Αρχική » Τμήμα » Εργαστήρια » Τομέας Παθολογικός - Νοσηλευτικός » Εργαστήριο Κλινικο-Νοσηλευτικών Εφαρμογών

Εργαστήριο

Κλινικο - Νοσηλευτικών Εφαρμογών


Τομέας: Παθολογικός - Νοσηλευτικός
Εργαστήριο: Κλινικό - Νοσηλευτικών Εφαρμογών
Διευθύντρια: Μαργαρίτα Γιαννακοπούλου, Καθηγήτρια
Γραμματέας: Εμμανουήλ Χατήρης

Στοιχεία Επικοινωνίας Eργαστηρίου

 • Αίθουσα Διδασκαλίας (Γουδή)
  Τηλέφωνο: 210 7461486, 210 7461503
  Fax: 210 7461476
  E-mail: ergastirionurse[at]gmail[dot]com
 • Νοσοκομείο  (Κηφισιά)
  Τηλέφωνο/Fax: 210 3501668

Αίθουσα/Κτίριο

 • Αίθουσα Διδασκαλίας:
  3-04/05, Κεντρικό Κτήριο Τμήματος Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ,
  Διεύθυνση: Παπαδιαμαντοπούλου 123, 11527 Γουδή, Αθήνα.
 • Νοσοκομείο:
  Γραφείο 15, Κτήριο Ογκολογικής Μονάδας
  Διεύθυνση: Γ.Ο.Ν.Κ. «Οι Άγιοι Ανάργυροι», Νουφάρων & Τιμίου Σταυρού 14, Καλυφτάκι, 14564 Ν.Κηφισιά.  

Γενικά Στοιχεία

 • Σκοπός: Το Εργαστήριο εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και νοσηλευτικές ανάγκες σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα (Βασική Νοσηλευτική, Νοσηλευτική Αξιολόγηση, Νευρολογική-Νευροχειρουργική Νοσηλευτική κλπ) που εμπίπτουν στον τομέα της Κλινικής Νοσηλευτικής. Επιπλέον στον κλινικό χώρο γίνεται παροχή άμεσης φροντίδας σε ασθενείς που νοσηλεύονται στο ΓΟΝΚ «Οι Άγιοι Ανάργυροι».
 • Αντικείμενο: Σε προπτυχιακό επίπεδο οι φοιτητές μέσω των δραστηριοτήτων του εργαστηρίου αναπτύσσουν θεωρητικές και κλινικές δεξιότητες για την ολιστική και εξατομικευμένη νοσηλευτική προσέγγιση των ατόμων/οικογενειών σε διάφορες καταστάσεις υγείας/αρρώστιας, κριτική σκέψη για  τη λύση προβλημάτων,  κατανόηση των αρχών που στηρίζουν, ερμηνεύουν και τεκμηριώνουν τις νοσηλευτικές εφαρμογές. Επίσης, οι προπτυχιακοί φοιτητές ασκούνται με τη βοήθεια εργαστηριακών προσομοιωτών/προπλασμάτων στην εφαρμογή παρεμβατικών και μη παρεμβατικών διαδικασιών, στη συνεχή παρακολούθηση ζωτικών παραμέτρων και αιμοδυναμικών δεδομένων, τόσο για ενήλικες όσο και για παιδιά. Με βάση τα προσομοιωμένα δεδομένα ασκούνται στη νοσηλευτική διάγνωση και παρέμβαση και εκπαιδεύονται με τη χρήση εποπτικών μέσων και επιδείξεων/εξάσκησης σε εξειδικευμένες νοσηλευτικές τεχνικές διαδικασίες. Επιπλέον, σε συνεργασία με τον Τομέα Δημόσιας Υγείας, οι φοιτητές με τη χρήση πολλών εποπτικών μέσων ασκούνται στη μελέτη εικονικών καταστάσεων - για την εμβάθυνση σε ειδικά θέματα υγείας και ασφάλειας της εργασίας, στη λήψη επαγγελματικού ιστορικού καθώς και εκμάθηση και εξάσκηση στη σπιρομέτρηση, ακοομέτρηση, οπτική εξέταση, ηλεκτροκαρδιογράφημα κ.λ.π. Σε μεταπτυχιακό επίπεδο οργανώνονται εργαστήρια παρουσίασης και συζήτησης ερευνητικών πρωτοκόλλων/δεδομένων που προκύπτουν μέσω των μεταπτυχιακών και διδακτορικών διατριβών, συναντήσεις ομάδων ειδικών για ανάπτυξη και στάθμιση ερευνητικών εργαλείων και εργαστήρια ανάλυσης κλινικών εμπειριών μέσω της αναστοχαστικής γνωσιακής διεργασίας ή αναστοχασμού (reflective practice).
 • Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Το ερευνητικό έργο του εργαστηρίου αντικατοπτρίζεται αφενός στις διδακτορικές διατριβές και αφετέρου στα χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα, τα οποία πραγματοποιούνται σε συνεργασία με άλλα Πανεπιστήμια του εσωτερικού και εξωτερικού.
 • Άλλες δραστηριότητες: Το εργαστήριο κλινικονοσηλευτικών εφαρμογών συνεργάζεται με την Ομάδα Ανάπτυξης Κλινικών Κατευθυντήριων Οδηγιών του Τομέα Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής του Εθνικού Συνδέσμου Νοσηλευτών Ελλάδος. Επίσης, με την Εταιρεία Νοσηλευτικών Σπουδών για τη μετεκπαίδευση νοσηλευτών κυρίως στην ανάπτυξη προηγμένων κλινικών δεξιοτήτων, αλλά και με το Σύλλογο Φοιτητών Ιατρικής για την εκπαίδευση των φοιτητών της Σχολής σε διάφορες κλινικές δεξιότητες.

