Skip to main navigation Skip to main content Skip to page footer
Menu

ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Ερευνητικά Προγράμματα του Τομέα Δημόσιας Υγείας

 • Τομέας/Εργαστήριο: Δημόσια Υγεία/Πρόληψης 

  Τίτλος Ερευνητικού Προγράμματος: chAnGE (Climate chAnge and healthy AgeinG).

  Research Programme's Title: European Education and Culture Executive Agency EACEA.

  Κύριος Eρευνητής / Επιστημονικός Υπεύθυνος: Παναγιώτα Σουρτζή, Καθηγήτρια.

  Χρονική Διάρκεια Προγράμματος: 36 μήνες

  Πηγή χρηματοδότησης: ERASMUS+ Programme from European Union–Key Action 2: Strategic partnerships.

  Επίσημη Ιστοσελίδα:  https://forschung.fh-kaernten.at/change/

  Σύντομη Περιγραφή: The "Climate change and healthy AgeinG: co-creating E-learning for resilience and adaptation" (chAnGE) project is an Erasmus+ co-funded project which commenced on October 1st, 2023. chAnGE aims to enable and empower health and social care (HSC) workers to plan and incorporate climate adaptation and resilience into their everyday work. The chAnGE project will develop interactive, accessible, and bite-sized e-learning, co-created with target learners and older people. The e-learning will be "stackable" micro-credentials (MC), where a learner can accumulate learning credits over time.

  Recent unprecedented climate change and extreme weather events have resulted in an escalation in climate-related health risks within the ever-expanding European population of older people. Climate-vulnerability in older people is exacerbated by the challenges of providing safe and responsive healthcare during climate crisis events.

  A needs analysis conducted by the chAnGE partners found that climate change, health and active ageing are overlooked in policy. Climate action often focuses on youth action. Health and social care (HSC) workers need knowledge and skills in climate change adaptation and mitigation to give them the resilience and leadership capacity to provide healthcare to an increasing number of climate-vulnerable older people,and to overcome more frequent and severe weather events. There is thus a need for flexible, tailored, online learning for HSC workers on the climate-health-ageing nexus.

  chAnGE is an alliance of universities, vocational education and training (VET)providers, and health and social care (HSCO) organisations across five

  geographically and culturally diverse countries: Austria, Finland, Greece, Ireland, and Portugal. Six associate partners also contribute to the chAnGE project.

 • Τομέας/Εργαστήριο: Δημόσια Υγεία/Πρόληψης & Οργάνωσης και Αξιολόγησης Υπηρεσιών Υγείας.
  Τίτλος Ερευνητικού Προγράμματος: EMMA (European Master Active Ageing and Age-friendly Environment).
  Research Programme's Title:"EMPOWERING MIGRANTS AND REFUGEE FAMILIES WITH PARENTING SKILLS".
  Κύριος Eρευνητής / Επιστημονικός Υπεύθυνος: Παναγιώτα Σουρτζή, Καθηγήτρια
  Χρονική Διάρκεια Προγράμματος: 36 μήνες
  Πηγή χρηματοδότησης: ERASMUS+ Programme from European Union–Key Action 2: Strategic partnerships.
  Επίσημη Ιστοσελίδα: https://www.emma-master.eu/
  Σύντομη Περιγραφή: Το πρόγραμμα EMMA (European Master Active Ageing and Age-friendly Environment), χρηματοδοτείται από το Erasmus+ (2020-1-FI01-KA203-066477). Το πρόγραμμα ξεκίνησε το Σεπτέμβρη του 2020 και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 31/8/2023. Συμμετέχουν πανεπιστήμια από την Αυστρία (Carinthia University of Applied Sciences), την Ελλάδα (Τμήμα Νοσηλευτικής), την Ιρλανδία (University College Cork), την Πορτογαλία (University of Lisbon), τη Σλοβενία (University of Ljubjana)ενώ το συντονιστικό ΑΕΙ είναι από τη Φιλανδία (Karelia University of Applied Sciences). Σκοπός του προγράμματος είναι η ανάπτυξη ενός online κοινού-διακρατικού και διεπιστημονικού μάστερ που θα εφοδιάσει τους αποφοίτους με τη γνώση και τα εργαλεία για την προαγωγή της ενεργού γήρανσης και των φιλικών προς την ηλικία κοινωνιών.


