Αρχική » Τμήμα » Εργαστήρια » Τομέας Χειρουργικός - Νοσηλευτικός

Εργαστήρια


O Χειρουργικός - Νοσηλευτικός Τομέας συμπεριλαμβάνει τα παρακάτω εργαστήρια:

1. Λειτουργικού Ελέγχου Πνευμόνων Βρογχοσκοπήσεως και Υπερβαρικής Οξυγονοθεραπείας.
    Μονάδα Μελέτης Ύπνου - Κέντρο Εκτίμησης και Πιστοποίησης Αναγκών για Υποστήριξη της Αναπνοής

2. Αναίμακτης Αγγειολογικής Μελέτης