Αρχική » Τμήμα » Πρόσβαση

Το Τμήμα Νοσηλευτικής στεγάζεται στο κτιριακό συγκρότημα επί της οδού Παπαδιαμαντοπούλου 123 στο Γουδή.

Το κτίριο περιλαμβάνει τέσσερις αίθουσες διδασκαλίας, ένα σύγχρονο αμφιθέατρο, επτά χώρους Εργαστηρίων, εικοσιένα χώρους γραφείων και λοιπούς βοηθητικούς χώρους.

Επί της οδού Δαβάκη - Πίνδου 42 (Γουδή) στεγάζεται το Πανεπιστημιακό Κέντρο Ψυχικής Υγείας (Π.Κ.Ψ.Υ.) του Τμήματος.

Η Γραμματεία του Τμήματος στεγάζεται στους κτιριακούς χώρους του Πανεπιστημίου επί της Δήλου 1Α (Γουδή, τηλ. 210 7461402).

Για περισσότερες λεπτομέρειες ανατρέξτε εδώ.