 • Τομέας/Εργαστήριο: Δημόσια Υγεία/Το εργαστήριο "Κοινοτική Νοσηλευτικής" περιλαμβάνει τις ακόλουθες Μονάδες: 1.Μονάδα Φροντίδας και Προαγωγής Υγείας της Οικογένειας στο Σπίτι, 2.Μονάδα Σχολικής Νοσηλευτικής (Ειδική Αγωγή, Κλασσική Παιδεία), 3.Μονάδα Μελέτης ειδικών ομάδων του πληθυσμού - Διαπολιτισμική Νοσηλευτική, 4.Μονάδα Μελέτης Αναγκών Φροντίδας Υγείας του Πληθυσμού της Κοινότητας.
  Τίτλος Ερευνητικού Προγράμματος: IENE 8- "ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΜΕ ΓΟΝΕΪΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ" Agreement number: 2018-1-CY01-KA202-046848.
  Research Programme's Title:"EMPOWERING MIGRANTS AND REFUGEE FAMILIES WITH PARENTING SKILLS".
  Κύριος Eρευνητής / Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αθηνά Καλοκαιρινού, Καθηγήτρια
  Χρονική Διάρκεια Προγράμματος: 36 μήνες
  Πηγή χρηματοδότησης: ERASMUS+ Programme from European Union–Key Action 2: Strategic partnership που βρίσκεται σε εξέλιξη.
  Επίσημη Ιστοσελίδα: http://ienerefugeehub.eu/iene8/
  Σύντομη Περιγραφή: Το εργαστήριο Κοινοτικής Νοσηλευτικής του Τμήματος Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ συμμετέχει στο χρηματοδοτούμενο ευρωπαϊκό πρόγραμμα IENE 8. Το ΙΕΝΕ 8 πραγματεύεται το πολύπλοκο θέμα των γονεϊκών δεξιοτήτων μεταναστών και προσφύγων, ώστε να μπορούν σε δύσκολες συνθήκες να αναθρέψουν, να εκπαιδεύσουν και να προστατεύσουν τα παιδιά τους καλύτερα. Στόχος του προγράμματος είναι η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση γονέων μεταναστών και επαγγελματιών υγείας και εθελοντών για την παροχή βοήθειας σε γονείς μετανάστες ή πρόσφυγες.
  Στα παραδοτέα του προγράμματος περιλαμβάνονται το περιεχόμενο ενός εκπαιδευτικού προγράμματος για νοσηλευτές, άλλους επαγγελματίες υγείας και εθελοντές, σύντομες εκπαιδευτικές ενότητες για γονείς για την καλύτερη υποστήριξη των παιδιών και των οικογενειών και μια συλλογή ιστοριών προσφύγων και μεταναστών. Στο εκπαιδευτικό υλικό περιγράφονται οι κύριες προκλήσεις, που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες των προσφύγων και τους παράγοντες κινδύνου για την απώλεια της γονεϊκής ταυτότητας.
  Στα πλαίσια του προγράμματος θα εμπλουτιστεί η πύλη γνώσης (Knowledge hub - KHub) του προγράμματος IENE6, που απευθύνεται σε νοσηλευτές, άλλους επαγγελματίες υγείας και εθελοντές, ώστε να μπορούν να ενδυναμώνουν τους γονείς, που είναι μετανάστες ή πρόσφυγες.
  Leader του προγράμματος είναι το Πανεπιστήμιο Κύπρου ενώ εταίροι είναι ερευνητές από την Αγγλία, Γερμανία, Ιταλία, Ρουμανία και Ελλάδα (ΕΚΠΑ/Τμήμα Νοσηλευτικής και Γιατροί του κόσμου Ελλάδας). Το πρόγραμμα ξεκίνησε την 1η/10/2018-30/6/2021.
  Το εργαστήριο Κοινοτικής Νοσηλευτικής του τμήματος Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ (Αποστολάρα Παρασκευή, Βελονάκη Βενετία, Καλοκαιρινού Αθηνά), θα οργανώσει ένα πιλοτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης (διάρκειας 8 ωρών) καθώς και δύο ημερίδες σεμινάρια για επαγγελματίες υγείας, με σκοπό τη διάχυση των αποτελεσμάτων του προγράμματος. Το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος θα είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του προγράμματος: http://ienerefugeehub.eu/iene8/


 • Τομέας: Δημόσια Υγεία
  Τίτλος Ερευνητικού Προγράμματος: Safety Culture and Risk Management in Agriculture-Sacurima
  Research Programme’s Title: Safety Culture and Risk Management in Agriculture-Sacurima
  Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ελένη Πετρίδου/Παναγιώτα Σουρτζή (αναπληρωματική)
  Χρονική Διάρκεια Προγράμματος: 2017-2021
  Πηγή Χρηματοδότησης: Cost Action CA16123
  Ιστότοπος Προγράμματος: https://www.sacurima.eu/
  Σύντομη Περιγραφή: Σκοπός του προγράμματος είναι η διερεύνηση των αιτιών εξαιτίας των οποίων η γεωργία, μία από τις πλέον επικίνδυνες δραστηριότητες στην Ευρώπη, υπολείπεται των βελτιώσεων που έχουν συμβεί και συμβαίνουν στην υγεία και ασφάλεια διαχρονικά συγκρινόμενη με άλλες οικονομικές δραστηριότητες.


