgini A, Dudley ML, Pershagen G, Bluhm G, Houthuijs D, Babisch W, Velonakis M, Katsouyanni K, Jarup L; for the HYENA Consortium (2008). Acute effects of night-time noise exposure on blood pressure in populations living near airports. Eur Heart J.
7-
Galanis PA, Sparos LD, Katostaras T, Velonakis E, Kalokerinou A (2008). Factors that influence Greeks' decision to register as potential bone marrow donors. Transplant Proc.;40(5):1271-4.
8-
Lambrinou A, Sourtzi P, Kalokerinou A, Lemonidou C (2009): Attitudes and knowledge of the Greek Nursing students towards Older People. Nurse Education Today, 29, 617-622.
9-
Korombeli A, Sourtzi P, Ch Tzavara, E. Velonakis (2009). The hormone levels change of Intensive Care Unit nurse personnel working irregular rotating shift system. JOURNAL of ADVANCED NURSING, 65, 1274-1282.
10-
Patelarou E, Vardavas K, Tzilepi P, Sourtzi P (2009). Nursing educational and practice in a changing environment: The case of Greece. Nurse Education Today, 29, 840-4.
11-
Selander J, Bluhm G, Theorell T, Pershagen G, Babisch W, Seiffert I, Houthuijs    D, Breugelmans O, Vigna-Taglianti F, Antoniotti MC, Velonakis E, Davou E,                Dudley ML, Järup L; HYENA Consortium (2009). Saliva cortisol and exposure     to aircraft noise in six European countries. Environ Health Perspect,        117(11):1713-7.
12-
Babisch W, Houthuijs D, Pershagen G, Cadum E, Katsouyanni K, Velonakis M, Dudley ML, Marohn HD, Swart W, Breugelmans O, Bluhm G, Selander J, Vigna-Taglianti F, Pisani S, Haralabidis A, Dimakopoulou K, Zachos I, Järup L; HYENA Consortium (2009). Annoyance due to aircraft noise has increased over the years--results of the HYENA study. Environ Int.;35(8):1169-76.

 

