Αρχική » Υποτροφίες

Υποτροφίες

Τα Ιδρύματα που χορηγούν υποτροφίες προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών στην Ελλάδα και το Εξωτερικό παρουσιάζονται παρακάτω:

Α. Εσωτερικό

Προπτυχιακές

Μεταπτυχιακές

Β. Εξωτερικό

 Μεταπτυχιακές

*Στους φοιτητές χορηγούνται υποτροφίες από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στον Κανονισμό των Υποτροφιών του Ι.Κ.Υ., ο οποίος ανακοινώνεται από την Γραμματεία. Οι φοιτητές που δεν θα έχουν κανονική παρακολούθηση δε θα εντάσσονται στο Πρόγραμμα Υποτροφιών του Ι.Κ.Υ. Υποτροφίες χορηγούνται και από τα Κληροδοτήματα του Πανεπιστημίου σύμφωνα με προκηρύξεις που γίνονται από τη Δ/νση Κληροδοτημάτων του Παν/μίου (Χρήστου Λαδά 6) οι οποίες ανακοινώνονται και από τη Γραμματεία του Τμήματος. Τα ενημερωτικά φυλλάδια για τις παραπάνω υποτροφίες ανακοινώνονται στις πινακίδες της Γραμματείας και κοινοποιούνται στο Σύλλογο Φοιτητών και Αποφοίτων.