 • Τομέας/Eργαστήριο: Δημόσιας Υγείας/Εργαστήριο Οργάνωσης και Αξιολόγησης Υπηρεσιών Υγείας
  Τίτλος Ερευνητικού Προγράμματος: SUN 4 Patients (Stroke Units Necessity for Patients) «Βελτιώνοντας τη φροντίδα των ασθενών με αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο με όρους διαχείρισης, κόστους και αποτελεσμάτων υγείας»
  Research Programme’s Title: SUN 4 Patients (Stroke Units Necessity for Patients) - “Improving Stroke care in Greece in terms of management, costs and health outcomes”
  Επιστημονικός Υπεύθυνος: Όλγα Σίσκου, RN, MSc, PhD, Ακαδημαϊκή Υπότροφος
  Χρονική Διάρκεια Προγράμματος: 2018-2021
  Πηγή Χρηματοδότησης: ΓΓΕΤ-ΕΛΙΔΕΚ
  Ιστότοπος Προγράμματος:  http://sun4patients.azurewebsites.net/portal/el/home.aspx
  Σύντομη Περιγραφή: Όραμα του έργου αποτελεί η υποστήριξη των προσπαθειών των διαφόρων κοινωνικών εταίρων (π.χ. επαγγελματιών υγείας, υπευθύνων χάραξης πολιτικής υγείας, ασθενών) να βελτιώσουν τα κλινικά αποτελέσματα των ασθενών που έχουν υποστεί ΑΕΕ με ταυτόχρονη εξασφάλιση της βιωσιμότητας του συστήματος μέσω του περιορισμού της σπατάλης των πόρων. Το έργο αποτελεί την πρώτη προσπάθεια εκτίμησης της «αξίας» της παρεχόμενης φροντίδας ασθενών με ΑΕΕ. Απώτερος στόχος του έργου είναι η βελτίωση της κλινικής αποτελεσματικότητας και της οικονομικής αποδοτικότητας μέσω της ανακατανομής των πόρων στις διάφορες μορφές φροντίδας (π.χ. αποκατάσταση αντί για ενδονοσοκομειακή), ανάπτυξη δομών κοινωνικής υποστήριξης, ανάπτυξη ενός πανελλαδικού δικτύου μονάδων ΑΕΕ, ελαχιστοποίηση της μη αποδοτικής χρήσης των πόρων (π.χ. κατάχρηση εξετάσεων διαγνωστικής απεικόνισης), υιοθέτηση πρακτικών τεκμηριωμένης αποτελεσματικότητας, μείωση του χρόνου του κύκλου της φροντίδας. Αναλυτικότερα, οι κύριοι στόχοι του προγράμματος είναι η παροχή απαραίτητης πληροφορίας (δείκτες ποιότητας) περιλαμβανομένων και δεικτών εκβάσεων (θνητότητα) που θα συμβάλει στη συνεχή βελτίωση της παρεχόμενης φροντίδας, η ανάπτυξη μιας διαδικτυακής διαδραστικής πλατφόρμας για τη συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων τα οποία θα αξιοποιηθούν στο πλαίσιο στατιστικών και αναλυτικών /περιγραφικών εκθέσεων σχετικά με τη διαχείριση του ΑΕΕ στην Ελλάδα, η αξιολόγηση των εμπειριών των γιατρών και των ασθενών από το ΑΕΕ και της επίδρασης αυτών στη διαχείρισή του, η αξιολόγηση σοβαρών αρνητικών επιδράσεων του ΑΕΕ στη ζωή των επιζώντων περιλαμβανομένης και της ποιότητας ζωής και της αναπηρίας, η εκτίμηση του κόστους της φροντίδας (άμεσου υγειονομικού και μη υγειονομικού –π.χ. απώλεια παραγωγικότητας) και η εκτίμηση της αξίας της φροντίδας με έμφαση στα κλινικά αποτελέσματα σε σχέση με το κόστος για την επίτευξή τους.

 • Τομέας/Eργαστήριο: Δημόσιας Υγείας/Εργαστήριο Πληροφορικής της Υγείας
  Τίτλος Ερευνητικού Προγράμματος: Enhancement of study programs in Public Health Law, Health Management, Health Economics and Health Informatics in Montenegro (PH-ELIM)
  Research Programme’s Title: Enhancement of study programs in Public Health Law, Health Management, Health Economics and Health Informatics in Montenegro (PH-ELIM)
  Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ιωάννης Μαντάς, Καθηγητής
  Χρονική Διάρκεια Προγράμματος: 2016-2020
  Πηγή Χρηματοδότησης: Erasmus+ Programme of the European Union
  Ιστότοπος Προγράμματος: http://ph-elim.net/
  Σύντομη Περιγραφή: Το Enhancement of study programs in Public Health Law, Health Management, Health Economics and Health Informatics in Montenegro (PH-ELIM)” είναι ένα πρόγραμμα Erasmus + για την ενίσχυση των προγραμμάτων σπουδών στον τομέα της Δημόσιας Υγείας, της Διοίκησης των Υπηρεσιών Υγείας, των Οικονομικών της Υγείας και της Πληροφορικής Υγείας στο Μαυροβούνιο που προωθεί τη συνεργασία μεταξύ των Πανεπιστημίων της Γερμανίας, του Μαυροβουνίου, της Ελλάδας, της Αυστρίας και της Ουγγαρίας. Οι κύριοι στόχοι του έργου είναι η ενίσχυση και ο εκσυγχρονισμός του εκπαιδευτικού συστήματος του Μαυροβουνίου σύμφωνα με βέλτιστες πρακτικές στην ΕΕ, παρέχοντας έτσι εκπαίδευση όλων των επιπέδων στους επαγγελματίες υγείας, καθιστώντας τους ικανούς να υποστηρίξουν την ανάπτυξη και την πρόοδο ενός βιώσιμου και ευέλικτου συστήματος υγείας και να προάγουν τη δημόσια υγεία, ακολουθώντας μια οικονομικά αποδοτική και συγχρόνως αποτελεσματική προσέγγιση.

