Αρχική » Τμήμα » Τομείς

Τομείς του Τμήματος

Το προσωπικό του Τμήματος Νοσηλευτικής, δηλαδή το Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π.) και το Ειδικό και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό είναι κατανεμημένο σε πέντε Τομείς. Συγκεκριμένα στους παρακάτω:

  • Τομέα Βασικών Επιστημών
  • Τομέα Δημόσιας Υγείας
  • Τομέα Παθολογικός - Νοσηλευτικός
  • Τομέα Χειρουργικός - Νοσηλευτικός
  • Τομέα Ψυχικής Υγείας και Επιστημών Συμπεριφοράς