Αρχική » Το Τμήμα » Πρόσβαση

Το Τμήμα Νοσηλευτικής στεγάζεται στο κτιριακό συγκρότημα επί της οδού Παπαδιαμαντοπούλου 123 στο Γουδή.
Απάρτίζετε από δύο κτήρια τα οποία περιλαμβάνουν πέντε αίθουσες διδασκαλίας, δύο σύγχρονο αμφιθέατρα, επτά χώρους Εργαστηρίων, εικοσιπέντε χώρους γραφείων και λοιπούς βοηθητικούς χώρους.
Στην οδό Τετραπόλεως 8 (Γουδή) σε δύο ορόφους στεγάζονται τα Εργαστήρια της Ανατομίας και της Φυσιολογίας καθώς και γραφεία μελών Δ.Ε.Π.
Στην οδό Φειδιππίδου 55 (Γουδή) στεγάζεται το Παιδιατρικό Ερευνητικό Εργαστήριο.
Επί της οδού Δαβάκη Πίνδου 42 (Γουδή) στεγάζεται το Κέντρο Κοινοτικής Ψυχικής Υγιεινής του Τμήματος.
Eπί της οδού Μεσογείων 59 στον 5ο όροφο στεγάζεται το εργαστήριο Κοινοτικής Νοσηλευτικής.
Επί της οδού Κορωπίου 1 στεγάζεται η αίθουσα διδασκαλίας του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών.
Η Γραμματεία του Τμήματος στεγάζεται στους κτιριακούς χώρους του Πανεπιστημίου επί της Δήλου 1Α (Γουδή, τηλ. 210-7461402).

maps.uoa.gr