 • Τομέας/Eργαστήριο: Δημόσιας Υγείας/Εργαστήριο Οργάνωσης και Αξιολόγησης Υπηρεσιών Υγείας
  Τίτλος Ερευνητικού Προγράμματος“Support to the Ministry of Health of Greece in conducting user experience/satisfaction surveys in the local health units (TOMYs)”
  Research Programme’s Title: “Support to the Ministry of Health of Greece in conducting user experience/satisfaction surveys in the local health units (TOMYs)”
  Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δάφνη Καϊτελίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
  Χρονική Διάρκεια Προγράμματος: 2018-2019
  Πηγή Χρηματοδότησης: Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ)
  Ιστότοπος Προγράμματος: -
  Σύντομη Περιγραφή: Στόχος του έργου είναι η παροχή υποστήριξης στο Υπουργείο Υγείας της Ελλάδας για τη διεξαγωγή έρευνας σχετικά με τις εμπειρίες των ληπτών των υπηρεσιών ΠΦΥ στις Τοπικές Μονάδες Υγείας (TοMY).


 • Τομέας/Eργαστήριο: Δημόσιας Υγείας/Εργαστήριο Οργάνωσης και Αξιολόγησης Υπηρεσιών Υγείας
  Τίτλος Ερευνητικού Προγράμματος“Support to the Ministry of Health of Greece in developing a National Strategy/Strategic Plan on Human Resources for Health”
  Research Programme’s Title: “Support to the Ministry of Health of Greece in developing a National Strategy/Strategic Plan on Human Resources for Health”
  Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δάφνη Καϊτελίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
  Χρονική Διάρκεια Προγράμματος: 2017-2018
  Πηγή Χρηματοδότησης: Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ)
  Ιστότοπος Προγράμματος: -
  Σύντομη Περιγραφή: Ο σκοπός του έργου ήταν η παροχή υποστήριξης στο Υπουργείο Υγείας της Ελλάδας για την εκπόνηση ενός Στρατηγικού Σχεδίου για το Ανθρώπινο Δυναμικό στον τομέα της Υγείας στην Ελλάδα, παρέχοντας το πλαίσιο και τις πολιτικές προκειμένου να αναπτυχθεί και να υποστηριχτεί αποτελεσματικότερα ένα ευέλικτο, παραγωγικό και προσανατολισμένο στο μέλλον ανθρώπινο δυναμικό ικανό να υλοποιήσει τη μεταρρύθμιση της ΠΦΥ και τους στόχους του Εθνικού Σχεδίου για τη δημόσια υγεία, εξασφαλίζοντας την παροχή προσβάσιμων, ισότιμων και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας με βάση τις ανάγκες του πληθυσμού. Το έργο διεξήχθη με στενή συνεργασία μεταξύ των μελών του Εργαστηρίου Οργάνωσης και Αξιολόγησης Υπηρεσιών Υγείας (CHESME), του Παντείου Πανεπιστημίου Αθηνών, του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και του KIT Royal Tropical Institute.


 • Τομέας/Eργαστήριο: Δημόσιας Υγείας/Εργαστήριο Οργάνωσης και Αξιολόγησης Υπηρεσιών Υγείας
  Τίτλος Ερευνητικού Προγράμματος“Support to the Ministry of Health of Greece in developing the tools for conducting periodic user satisfaction surveys in public health care facilities”
  Research Programme’s Title: “Support to the Ministry of Health of Greece in developing the tools for conducting periodic user satisfaction surveys in public health care facilities”
  Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δάφνη Καϊτελίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
  Χρονική Διάρκεια Προγράμματος: 2017-2018
  Πηγή Χρηματοδότησης: Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ)
  Ιστότοπος Προγράμματος: -
  Σύντομη Περιγραφή: Ο σκοπός αυτού του έργου ήταν διττός. Πρώτον, είχε ως στόχο να παράσχει υποστήριξη στο Υπουργείο Υγείας στην Ελλάδα για την ανάπτυξη ερωτηματολογίων για τη διεξαγωγή περιοδικών ερευνών αποτύπωσης των εμπειριών των χρηστών στις δημόσιες δομές παροχής υπηρεσιών ΠΦ. Δεύτερον, να παρέχει στους διοικητές/συντονιστές των μονάδων αυτών με την απαραίτητη καθοδήγηση για τη χρήση τους. Το έργο διεξήχθη με στενή συνεργασία μεταξύ των μελών του Εργαστηρίου Οργάνωσης και Αξιολόγησης Υπηρεσιών Υγείας (CHESME) και του NIVEL (Εθνικό Ινστιτούτο Έρευνας για τις Υπηρεσίες Υγείας, https://www.nivel.nl/en/about-nivel).