Ελληνικές Δημοσιεύσεις σε περιοδικά

1- Τζιαφέρη Σ, Σουρτζή Π (2002): Τριγωνοποίηση: Μια μεθοδολογική προσέγγιση στη μελέτη της φροντίδας υγείας. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ, 41, 258-265.
2-
Μέλλου Κ, Σουρτζή Π (2003): Πρόληψη των επαγγελματικών μυοσκελετικών παθήσεων στο χώρο του νοσοκομείου. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ, 42, 3, 299-307.
3-
Σουρτζή Π, Αμανατίδου Α, Βελονάκης Ε (2003): Ηλικιωμένοι Εθελοντές Σύμβουλοι Υγιεινής Διατροφής. Πρωτοβαθμια Φροντιδα Υγειασ, 15, 3, 108-115.
4-
Σουρτζή Π, Βελονάκης Ε (2004): Διερεύνηση καταγραφής εργατικών ατυχημάτων στα νοσοκομεία του ΕΣΥ. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ, 43(1): 100-106.
5-
Πουρναράς Ν, Τσόμπανου Μ, Σουρτζή Π (2004): Εκπαιδευτικές ανάγκες του νοσηλευτή στα πλαίσια της διαπολιτισμικής φροντίδας υγείας. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ, 43(2): 185-194.
6-
Ρόδη Α, Σουρτζή Π, Βελονάκης Ε (2004): Η Χρησιμότητα της Στατιστικής Επεξεργασίας των Πιστοποιητικών Θανάτου στην Εκπόνηση Μελετών Θνησιμότητας. Πρωτοβαθμια Φροντιδα Υγειασ, 16(2): 94-100.
7-
Σουρτζή Π, Βελονάκης Ε (2004): Η χημειοθεραπεία ως επαγγελματικός κίνδυνος για τους νοσηλευτές. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ, 43(4): 435-441.
8-
Λαμπρινού Α, Σουρτζή Π, Καλοκαιρινού Α, Λεμονίδου Χ (2005): Αξιολόγηση της Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης ως προς τη φροντίδα υγείας των ηλικιωμένων. ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, 6(2): 12-19.
9-
Κολοβός Π, Σουρτζή Π (2006): Προτεραιότητες στη φροντίδα υγείας. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ, 45, 32-40.
10-
Σουρτζή Π (2006): Παγκοσμιοποίηση και Νοσηλευτική. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ, 45, 17-18.
11-
Σουρτζή Π (2006): Οργάνωση Υπηρεσιών Υγιεινής της Εργασίας στο χώρο της Υγείας. ΝΕΑ ΥΓΕΙΑ, σελ. 5.
12-
Χαραλαμπίδης Α, Βελονάκης Ε, Σουρτζή Π, Σιώμος Κ (2006): Εκτίμηση της ενόχλησης από το ηχητικό σήμα εντός του τραμ Αθηνών. Ιατρική, 89(6): 528-532.
13-
Τζιαφέρη Σ, Σουρτζή Π, Βελονάκης (2006): Πιλοτική μελέτη εκτίμησης επικινδυνότητας εργασίας στο χώρο του νοσοκομείου. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ, 45, 380-390.
14-
Κολοβός Π, Σουρτζή Π (2007): Η συμμετοχή στη φροντίδα υγείας. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ, 46, 38-47.
15-
Κοπανιτσάνου Π, Σουρτζή Π (2007):  Επαγγελματικοί κίνδυνοι στο νοσοκομείο. Ανασκόπηση των Ελληνικών μελετών. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ, 46, 65-76.
16-
Μιχόπουλος Α, Βελονάκης Ε, Σουρτζή Π (2007). Η επίδραση των εξωγενών παραγόντων στην ανδρική γονιμότητα. Έχει κατατεθεί για κρίση στην Ιατρική, 91, 328-334.
17-
Σουρτζή Π (2007): Υγιεινή και Ασφάλεια στο Νοσοκομείο. Άρθρο Σύνταξης. Νοσηλεία και Ερευνα, 19, 13-14.
18-
Κορομπέλη A, Νούσσης X, Σουρτζή Π (2007): Η συσχέτιση της ποιότητας του ύπνου με την οικογενειακή ζωή και τη χρόνια κόπωση σε νοσηλευτές που εργάζονται κυκλικό εναλλασσόμενο ωράριο. Νοσηλεία και Ερευνα, 19, 35-40.
19-
Ζήκος Δ., Μαντάς Ι., Διομήδους Μ., Κιουλάφας Κ., Σουρτζή Π. (2007): Νοσηρότητα επαγγελματικής αιτιολογίας του αγροτικού πληθυσμού: Βιβλιογραφική ανασκόπηση. Πρωτοβαθμια Φροντιδα Υγειασ, 19(3): 131-138.
20-
Λαμπρινού Α και Σουρτζή Π (2007):Αξιολόγηση της Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης ως προς τη φροντίδα υγείας των ηλικιωμένων. Βιβλιογραφική ανασκόπηση. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ, 46, 460-467.
21-
Σταθόπουλος Θ και Σουρτζή Π. (2007):Αγωγή υγείας για την πρόληψη του καπνίσματος και πληροφορική. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ, 46, 484-492.
22-
Σουρτζή Π. και Σταθόπουλος Θ (2008): Προαγωγή της Υγείας: Θεωρητικές Προσεγγίσεις. Νοσηλεία και Ερευνα, 20, 41-48.
23-
Τολίκα Φ και Σουρτζή Π. (2008): Αξιολόγηση εκπαιδευτικού προγράμματος για την πρόληψη των μυοσκελετικών νοσημάτων σε φοιτητές νοσηλευτικής. Νοσηλεία και Ερευνα, 20, 21-28.
24-
Σουρτζή Π (2009). Η αναγνωσιμότητα του νοσηλευτικού επιστημονικού τύπουκαι η μέτρησή της. Νοσηλεία και Ερευνα, 23, 9-10.
25-
Δάβου Ε και Σουρτζή Π (2009). Πιλοτική μελέτη της γνώσης, στάσης και συμπεριφοράς μαθητών λυκείου σε θέματα διαφυλικών σχέσεων και αντισύλληψης. Νοσηλεία και Ερευνα, 23, 19-27.
26-
Κοπανιτσάνου Π και Σουρτζή Π (2009). Απόψεις των ηλικιωμένων για τα προγράμματα προαγωγής υγείας. Νοσηλεία και Ερευνα, 23, 37-43.
27-
Τζιαφέρη Σ, Σουρτζή Π, Καλοκαιρινού Α, Βελονάκης Ε (2009). Αντίληψη του επαγγελματικού κινδύνου από νοσηλευτικό προσωπικό σε ελληνικά νοσοκομεία. Νοσηλεία και Ερευνα, 25, 31-40.
28-
Σουρτζή Π (2009): Η προετοιμασία του εργασιακού περιβάλλοντος για την υποδοχή του θύματος ενός ψυχοτραυματικού συμβάντος. ΝΕΑ ΥΓΕΙΑ, υπό δημοσίευση.
29-
Πατελάρου E, Σουρτζή Π, Κογεβίνας Μ (2009). Παραπροϊόντα απολύμανσης του νερού και έκβαση της εγκυμοσύνης. ΑΡΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, υπό δημοσίευση.
30-
Φωκά A. Σουρτζή Π (2010). Προαγωγή Υγείας και ΜΜΕ. Νοσηλεία και Ερευνα, υπό δημοσίευση.
31-
Ιωάννου Π, Σουρτζή Π (2010). Παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία και ποιότητα ζωής των νοσηλευτών. Νοσηλεία και Ερευνα, 26, υπό δημοσίευση.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ

Αντικείμενο δραστηριότητας του Εργαστηρίου Πρόληψης Τμήματος Νοσηλευτικής Πανεπιστημίου Αθηνών: Το εργαστήριο ιδρύθηκε με το ΠΔ 269, ΦΕΚ 195/Α/24.8.1996 και έκτοτε αναπτύσσει σημαντική επιστημονική δραστηριότητα. Το εργαστήριο έχει εξειδικευθεί στη διαχείριση της υγείας και ασφάλειας του επαγγελματικού κινδύνου σε νοσοκομεία, μέσω της περιβαλλοντικής διαχείρισης μονάδων παροχής υπηρεσιών υγείας, της διαχείριση των ιατρικών αποβλήτων και της ασφάλειας και υγείας διατροφής σε νοσοκομεία. Για τα πιο πάνω αντικείμενα έχουν αναπτυχθεί και εφαρμοστεί εξειδικευμένα πρότυπα εξελίσσοντας τα βασικά πρότυπα ISO και ΕΛΟΤ. Πέρα από τις πιο πάνω εξειδικευμένες δραστηριότητες το εργαστήριο απασχολείται ερευνητικά με πολλά σημαντικά προβλήματα δημόσιας υγείας και συμβάλλει στην εκπαίδευση των επαγγελματικών υγείας σε θέματα δημόσιας υγείας και μεθοδολογίας πρόληψης.

επιστροφή