Αρχική » Το Τμήμα » Εργαστήρια » Τομέας Παθολογικός - Νοσηλευτικός » Εργαστήριο Κλινικο-Νοσηλευτικών Εφαρμογών

Εργαστήριο Κλινικο - Νοσηλευτικών Εφαρμογών

επιστροφή

ΟΝΟΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ: Εργαστήριο Κλινικο-Νοσηλευτικών Εφαρμογών

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Καλυφτάκι 14354 Κηφισιά, Γ.Ο.Ν.Κ. «Οι Άγιοι Ανάργυροι»

ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Παπαδιαμαντοπούλου 123, 11527 Γουδή, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-7461486 (Γουδή), 210-3501668 (Κηφισιά)

FAX: 210-7461476 (Γουδή), 210-3501668 (Κηφισιά)

E-MAIL: ergastirionurse[at]gmail[dot]com     mgiannak[at]nurs.uoa[dot]gr

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Μαργαρίτα Γιαννακοπούλου, Αναπλ.Καθηγήτρια

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Μαργαρίτα Γιαννακοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο γνωστικό αντικείμενο “Βασική Νοσηλευτική”. Απέκτησε το πτυχίο Νοσηλευτικής και το Διδακτορικό Δίπλωμα σπουδών από το Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ. Έχει μετεκπαιδευτεί στη Φιλανδία, στην Αγγλία και στην Ουαλία. Εργάστηκε ως ερευνήτρια σε θέση επιστημονικού συνεργάτη, στο Τμήμα Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ  και ως κλινική νοσηλεύτρια στο Νοσοκομείο Παίδων Παν. & Αγλαΐας Κυριακού, ενώ είναι μέλος ΔΕΠ στο Τμήμα Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ από το 2001 έως σήμερα. Επιπλέον, από τον Ιούλιο 2015 παρέχει κλινικό έργο στο ΓΟΝΚ “Oι Άγιοι Ανάργυροι”, ως Διευθύντρια του Εργαστηρίου Κλινικο-Νοσηλευτικών Εφαρμογών.

Το διδακτικό έργο σε προπτυχιακό επίπεδο περιλαμβάνει τη “Βασική Νοσηλευτική 1 & ΙΙ”, τη “Νευρολογική-Νευροχειρουργική Νοσηλευτική” και την “Εισαγωγή στη Νοσηλευτική”  και σε μεταπτυχιακό επίπεδο τις “Τεχνικές Συγγραφής Επιστημονικής Εργασίας” τη “Μεθοδολογία Έρευνας” και τα “Ειδικά θέματα στη Νοσηλευτική”. Διετέλεσε μέλος του ΔΣ του Εθνικού Συνδέσμου Νοσηλευτών Ελλάδος και της Εταιρείας Νοσηλευτικών Σπουδών, ενώ είναι ιδρυτικό μέλος της Διεθνούς Ομάδας Νοσηλευτών INASnet, μαζί με άλλα μέλη από την Βόρεια & Νότια Αμερική και την Ευρώπη.

Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα αφορούν στην κλινική και εφαρμοσμένη εργαστηριακή έρευνα στο χώρο της Κλινικής Νοσηλευτικής με επικέντρωση στη μελέτη επιπέδων νευροπεπτιδίων σε βαρέως πάσχοντες ασθενείς. Έχει συμμετάσχει σε  χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα, στα 5 εκ των οποίων ήταν επιστημονική υπεύθυνος, καθώς και σε πολλά μη χρηματοδοτούμενα, σε συνεργασία με άλλα Πανεπιστήμια του Εσωτερικού και του Εξωτερικού. Έχει λάβει 9 βραβεία για ερευνητικές εργασίες σε ελληνικές και διεθνείς επιστημονικές συναντήσεις. Το δημοσιευμένο έργο έχει αναγνωρισθεί από την επιστημονική κοινότητα με μεγάλο αριθμό αναφορών και περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό εργασιών στον ελληνικό και διεθνή επιστημονικό τύπο.

