Αρχική » Τμήμα » Εργαστήρια » Τομέας Δημόσιας Υγείας » Εργαστήριο Πρόληψης

Εργαστήριο

Πρόληψης


Τομέας: Δημόσιας Υγείας
Εργαστήριο:
Πρόληψης
Διευθύντρια: Παναγιώτα Σουρτζή, Καθηγήτρια

Στοιχεία Επικοινωνίας Eργαστηρίου

Αίθουσα/Κτίριο

 • 301, Παπαδιαμαντοπούλου 123, 11527, Αθήνα

Γενικά Στοιχεία

Το εργαστήριο Πρόληψης ιδρύθηκε το 1996. Στις δραστηριότητές του περιλαμβάνεται διδασκαλία στο προπτυχιακό και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών καθώς και ερευνητικές δραστηριότητες που εστιάζουν στην πρόληψη χρόνιων νοσημάτων, στην υγιεινή της εργασίας και του περιβάλλοντος και στην προαγωγή της υγείας εργαζομένων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, συμπεριλαμβανομένων των ηλικιωμένων και των προσφύγων και μεταναστών.

Προσωπικό Εργαστηρίου

 • Εμμανουήλ Βελονάκης, Ομότιμος Καθηγητής Πρόληψης και Υγιεινής Περιβάλλοντος
 • Παναγιώτα Σουρτζή, Καθηγήτρια Νοσηλευτικής της Υγιεινής της Εργασίας
 • Ελίνα Γρανά, υποψήφια διδάκτωρ
 • Βασιλική Κατσικαβάλη, υποψήφια διδάκτωρ
 • Κλεάνθης Παπαγιαννόπουλος, υποψήφιος διδάκτωρ
 • Παναγιώτης Παναγιωτίδης, υποψήφιος διδάκτωρ
 • Χρήστος Πρίφτης, υποψήφιος διδάκτωρ
 • Ειρήνη Στυλιανάκη, υποψήφια διδάκτωρ
 • Κωνσταντίνα Τασιοπούλου, υποψήφια διδάκτωρ
 • Σταυρούλα Τζιάβα, υποψήφια διδάκτωρ

Διδασκόμενα Μαθήματα (Προπτυχιακού και Μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών) -τα οποία διδάσκονται στο Εργαστήριο

 • Πρόληψη (προ- και μεταπτυχιακό)
 • Δημογραφία (μεταπτυχιακό)
 • Υγιεινή της Εργασίας (προ- και μεταπτυχιακό)
 • Αγωγή Υγείας (μεταπτυχιακό)
 • Γεροντολογική Νοσηλευτική (προπτυχιακό)
 • Διαλέξεις σε άλλα μαθήματα του προπτυχιακού και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών

Υποδομές

 • Τρεις υπολογιστές
 • Όργανα για την εκπαίδευση των φοιτητών:

- Ηλεκτροκαρδιογράφοι (2)
- Σπιρόμετρο
- Ακοόμετρο
- Visiotest
- Ηλεκτρονικό Πιεσόμετρο

 • Βοηθήματα για την πρόληψη των μυοσκελετικών κακώσεων

Eρευνητικές Δραστηριότητες Εργαστηρίου

 • 2020-2023: emma-European Master on active ageing and age-friendy society, erasmus+ ka2, ΚΕ: 17267

 • 2017-2021: “Safety Culture and Risk Management in Agriculture” (SACURIMA), COST: CA16123

 • 2013-2016: ELLAN, European Later Life Active Network. Project No: 539547-LLP-1-2013-1-FI-ERASMUS-ENW, KA:12473

 • 2011-2015: ΘΑΛΗΣ–UOA-The Detection, Transcription, and Analysis of Inequalities to Healthcare Access for Immigrants Living in Greece, MIS 377228

Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις

ροφή