 • Τομέας/Eργαστήριο: Δημόσιας Υγείας/Εργαστήριο Οργάνωσης και Αξιολόγησης Υπηρεσιών Υγείας
  Τίτλος Ερευνητικού Προγράμματος: “i-CARE” (2015-1-EL01-KA202-014051)”
  Research Programme’s Title: “i-CARE” (2015-1-EL01-KA202-014051)”
  Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δάφνη Καϊτελίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
  Χρονική Διάρκεια Προγράμματος: 2015-2017
  Πηγή Χρηματοδότησης: ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (ΙΚΥ) - EU (Erasmus + Strategic Partnerships program)
  Ιστότοπος Προγράμματος: http://www.i-care-project.eu - http://www.i-care-mooc.eu/?lang=el
  Σύντομη Περιγραφή: Ανάπτυξη της διαδικτυακής πλατφόρμας εκπαίδευσης τυπικών και άτυπων φροντιστών i-Care MOOC (http://www.i-care-mooc.eu), με αντικείμενο τη Δωρεάν Εκπαίδευση σε βασικές δεξιότητες φροντίδας της υγείας, σε κοινωνικές δεξιότητες και σε δεξιότητες των τεχνολογιών της πληροφορικής και επικοινωνίας. Οι άτυποι φροντιστές θα είναι σε θέση να αναπτύξουν τις βασικές δεξιότητες για τις πιο διαδεδομένες ασθένειες (basic skills) και οι άτυποι και τυπικοί φροντιστές θα αναπτύξουν κοινωνικές (soft skills) και δεξιότητες ΤΠΕ (ICT skills), οι οποίες είναι απαραίτητες για την επαγγελματική εξειδίκευση των φροντιστών στην ταχέως μεταβαλλόμενη αγορά εργασίας. Οι ομάδες-στόχοι του I CARE είναι άτυποι φροντιστές (μετανάστες, άνεργες γυναίκες, συγγενείς ασθενών, κ.λπ.) που εργάζονται στο σπίτι, νοσηλευτές, Οργανισμοί Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, ακαδημαϊκοί και εκπαιδευτές νοσηλευτικών και κοινωνικών σπουδών.


 • Τομέας/Eργαστήριο: Δημόσιας Υγείας/Εργαστήριο Πληροφορικής της Υγείας
  Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ιωάννης Μαντάς, Καθηγητής
  Τίτλος Ερευνητικού Προγράμματος: BIOMED (Marie-Curie programme)
  Research Programme’s Title: BIOMED (Marie-Curie programme)
  Χρονική Διάρκεια Προγράμματος: 2013-2017
  Ιστότοπος Προγράμματος: biomed.gbt.tfo.upm.es
  Σύντομη Περιγραφή: Το ερευνητικό έργο BIOMed έχει σαν βασικούς του πηλώνες: 1) την κινητοποίηση των εθνικών ιδρυμάτων Βιοϊατρικής Πληροφορικής ως προς το να αναθεωρησούν τις εθνικές τους στρατηγικές ώστε να είναι σύμφωνες με την Διεθνή Ένωση της Ιατρικής Πληροφορικής, 2) την εκ νέου χάραξη στρατηγικής όσον αφορά τους τομείς Βιοϊατρικής Πληροφορικής και Πληροφορικής της Υγείας στην Αίγυπτο και την Ιορδανία έτσι ώστε να αποτελέσουν έναυσμα και για τις υπόλοιπες αραβικές χώρες, 3) τον καθορισμό των απαιτήσεων για κοινές πρωτοβουλίες και δράσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Μεσογείου και 4) να ενθαρρύνουν αλλά και να υποστηρίξουν τα κέντρα αριστείας για τους τομείς Βιοϊατρικής Πληροφορικής και Πληροφορικής της Υγείας στην Αίγυπτο και την Ιορδανία.Στο έργο BioMed θα συνδυαστούν οι πιο εξελιγμένες Ευρωπαϊκές και Διεθνείς Μεθοδολογίες καθώς και τα πιο σύγχρονα πρότυπα. Ανάμεσα στις κυριότερες προκλήσεις του όλου εγχειρήματος συγκαταλέγεται η σωστή διαχείριση και αντιμετώπιση των εμποδιών που θα ανακύψουν και αφορούν κυρίως κοινωνικά, πολιτικά και οικονομικά θέματα. Οι απαιτήσεις για την ολοκλήρωση του έργου είναι πολλές, συγκεριμένα θα χρειαστεί να προσδιοριστούν οι πραγματικές απαιτήσεις των εθνικών συστημάτων υγείας, να αξιολογηθούν οι τρέχουσες λύσεις, να προσαρμοστούν οι υπάρχουσες συστάσεις κατάλληλα και να προταθούν νέα μέτρα τα οποία θα ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ευρωπαϊκές πρακτικές.

 • Τομέας/Eργαστήριο: Δημόσιας Υγείας/Εργαστήριο Οργάνωσης και Αξιολόγησης Υπηρεσιών Υγείας
  Τίτλος Ερευνητικού ΠρογράμματοςHealth Expenditures by diseases and conditions – HEDIC (2013/S 089-150438)
  Research Programme’s Title: HEDIC: “Health Expenditure by Disease and Conditions”
  Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δάφνη Καϊτελίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
  Χρονική Διάρκεια Προγράμματος: 2013-2016
  Πηγή Χρηματοδότησης: Eurostat
  Ιστότοπος Προγράμματος: -
  Σύντομη Περιγραφή: Πρόκειται για διακρατικό πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχουν 12 Ευρωπαϊκές χώρες με επικεφαλής τον οργανισμό IGSS (L’Inspection générale de la sécurité sociale) του Λουξεμβούργου. Αντικείμενο, είναι ο επιμερισμός της υγειονομικής δαπάνης κατά ευρεία νοσολογική κατηγορία (ICD), ανά φύλο και  ηλικιακή ομάδα.