ΙΣΤΟΡΙΑ

Το εργαστήριο Κλινικονοσηλευτικών Εφαρμογών ιδρύθηκε το 1992 (Π.Δ . 81, Φ.Ε.Κ. 37. 6 Μαρτίου 1992) με πρώτη Διευθύντρια την Αναπλ. Καθηγήτρια κ. Χρυσάνθη Πλατή. Η πρώτη εγκατάσταση του εργαστηρίου έγινε σε κτήριο της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και από το 1999 εγκαταστάθηκε στο κτήριο του Τμήματος Νοσηλευτικής επί της οδού Παπαδιαμαντοπούλου 123 στο Γουδή, με διευθύντρια την Καθηγήτρια κ. Χρυσούλα Λεμονίδου. Σήμερα το Εργαστήριο είναι εγκαταστημένο στο Γενικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς οι “Αγιοι Ανάργυροι” με διευθύντρια την Αναπλ. Καθηγήτρια κ. Μαργαρίτα Γιαννακοπούλου.

Εκπαιδευτικό Έργο

Σε προπτυχιακό επίπεδο οι φοιτητές μέσω των δραστηριοτήτων του εργαστηρίου αναπτύσσουν θεωρητικές και κλινικές δεξιότητες για την ολιστική και εξατομικευμένη νοσηλευτική προσέγγιση των ατόμων/οικογενειών σε διάφορες καταστάσεις υγείας/αρρώστιας, κριτική σκέψη για  τη λύση προβλημάτων,  κατανόηση των αρχών που στηρίζουν, ερμηνεύουν και τεκμηριώνουν τις νοσηλευτικές εφαρμογές.

Επίσης, οι προπτυχιακοί φοιτητές ασκούνται με τη βοήθεια εργαστηριακών προσομοιοτών/προπλασμάτων στην εφαρμογή παρεμβατικών και μη παρεμβατικών διαδικασιών, στη συνεχή παρακολούθηση ζωτικών παραμέτρων και αιμοδυναμικών δεδομένων. Με βάση τα προσομοιωμένα δεδομένα ασκούνται στη νοσηλευτική διάγνωση και παρέμβαση και εκπαιδεύονται με τη χρήση εποπτικών μέσων και επιδείξεων/εξάσκησης σε εξειδικευμένενς νοσηλευτικές τεχνικές διαδικασίες.  Επιπλέον, σε συνεργασία με τον Τομέα Δημόσιας Υγείας, οι φοιτητές με τη χρήση πολλών εποπτικών μέσων ασκούνται στη μελέτη εικονικών καταστάσεων - για την εμβάθυνση σε ειδικά θέματα υγείας και ασφάλειας της εργασίας, στη λήψη επαγγελματικού ιστορικού καθώς και εκμάθηση και εξάσκηση στη σπιρομέτρηση, ακοομέτρηση, οπτική εξέταση, ηλεκτροκαρδιογράφημα κ.λ.π.

Σε μεταπτυχιακό επίπεδο οργανώνονται εργαστήρια παρουσίασης και συζήτησης ερευνητικών πρωτοκόλλων/δεδομένων που προκύπτουν μέσω των μεταπτυχιακών και διδακτορικών διατριβών, συναντήσεις ομάδων ειδικών για ανάπτυξη και στάθμιση ερευνητικών εργαλείων και εργαστήρια ανάλυσης κλινικών εμπειριών μέσω της αναστοχαστικής γνωστικής διεργασίας.ή αναστοχασμού (reflective practice).

Ερευνητικό έργο

Το ερευνητικό έργο του εργαστηρίου αντικατοπρίζεται αφενός στις διδακτορικές διατριβές και αφετέρου στα χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα, τα οποία πραγματοποιούνται σε συνεργασία με άλλα Πανεπιστήμια του εσωτερικού και εξωτερικού. 

Άλλες δραστηριότητες

Το εργαστήριο κλινικονοσηλευτικών εφαρμογών συνεργάζεται με την Ομάδα Ανάπτυξης Κλινκών Κατευθυντήριων Οδηγιών του Τομέα Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής του Εθνικού Συνδέσμου Νοσηλευτών Ελλάδος. Επίσης, με την Εταιρεία Νοσηλευτικών Σπουδών για τη μετεκπαίδευση νοσηλευτών κυρίως στην ανάπτυξη κλινικών δεξιοτήτων.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)

 • Χρυσούλα B. Λεμονίδου: Καθηγήτρια,  210-7461479/7461488, 210-3501668 clemonid@nurs.uoa.gr
 • Μαργαρίτα Γιαννακοπούλου, Αναπλ. Καθηγήτρια,   210-7461480,  210-3501668  mgiannak@nurs.uoa.gr