Προσωπικό Εργαστηρίου

Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π.)

 • Διευθύντρια: Μαργαρίτα Γιαννακοπούλου, Καθηγήτρια, 210 7461480, 210 3501668,  mgiannak[at]nurs.uoa[dot]gr

Συνεργαζόμενα μέλη Δ.Ε.Π.

Εργαστηριακό  Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.)

Συνεργαζόμενοι Διδάκτορες & Υποψήφιοι Διδάκτορες

 • Παναγιώτα Κοπανιτσάνου, RN, MSc, PhD
 • Φωτεινή Τολίκα, RN, MSc, PhD
 • Μαρία Χαρχαρίδου, RN, MSc, PhD
 • Δημήτρης Παπαγεωργίου, RN, MSc, PhD
 • Μαρία Καπρίτσου, RN, MSc, PhD
 • Ελένη Ταμβάκη, RN, MSc, PhD(c)
 • Μαρία Γαμβρούλη RN, MSc, PhD(c)
 • Αλεξάνδρα Νιέρη RN, MSc, PhD(c)
 • Ιουλία Τραχανά, RN, MSc, PhD(c)
 • Ευγενία Στασινοπούλου, RN, MSc, PhD(c)
 • Σακελλάριος Θεμιστοκλής RN, PhD(c)

Διδασκόμενα Μαθήματα (Προπτυχιακού και Μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών) -τα οποία διδάσκονται στο Εργαστήριο

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Μαθημάτων

 • Βασική Νοσηλευτική Ι
 • Νοσηλευτική Αξιολόγηση
 • Νευρολογική - Νευροχειρουργική Νοσηλευτική
 • Υγιεινή της Εργασίας
 • Χειρουργική Νοσηλευτική I & II
 • Παιδιατρική Νοσηλευτική
 • Νεφρολογική Νοσηλευτική

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διαλέξεων

 • Ερευνητική Μεθοδολογία
 • Τεχνικές Συγγραφής Επιστημονικής Εργασίας
 • Ειδικά Θέματα στη Νοσηλευτική

Άλλες Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες

 • Η εκπαίδευση και επιμόρφωση νοσηλευτών και άλλων επαγγελματιών υγείας
 • Πρόγραμμα δια Βίου Μάθησης “Επικαιροποίηση σε Βασικές και Εκπαίδευση σε Νέες Προηγμένες Νοσηλευτικές Δεξιότητες που Απαιτούνται για τη Φροντίδα Υγιών και Ασθενών Ατόμων”

Υποδομές

Το εργαστήριο διαθέτει εξοπλισμό και προπλάσματα (απλά και προσομοίωσης) για την εκπαίδευση σε βασικές και προηγμένες νοσηλευτικές παρεμβάσεις

