Αρχική » Τμήμα » Εργαστήρια » Τομέας Παθολογικός - Νοσηλευτικός » Εργαστήριο Λοιμώξεων

Εργαστήριο

Λοιμώξεων


Τομέας: Παθολογικός - Νοσηλευτικός
Εργαστήριο: Λοιμώξεων
Διευθύντρια: Καθηγήτρια Χρυσούλα Β. Λεμονίδου
Γραμματεία/Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Καθηγήτρια Χρυσούλα Β. Λεμονίδου

Στοιχεία Επικοινωνίας Eργαστηρίου

  • Τηλέφωνο: 210 3501668

Αίθουσα/Κτίριο

  • Γενικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς «Οι Άγ. Ανάργυροι»

Γενικά Στοιχεία

Σκοπός είναι η εξοικείωση των προ- και μεταπτυχιακών φοιτητών με βασικές  και προηγμένες διαδικασίες επιτήρησης και ελέγχου λοιμώξεων, η εμβάθυνση και η επικαιροποίηση των γνώσεων στο αντικείμενο του ελέγχου των λοιμώξεων και των σχετικών αναγκών των ελληνικών υπηρεσιών υγείας.

Επίσης αντικείμενο του εργαστηρίου είναι και η συμμετοχή στην Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων του Νοσοκομείου, στην επιτήρηση και έλεγχο των λοιμώξεων, στην εκπαίδευση του Ιατρονοσηλευτικού και άλλου προσωπικού του νοσοκομείου και η ανάπτυξη και η συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα που σχετίζονται με την πρόληψη και έλεγχο των λοιμώξεων.

Προσωπικό Εργαστηρίου

  • Νοσηλευτές και άλλα Μέλη της Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων

Διδασκόμενα Μαθήματα (Προπτυχιακού και Μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών) -τα οποία διδάσκονται στο Εργαστήριο: Κλινική Άσκηση των κάτωθι μαθημάτων:

Προπτυχιακό Πρόγραμμα

  • Νοσηλευτική Λοιμώξεων

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα

  • Πρόληψη και Έλεγχος Λοιμώξεων

Υποδομές

  • Εξοπλισμένο γραφείο στο νοσοκομείο

Eρευνητικές Δραστηριότητες Εργαστηρίου

  • Έλεγχος Φορίας των Επαγγελματιών Υγείας για MRSA
  • Πρόληψη Νοσοκομειακών Λοιμώξεων στην Ελλάδα
  • Παραλείψεις στη Νοσηλευτική Φροντίδα Ελέγχου των Λοιμώξεων

Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις

Δεν έχουν προκύψει ακόμη.

Επιστροφή