Συνεργαζόμενα μέλη ΔΕΠ

 • Παναγιώτα Σουρτζή: Καθηγήτρια, 2107461474,  psourtzi[at]nurs.uoa[dot]gr
 • Ελένη Θεοδοσοπούλου: Καθηγήτρια  etheodosopoulou@yahoo.gr
 • Ευάγγελος Κωνσταντίνου: Αναπλ. Καθηγητής ekonstan[at]nurs.uoa[dot]gr

Εργαστηριακό  Προσωπικό

 • Δρ Μαρία Καλαφάτη: ΕΤΕΠ 210 7461486 mkalafat@nurs.uoa.gr

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ

 • Παναγιώτα Κοπανιτσάνου, RN, MSc, PhD
 • Φωτεινή Τολίκα, RN, MSc, PhD
 • Μαρία Χαρχαρίδου, RN, MSc, PhD
 • Δημήτρης Παπαγεωργίου, RN, MSc, PhD
 • Καλλιρόη Κουτρουμπέλη, RN, MSc, PhD
 • Μαρία Καπρίτσου, RN, MSc, PhD
 • Ελένη Ταμβάκη, RN, MSc, PhD(c)
 • Ιωάννα Πατέλη, RN, MSc, PhD(c)
 • Ιουλία Τραχανά, RN, MSc, PhD(c)
 • Ευγενία Στασινοπούλου, RN, MSc, PhD(c)
 • Μαρία Δενδρινού, RN, MSc, PhD(c)

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Γραμματέας: Μαρία Σουμίλα, Τηλ/Φαξ: 210 7461443/7461476, e-mail:.mariasum@nurs.uoa.gr

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Μαθημάτων

 • Βασική Νοσηλευτική Ι
 • Νοσηλευτική Αξιολόγηση
 • Νευρολογική-Νευροχειρουργική Νοσηλευτική
 • Υγιεινή της Εργασίας
 • Χειρουργική Νοσηλευτική
 • Νοσηλευτική Βασισμένη σε Ενδείξεις

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διαλέξεων

 • Ερευνητική Μεθοδολογία
 • Τεχνικές Συγγραφής Επιστημονικής Εργασίας
 • Ειδικά Θέματα στη Νοσηλευτική

Άλλες Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες

 • Η εκπαίδευση και επιμόρφωση νοσηλευτών και άλλων επαγγελματιών υγείας
 • Πρόγραμμα δια Βίου Μάθησης “Επικαιροποίηση σε Βασικές και Εκπαίδευση σε Νέες Προηγμένες Νοσηλευτικές Δεξιότητες που Απαιτούνται για τη Φροντίδα Υγιών και Ασθενών Ατόμων”

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (Ενδεικτικά)

 • The effects of Guided Imagery and Progressive Muscle Relaxation Intervention in Cancer Patients, σε συνεργασία με το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Τμήμα Νοσηλευτικής.και το Euro-Mediterranean Research Center for Oncology and Palliative Care (Συνεργ. Αναπλ. Καθ. Μαργαρίτα Γιαννακοπούλου & Επικ. Καθ. Ανδρ. Χαραλάμπους)
 • Μελέτη της διαδικασίας λήψης κλινικών νοσηλευτικών αποφάσεων σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας. Έλαβε Υποτροφία του προγράμματος Ηράκλειτος ΙΙ, χρηματοδοτούμενου από Εθνικούς & Ευρωπαϊκούς πόρους.(Επιστ. Υπεύθυνος Αναπλ. Καθ. Μαργαρίτα Γιαννακοπούλου)
 • Αλληλεπιδράσεις γονιδίων και περιβάλλοντος στην εφηβική παχυσαρκία σε συνεργασία με το  Εργαστήριο Βιολογίας, Βιοχημείας και Φυσιολογίας του Ανθρώπου και των Μικροοργανισμών, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο. (Συνεργ. Αναπλ. Καθ. Μαργαρίτα Γιαννακοπούλου & Καθ. Γεωργ. Δεδούσης)
 • Autonomy, privacy & informed consent in nursing interventions (BIOMED2), funded by the EU- a comparative European research (Finland, Spain, Greece, Germany, UK) (Kαθ. Χρυσούλα Λεμονίδου)
 • Individualised care from patient's point of view, A comparative international research (Finland, Sweden, UK, England, USA, Greece) (Kαθ. Χρυσούλα Λεμονίδου)
 • Individualised care from the nurses' point of view - a comparative International research (Finland, Greece, Sweden, UK, England, Norway, Turkey, Portugal, Cyprus) (Kαθ. Χρυσούλα Λεμονίδου)
 • 4. Empowering Education of Patients with Osteoarthritis – Evaluation and International Comparison (Kαθ. Χρυσούλα Λεμονίδου)


ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ (Ενδεικτικές)

 1. Charalambous A, Giannakopoulou M, Bozas E, Markou Y, Kitsios P, Paikousis L. “Guided imagery and progressive muscle relaxation as a cluster of symptoms management intervention in patients receiving chemotherapy: a randomized control trial.” PLOS ONE 2016 (In Press)
 2. Kapritsou M, Korkolis PD, Giannakopoulou M, Kaklamanos I, Gontikakis Ε, Konstantinou M, Katsoulas T, Kiekkas P, Konstantinou E. “Fast-track Recovery Program after Major Liver Resection: A Prospective Randomized Study.”  Gastroenterology Nursing 2016  (In Press)
 3. Kapritsou M, Kalafati M, Konstantinou AE, Korkolis PD, Chrysi SM, Tsakiridou M, Alexaki S, Lomba S, Dimitriou A, Pappa O, Oikonomou M, Giannakopoulou M. “Stress/Anxiety & Depression levels in oncological patients' support environment focusing on postoperative care: A prospective study.” International Journal of Occupational Health and Public Health Nursing 2016 (In Press)
 4. Panoutsopoulou K, Hatzikotoulas K, Xifara DK, Colonna V, Farmaki AE, Ritchie GR, Southam L, Gilly A, Tachmazidou I, Fatumo S, Matchan A, Rayner NW, Ntalla I, Mezzavilla M, Chen Y, Kiagiadaki C, Zengini E, Mamakou V, Athanasiadis A, Giannakopoulou M, Kariakli VE, Nsubuga RN, Karabarinde A, Sandhu M, McVean G, Tyler-Smith C, Tsafantakis E, Karaleftheri M, Xue Y, Dedoussis G, Zeggini E. Genetic characterization of Greek population isolates reveals strong genetic drift at missense and trait-associated variants. Nature Communications 2014 Nov 6;5:5345. doi: 10.1038/ncomms6345.
 5. Ferentinou E, Giannakopoulou M, Prezerakos P, Sachlas A, Theofilou P, Zyga S. “Measuring beliefs and satisfaction regarding nursing care among Greek patients on hemodialysis.” Journal of Behavioral Health 2016 Online First: 22 May, 2016. doi:10.5455/jbh.20160520124218
 6. Padilha KG, Stafseth S, Solms D, Hoogendoom M, Monge FJ, Gomaa OH, Giakoumidakis K, Giannakopoulou M, Gallani MC, Cudak E, Nogueira Lde S, Santoro C, Sousa RC, Barbosa RL, Miranda Ddos R.Nursing Activities Score: an updated guideline for its application in the Intensive Care Unit. Rev Esc Enferm USP. 2015 Feb;49 Spec No:131-7. doi: 10.1590/S0080-623420150000700019.
 7. Gouzou M, Karanikola M, Lemonidou C, Papathanassoglou E, Giannakopoulou M. Measuring professional satisfaction and nursing workload among nursing staff at a Greek Coronary Care Unit. Rev Esc Enferm USP. 2015 Feb;49 Spec No:15-21. doi: 10.1590/S0080-6234201500000003.
 8. Karanikola M, Giannakopoulou M, Mpouzika M, Kaite CP, Tsiaousis GZ, Papathanassoglou ED. Dysfunctional psychological responses among Intensive Care Unit nurses: a systematic review of the literature. Rev Esc Enferm USP. 2015 Oct;49(5):847-57. doi: 10.1590/S0080-623420150000500020.
 9. Charalambous A, Giannakopoulou M, Bozas E, Paikousis L. A Randomized Controlled Trial for the Effectiveness of Progressive Muscle Relaxation and Guided Imagery as Anxiety Reducing Interventions in Breast and Prostate Cancer Patients Undergoing Chemotherapy. Evid Based Complement Alternat Med. 2015;2015:270876. doi: 10.1155/2015/270876.
 10. Korkolis DP, Kapritsou M, Konstantinou EA, Giannakopoulou M, Chrysi MS, Tsakiridou M, Kouloura A, Flamourakis M, Maricosu M, Gontikakis E, Plataniotis G. The impact of laparoscopic Nissen fundoplication on the long-term quality of life in patients with gastroesophageal reflux disease. Gastroenterol Nurs. 2015 Mar-Apr;38(2):111-5. doi: 10.1097/SGA.0000000000000097.
