Αρχική » Τμήμα » Τομείς » Δημόσιας Υγείας

Δημόσιας Υγείας


Διευθυντής

 • Ιωάννης Μαντάς (Καθηγητής)

Μέλη

 • Εμμανουήλ Βελονάκης (Καθηγητής)
 • Ουρανία Δαφνή (Καθηγήτρια)
 • Αθηνά Καλοκαιρινού (Καθηγήτρια)
 • Παναγιώτα Σουρτζή (Καθηγήτρια)
 • Δάφνη Καϊτελίδου (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια)
 • Μαριάννα Διομήδους (Καθηγήτρια)
 • Πέτρος Γαλάνης (Επίκουρος)
 • Εμμανουήλ Ζούλιας (Ε.ΔΙ.Π.) 
 • Ιωσήφ Λιάσκος (Ε.ΔΙ.Π.)
 • Γεωργία Μαργαρίτη (Ε.Τ.Ε.Π.)
 • Βιολάκη Ναυσικά (Ε.Τ.Ε.Π.)
 • Σπύρος Ζώγας (Ε.Τ.Ε.Π.)

Γραμματεία

 • Γεωργία Μαργαρίτη (Ε.Τ.Ε.Π.)
  Τηλέφωνο:
  210 7461445
  Fax:  210 7461491
  E-mail: gmargar[at]nurs.uoa[dot]gr

A. Μαθήματα

Υποχρεωτικά

 • Βιοστατιστική
 • Πληροφορική της Υγείας
 • Κοινοτική Νοσηλευτική Ι
 • Οικονομικά της Υγείας με έμφαση στη Νοσηλευτική Φροντίδα
 • Πρόληψη
 • Επιδημιολογία
 • Οργάνωση και Ποιότητα Υπηρεσιών Υγείας
 • Διοίκηση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών
 • Μεθοδολογία της Έρευνας
 • Δεοντολογία στο Χώρο της Υγείας

Κατ΄ Επιλογήν Υποχρεωτικά

 • Υγιεινή της Εργασίας
 • Πληροφοριακά Συστήματα Νοσοκομείων
 • Βιοϊατρική Πληροφορική και Τεχνολογία
 • Κοινοτική Νοσηλευτική ΙΙ
 • Διαπολιτισμική Νοσηλευτική
 • Εισαγωγή στην Πληροφορική και Επεξεργασία Δεδομένων

B. Εργαστήρια

 • Πρόληψης
 • Δημογραφίας
 • Κλινική Επιδημιολογίας
 • Πληροφορική της Υγείας
 • Οργάνωση και Αξιολόγηση Υπηρεσίων Υγείας
 • Βιοστατιστικής
 • Κοινοτικής Νοσηλευτικής

Επιστροφή