 • Τομέας/Eργαστήριο: Δημόσιας Υγείας/Εργαστήριο Οργάνωσης και Αξιολόγησης Υπηρεσιών Υγείας
  Τίτλος Ερευνητικού Προγράμματος: ΑΚΕΣΩ 2: «Εκπόνηση τεύχους διαδικασιών για την ανάπτυξη, οργάνωση και αξιολόγηση υπηρεσιών κατ’ οίκον νοσηλείας-εκπαίδευση νοσηλευτών στην κατ’ οίκον φροντίδα υγείας και ανακουφιστική φροντίδα στην Κοινότητα»
  Research Programme’s Title: “ΑΚΕSO 2-Set up, organization and evaluation of home health and palliative care in the community - nurses’ education in home care and palliative care in the community”
  Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δάφνη Καϊτελίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
  Χρονική Διάρκεια Προγράμματος: 2013-2015
  Πηγή Χρηματοδότησης: ΕΣΠΑ 2007-2013, Υπουργείο  Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
  Ιστότοπος Προγράμματος: http://akeso.nurs.uoa.gr
  Σύντομη Περιγραφή: Διεξαγωγή μελέτης για την ανάπτυξη προτύπων λειτουργίας και αξιολόγησης των υπηρεσιών κατ’ οίκον φροντίδας υγείας, όπου  περιλαμβάνεται έρευνα ικανοποίησης ασθενών που λαμβάνουν υπηρεσίες κατ’ οίκον φροντίδας υγείας και εκτίμηση των οικονομικών οφελών που μπορούν να προκύψουν για το Εθνικό Σύστημα Υγείας από τη δημιουργία ανάλογων δομών. Επίσης, σκοπός του έργου είναι η εκπαίδευση νοσηλευτών σε θέματα κατ’ οίκον φροντίδας υγείας και ανακουφιστικής φροντίδας στην κοινότητα με τη διαμόρφωση και την υλοποίηση συγκεκριμένου προγράμματος κατάρτισης.

 • Τομέας/Εργαστήριο: Δημόσια Υγεία/Το εργαστήριο "Κοινοτική Νοσηλευτικής" περιλαμβάνει τις ακόλουθες Μονάδες: 1.Μονάδα Φροντίδας και Προαγωγής Υγείας της Οικογένειας στο Σπίτι, 2.Μονάδα Σχολικής Νοσηλευτικής (Ειδική Αγωγή, Κλασσική Παιδεία), 3.Μονάδα Μελέτης ειδικών ομάδων του πληθυσμού - Διαπολιτισμική Νοσηλευτική, 4.Μονάδα Μελέτης Αναγκών Φροντίδας Υγείας του Πληθυσμού της Κοινότητας
  Τίτλος Ερευνητικού Προγράμματος: Ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος περίθαλψης για τους ασθενείς από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Δικτύωση νοσοκομείων και υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης με τον Τομέα Νοσηλευτικής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων και Τοπική Αυτοδιοίκηση "MIS: 376390
  Research Programme’s Title: Development of an integrated post –hospital health care system of patients from vulnerable social groups. Networking of hospitals and primary health care services with Nursing Volunteer of the Greek Red Cross with the University Hospital of Ioannina and Local Government” MIS:376390
  Κύριος Eρευνητής / Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αθηνά Καλοκαιρινού, Καθηγήτρια
  Χρονική Διάρκεια Προγράμματος: 2 χρόνια
  Πηγή χρηματοδότησης: Χρηματοδοτούμενο ΕΣΠΑ, που ολοκληρώθηκε το 2015
  Επίσημη Ιστοσελίδα: http://www.homehealthcare-rcuoa.gr/
  Σύντομη Περιγραφή: Σκοπός του έργου «ΑΚΕΣΩ-1» ήταν η δημιουργία ενός συστήματος οικιακής φροντίδας υγείας για άτομα από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες στα Ιωάννινα με την καλύτερη δυνατή χρήση των διαθέσιμων πόρων. Συγκεκριμένα, αναπτύχθηκε εκπαιδευτικό υλικό γύρω από το Home Health Care που χρησιμοποιήθηκε για την εκπαίδευση / ευαισθητοποίηση των ανθρώπων που υποβλήθηκαν στο πρόγραμμα φροντίδας κατ 'οίκον στους προαναφερόμενους τομείς ως εξής:Εκπαίδευση / συνειδητοποίηση εθελοντών, 20 στα Ιωάννινα. Εκπαίδευση / συνειδητοποίηση των φροντιστών, 30 στα Ιωάννινα. Τα μεμονωμένα σεμινάρια διεξήχθησαν από τις υπηρεσίες του «Εγχώριου Υγειονομικού Τομέα» του Ερυθρού Σταυρού και του «Εθελοντικού Νοσηλευτικού Γραφείου» του Ερυθρού Σταυρού, με προγράμματα, τεχνογνωσία και εκπαιδευτικό υλικό που δημιουργήθηκε από την «Μονάδα Οικογενειακής Φροντίδας στο Σπίτι »από το Το εργαστήριο "Κοινοτική Νοσηλευτικής" του Πανεπιστημίου Αθηνών, με βάση τη βέλτιστη κλινική πρακτική. Τα αποτελέσματα από την εφαρμογή του προγράμματος (2013-2015) περιλαμβάνουν τη δημιουργία συνολικά 51 ανοιχτών θέσεων εργασίας και την υγειονομική περίθαλψη για 29 ασθενή άτομα στα Ιωάννινα, ασθενών προερχομένων από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, ειδικότερα 2.399 κατ΄οίκον επισκέψεις έγιναν αντίστοιχα στα Ιωάννινα. Στις παρεμβάσεις που έγιναν στα Ιωάννινα 3.539 Για τις ανάγκες του προγράμματος δημιουργήθηκε μια ηλεκτρονική βάση δεδομένων για τα αρχεία υγείας με τη χρήση ενός καταλόγου όπου όλα οι πληροφορίες ασθενών καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια επισκέψεων στο σπίτι από τους νοσηλευτές του Ερυθρού Σταυρού. Η υψηλή απόδοση της δομής από την άποψη της ποιότητας των υπηρεσιών και των λειτουργιών της έχει συμμόρφωση με τα διεθνή πρότυπα ISO. Το εργαστήριο "Κοινοτική Νοσηλευτικής"  του Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το Νοσηλευτικό Τμήμα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού υλοποίησε το έργο «ΑΚΕΣΩ-1» - Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος υγειονομικής περίθαλψης για ασθενείς από ευάλωτους Κοινωνικές Ομάδες. Δικτύωση των νοσηλευτικών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού με γενικά νοσοκομεία στα Ιωάννινα με το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Το έργο «ΑΚΕΣΩ-1» συνίστατο σε δράσεις στο πλαίσιο του προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Υπουργείου Υγείας και του ΕΣΠΑ 2007-2013 και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ελλάδα και την ΕΕ.