 11. Drakouli M, Petsios K, Giannakopoulou M, Patiraki E, Voutoufianaki I, Matziou V. Determinants of quality of life in children and adolescents with CHD: a systematic review. Cardiol Young. 2015 Aug;25(6):1027-36. doi: 10.1017/S1047951115000086.
 12. Papathanassoglou ED, Mpouzika MD, Giannakopoulou M, Bozas E, Middleton N, Boti S, Karabinis A. Pilot investigation of the association between serum stress neuropeptide levels and lymphocyte expression of fas and fas ligand in critical illness. Biol Res Nurs. 2015 May;17(3):285-94. doi: 10.1177/1099800414542871. Epub 2014 Sep 18.
 13. Athanasiou A, Papathanassoglou ED, Patiraki E, McCarthy MS, Giannakopoulou M. Family visitation in greek intensive care units: nurses' perspective. Am J Crit Care. 2014 Jul;23(4):326-33. doi: 10.4037/ajcc2014986.
 14. Kapritsou M, Korkolis DP, Giannakopoulou M, Kaklamanos I, Elefsiniotis IS, Mariolis-Sapsakos T, Birbas K, Konstantinou EA. Fast-track recovery after major liver and pancreatic resection from the nursing point of view. Gastroenterol Nurs. 2014 May-Jun;37(3):228-33. doi: 10.1097/SGA.0000000000000049.
 15. Karra V, Papathanassoglou ED, Lemonidou C, Sourtzi P, Giannakopoulou M. Exploration and classification of intensive care nurses' clinical decisions: a Greek perspective. Nurs Crit Care. 2014 Mar;19(2):87-97. doi: 10.1111/nicc.12018.
 16. Mitsos AP, Giannakopoulou MD, Kaklamanos IG, Kapritsou M, Konstantinou MI, Fotis T, Mamoura KV, Mariolis-Sapsakos T, Ntountas IT, Konstantinou EA. Endovascular treatment of cerebral aneurysms in relation to their parent artery wall: a single center study. Neuroradiol J. 2013 Feb;26(1):71-9. Epub 2013 Mar 8.
 17. Karanikola MN, Albarran JW, Drigo E, Giannakopoulou M, Kalafati M, Mpouzika M, Tsiaousis GZ, Papathanassoglou ED. Moral distress, autonomy and nurse-physician collaboration among intensive care unit nurses in Italy. J Nurs Manag. 2014 May;22(4):472-84. doi: 10.1111/jonm.12046.
 18. Ntalla I, Giannakopoulou M, Vlachou P, Giannitsopoulou K, Gkesou V, Makridi C, Marougka M, Mikou G, Ntaoutidou K, Prountzou E, Tsekoura A, Dedoussis GV. Body composition and eating behaviours in relation to dieting involvement in a sample of urban Greek adolescents from the TEENAGE (TEENs of Attica: Genes & Environment) study. Public Health Nutr. 2014 Mar;17(3):561-8. doi: 10.1017/S1368980013000074.
 19. Govina O, Kotronoulas G, Mystakidou K, Giannakopoulou M, Galanos A, Patiraki E. Validation of the revised Bakas Caregiving Outcomes Scale in Greek caregivers of patients with advanced cancer receiving palliative radiotherapy. Support Care Cancer. 2013 May;21(5):1395-404. doi: 10.1007/s00520-012-1681-7.
 20. Mpouzika MD, Papathanassoglou ED, Giannakopoulou M, Bozas E, Middleton N, Boti S, Patiraki EI, Karabinis A. Altered serum stress neuropeptide levels in critically ill individuals and associations with lymphocyte populations. Neuropeptides. 2013 Feb;47(1):25-36. doi: 10.1016/j.npep.2012.07.007.
 21. Papathanassoglou ED, Karanikola MN, Kalafati M, Giannakopoulou M, Lemonidou C, Albarran JW. Professional autonomy, collaboration with physicians, and moral distress among European intensive care nurses. Am J Crit Care. 2012 Mar;21(2):e41-52. doi: 10.4037/ajcc2012205.