Eρευνητικές Δραστηριότητες Εργαστηρίου

 • The impact of the structure and process of care on the patient outcomes: a multicenter cohort study using the “Nursing Activities Score-NAS” (Brazil, Canada, Norway, Poland, Greece, Portugal, Italy, Egypt, Israel) (Καθ. Μαργαρίτα Γιαννακοπούλου)
 • The effects of Guided Imagery and Progressive Muscle Relaxation Intervention in Cancer Patients, σε συνεργασία με το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Τμήμα Νοσηλευτικής.και το Euro-Mediterranean Research Center for Oncology and Palliative Care (Συνεργ. Καθ. Μαργαρίτα Γιαννακοπούλου & Αναπλ. Καθ. Ανδρ. Χαραλάμπους)
 • Μελέτη της διαδικασίας λήψης κλινικών νοσηλευτικών αποφάσεων σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας. Έλαβε Υποτροφία του προγράμματος Ηράκλειτος ΙΙ, χρηματοδοτούμενου από Εθνικούς & Ευρωπαϊκούς πόρους.(Επιστ. Υπεύθυνος Καθ. Μαργαρίτα Γιαννακοπούλου)
 • Αλληλεπιδράσεις γονιδίων και περιβάλλοντος στην εφηβική παχυσαρκία σε συνεργασία με το  Εργαστήριο Βιολογίας, Βιοχημείας και Φυσιολογίας του Ανθρώπου και των Μικροοργανισμών, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο. (Συνεργ. Καθ. Μαργαρίτα Γιαννακοπούλου & Καθ. Γεωργ. Δεδούσης)
 • Autonomy, privacy & informed consent in nursing interventions (BIOMED2), funded by the EU- a comparative European research (Finland, Spain, Greece, Germany, UK) (Kαθ. Χρυσούλα Λεμονίδου)
 • Individualised care from patient's point of view, A comparative international research (Finland, Sweden, UK, England, USA, Greece) (Kαθ. Χρυσούλα Λεμονίδου)
 • Individualised care from the nurses' point of view - a comparative International research (Finland, Greece, Sweden, UK, England, Norway, Turkey, Portugal, Cyprus) (Kαθ. Χρυσούλα Λεμονίδου)
 • Empowering Education of Patients with Osteoarthritis – Evaluation and International Comparison (Kαθ. Χρυσούλα Λεμονίδου)

Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις

 • Charalambous A, Giannakopoulou M, Bozas E, Paikousis L. “Parallel and serial mediation analysis between pain, anxiety, depression, fatigue and nausea, vomiting and retching within a randomised controlled trial in patients with breast and prostate cancer.BMJ Open. 2019 Jan 24;9(1):e026809. doi: 10.1136/bmjopen-2018-026809.
 • Kapritsou M,  Kalafati M, Giannakopoulou M, Korkolis M, Siskou T, Konstantinou E.  “Cross correlation study among Visual Analogue Scale, Observational and Behavioral Pain Scales of Oncological Patients, Undergoing Major Abdominal Surgery.” J PeriAnesthesia Nursing 2019  (In Press)
 • Nieri AS, Manousaki K, Kalafati M, Padilha KG, Stafseth SK, Katsoulas T, Matziou V, Giannakopoulou M. “Validation of the Nursing Workload Scoring Systems “Nursing Activities Score” (NAS), and “Therapeutic Intervention Scoring System for Critically Ill Children” (TISS-C) in a Greek Paediatric Intensive Care Unit.” Intensive & Critical Care Nursing 2018, 48:3-9.  https://doi.org/10.1016/j.iccn.2018.03.005
 • Kapritsou M, Korkolis PD, Giannakopoulou M, Kaklamanos I, Gontikakis Ε, Konstantinou M, Katsoulas T, Kiekkas P, Konstantinou EΑ. “Fast-track Recovery Program after Major Liver Resection: A Prospective Randomized Study.”  Gastroenterology Nursing 2018, 41(2):104-110.
 • Dionisakopoulou C, Giannakopoulou M, Palaiologos G, Bozas E, Zannikos K, Matziou V. “Validation of the Greek version of pain scales NIPS and PIPP in Neonatal Intensive Care Unit.” Pain Management Nursing 2018, 19(3):313-319.

 Επιστροφή