 22. Vlachos F, Avramidis E, Dedousis G, Chalmpe M, Ntalla I, Giannakopoulou M.  Prevalence and Gender Ratio of Dyslexia in Greek Adolescents and Its Association with Parental History and Brain Injury. American Journal of Educational Research 2013, 1(1):22-25.  
 23. Vlachos F, Avramidis E, Dedousis G, Katsigianni E, Ntalla I, Giannakopoulou M, Chalmpe M. Incidence and Gender Differences for Handedness among Greek Adolescents and Its Association with Familial History and Brain Injury” Research in Psychology and Behavioral Sciences 2013, 1(1):6-10.
 24. Papathanassoglou ED, Giannakopoulou M, Mpouzika M, Bozas E, Karabinis A. Potential effects of stress in critical illness through the role of stress neuropeptides. Nurs Crit Care. 2010 Jul-Aug;15(4):204-16. doi: 10.1111/j.1478-5153.2010.00363.x.
 25. Stamataki P, Papazafiropoulou A, Elefsiniotis I, Giannakopoulou M, Brokalaki H, Apostolopoulou E, Sarafis P, Saroglou G. Prevalence of HPV infection among Greek women attending a gynecological outpatient clinic. BMC Infect Dis. 2010 Feb 15;10:27. doi: 10.1186/1471-2334-10-27.
 26. Papathanassoglou ED, Bozas E, Giannakopoulou MD. Multiple organ dysfunction syndrome pathogenesis and care: a complex systems' theory perspective. Nurs Crit Care. 2008 Sep-Oct;13(5):249-59. doi: 10.1111/j.1478-5153.2008.00289.x.
 27. Liachopoulou AP, Synodinou-Kamilou EE, Deligiannidi PG, Giannakopoulou M, Birbas KN. Nurses' training and confidence on deep venous catheterization. Technol Health Care. 2008;16(3):159-69.
 28. Tziallas DCh, Papathanassoglou ED, Kastanioti CK, Fatourou M, Karanikola MN, Giannakopoulou MD. Association between subjective descriptors of coronary pain and disease characteristics: a pilot study in a Hellenic rural population. Intensive Crit Care Nurs. 2007 Dec;23(6):342-54.
 29. Karanikola MN, Papathanassoglou ED, Giannakopoulou M, Koutroubas A. Pilot exploration of the association between self-esteem and professional satisfaction in Hellenic hospital nurses. J Nurs Manag. 2007 Jan;15(1):78-90.
 30. Papathanassoglou ED, Giannakopoulou MD, Bozas E. Genomic variations and susceptibility to sepsis. AACN Adv Crit Care. 2006 Oct-Dec;17(4):394-422.
 31. Lemonidou C, Papathanassoglou E, Giannakopoulou M, Patiraki E, Papadatou D. Moral professional personhood: ethical reflections during initial clinical encounters in nursing education. Nurs Ethics. 2004 Mar;11(2):122-37.
 32. Kazanis I, Giannakopoulou M, Philippidis H, Stylianopoulou F. Alterations in IGF-I, BDNF and NT-3 levels following experimental brain trauma and the effect of IGF-I administration. Exp Neurol. 2004 Apr;186(2):221-34.
 33. Iordanou P, Baltopoulos G, Giannakopoulou M, Bellou P, Ktenas E. Effect of polarized light in the healing process of pressure ulcers. Int J Nurs Pract. 2002 Feb;8(1):49-55. Erratum in: Int J Nurs Pract 2002 Apr;8(2):116.
 34. Giannakopoulou M, Bozas E, Philippidis H, Stylianopoulou F. Protooncogene c-fos Involvement in the Molecular Mechanism of Rat Brain Sexual Differentiation. Neuroendocrinology. 2001 Jun;73(6):387-96.
 35. Giannakopoulou M, Mansour M, Kazanis E, Bozas E, Philpipidis H, Stylianopoulou F. NMDA receptor mediated changes in IGF-II gene expression in the rat brain after injury and the possible role of nitric oxide. Neuropathol Appl Neurobiol. 2000 Dec;26(6):513-21.

επιστροφή