 • Τομέας/Εργαστήριο: Δημόσια Υγεία/Το εργαστήριο "Κοινοτική Νοσηλευτικής" περιλαμβάνει τις ακόλουθες Μονάδες: 1.Μονάδα Φροντίδας και Προαγωγής Υγείας της Οικογένειας στο Σπίτι, 2.Μονάδα Σχολικής Νοσηλευτικής (Ειδική Αγωγή, Κλασσική Παιδεία), 3.Μονάδα Μελέτης ειδικών ομάδων του πληθυσμού - Διαπολιτισμική Νοσηλευτική, 4.Μονάδα Μελέτης Αναγκών Φροντίδας Υγείας του Πληθυσμού της Κοινότητας
  Τίτλος Ερευνητικού Προγράμματος: Ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος υγειονομικής περίθαλψης μετά την νοσηλεία ασθενών από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Δικτύωση νοσοκομείων και υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης με τον Τομέα Νοσηλευτικής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού με Γενικά Νοσοκομεία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη και την Τοπική Αυτοδιοίκηση. "MIS: 374850
  Research Programme’s Title: Development of an integrated post –hospital health care system of patients from vulnerable social groups. Networking of hospitals and primary health care services with Nursing Volunteer of the Greek Red Cross with General Hospitals in Athens and Thessaloniki and Local Government.” MIS:374850
  Κύριος Eρευνητής / Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αθηνά Καλοκαιρινού, Καθηγήτρια
  Χρονική Διάρκεια Προγράμματος: 2 χρόνια
  Πηγή χρηματοδότησης: Χρηματοδοτούμενο ΕΣΠΑ, που ολοκληρώθηκε το 2015
  Επίσημη Ιστοσελίδα: http://www.homehealthcare-rcuoa.gr/
  Σύντομη Περιγραφή: Στόχος του έργου «ΑΚΕΣΩ-1» ήταν η δημιουργία ενός συστήματος οικιακής υγειονομικής περίθαλψης για άτομα από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη με την καλύτερη δυνατή χρήση των διαθέσιμων πόρων. Το σύστημα βασίστηκε στη δικτύωση και συνεργασία -λειτουργία μεταξύ των Μονάδων Υγείας των παραπάνω περιοχών, των αντίστοιχων τμημάτων του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με απώτερο στόχο την προώθηση της μετα- νοσοκομειακής περίθαλψης για τους ασθενείς.Συγκεκριμένα, αναπτύχθηκε εκπαιδευτικό υλικό γύρω από την Οικιακή Υγειονομική περίθαλψη που χρησιμοποιήθηκε για την εκπαίδευση / ευαισθητοποίηση των ατόμων που υποβλήθηκαν στο πρόγραμμα φροντίδας κατ 'οίκον στους προαναφερθέντες τομείς ως εξής: Εκπαίδευση / συνειδητοποίηση εθελοντών, 55 άτομα στην Αθήνα, 30 άτομα στη Θεσσαλονίκη . Εκπαίδευση / συνειδητοποίηση των φροντιστών, 40 άτομα στην Αθήνα, 30 στη Θεσσαλονίκη. Τα μεμονωμένα σεμινάρια διεξήχθησαν από τις υπηρεσίες του «Τοπικού Υγειονομικού Τομέα» του Ερυθρού Σταυρού και του «Εθελοντικού Νοσηλευτικού Γραφείου» του Ερυθρού Σταυρού, με προγράμματα, τεχνογνωσία και εκπαιδευτικό υλικό που δημιουργήθηκε από την «Μονάδα Οικογενειακής Φροντίδας στο Σπίτι »του Εργαστηρίου "Κοινοτικής Νοσηλευτικής"  του Πανεπιστημίου Αθηνών, με βάση τη βέλτιστη κλινική πρακτική. Το εξειδικευμένο εκπαιδευτικό υλικό που αναπτύχθηκε και επιμελήθηκε από το Εργαστήριο "Κοινοτική Νοσηλευτικής"  του Πανεπιστημίου Αθηνών οδήγησε στην πιστοποίηση 50 νοσοκόμων του Ερυθρού Σταυρού , σε κοινοτική νοσηλευτική μέσω του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης του Πανεπιστημίου Αθηνών Τα αποτελέσματα από την υλοποίηση του προγράμματος (2013-2015) περιλαμβάνουν τη δημιουργία συνολικά 51 ανοιχτών θέσεων εργασίας και την υγειονομική περίθαλψη για 733 ασθενείς στην Αθήνα 332 ασθενείς στην Θεσσαλονίκη από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Ειδικότερα, πραγματοποιήθηκαν 7.395 επισκέψεις στο σπίτι στην Αθήνα, 2.977 στη Θεσσαλονίκη αντίστοιχα. Στην Αθήνα πραγματοποιήθηκαν 17.167 ιατρικές, νοσοκομειακές και φυσικοθεραπευτικές επεμβάσεις, ενώ  στη Θεσσαλονίκη 7.055. Για τις ανάγκες του προγράμματος δημιουργήθηκε μια ηλεκτρονική βάση δεδομένων για τα αρχεία υγείας χρησιμοποιώντας έναν κατάλογο όπου όλες οι πληροφορίες ασθενών καταγράφηκαν κατά τις επισκέψεις στο σπίτι από τους νοσηλευτές του Ερυθρού Σταυρού. Η υψηλή απόδοση της δομής όσον αφορά την ποιότητα των υπηρεσιών και των λειτουργιών της έχει συμμόρφωση με τα διεθνή πρότυπα ISO. Το  εργαστήριο "Κοινοτική Νοσηλευτικής"  του Πανεπιστημίου Αθηνών, σε συνεργασία με το τμήμα Νοσηλευτικής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, υλοποίησε το έργο ΑΚΕΣΩ-1 - Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος μετα- νοσοκομειακής περίθαλψης για ασθενείς προερχόμενους από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Δικτύωση των νοσηλευτικών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού με γενικά νοσοκομεία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

  ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Το έργο «ΑΚΕΣΩ-1» συνίστατο σε δράσεις στο πλαίσιο του προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Υπουργείου Υγείας και του ΕΣΠΑ 2007-2013 και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ελλάδα και την ΕΕ. Συνολικά στις τρεις πόλεις νοσηλεύτηκαν 1.094 ασθενείς, πραγματοποιήθηκαν 12.771 επισκέψεις στο σπίτι και πραγματοποιήθηκαν 27.761 ιατρικές, νοσηλευτικές και φυσικοθεραπευτικές επεμβάσεις.


 • Τομέας/Εργαστήριο: Δημόσια Υγεία/Το εργαστήριο "Κοινοτική Νοσηλευτικής" περιλαμβάνει τις ακόλουθες Μονάδες: 1.Μονάδα Φροντίδας και Προαγωγής Υγείας της Οικογένειας στο Σπίτι, 2.Μονάδα Σχολικής Νοσηλευτικής (Ειδική Αγωγή, Κλασσική Παιδεία), 3.Μονάδα Μελέτης ειδικών ομάδων του πληθυσμού - Διαπολιτισμική Νοσηλευτική, 4.Μονάδα Μελέτης Αναγκών Φροντίδας Υγείας του Πληθυσμού της Κοινότητας
  Τίτλος Ερευνητικού Προγράμματος: Ανάπτυξη ενός πρότυπου μοντέλου ποιότητας στην εκπαίδευση για την υγεία, την αυτο-φροντίδα και την αποκατάσταση των ασθενών με νεοπλάσματα. Κωδικός: 11551
  Research Programme’s Title: Development of a standard quality model in health education, self-care and rehabilitation of patients with neoplasms. Code Number: 11551
  Κύριος Ερευνητής / Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αθηνά Καλοκαιρινού, Καθηγήτρια
  Διάρκεια: 2 χρόνια
  Πηγή Χρηματοδότησης: Χρηματοδοτούμενο ΕΣΠΑ, που ολοκληρώθηκε το 2015
  Επίσημη Ιστοσελίδα: 
  http://selfcare.hc.teiath.gr/wp-content/uploads/2015/03/%CE%A3%CF%85%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-CE%A4%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%97%CE%BB.compressed.pdf
  Σύντομη Περιγραφή: Το παρόν έργο επικεντρώνεται στον ρόλο της κοινοτικής νοσηλευτικής, στη φροντίδα υγιών και ασθενών ατόμων στο σπίτι και αναπτύχθηκε  ένα πρότυπο ποιότητας στην εκπαίδευση για την υγεία, την αυτο-φροντίδα και την αποκατάσταση ασθενών με νεοπλάσματα.


 • Τομέας/Eργαστήριο: Δημόσιας Υγείας/Εργαστήριο Οργάνωσης και Αξιολόγησης Υπηρεσιών Υγείας
  Τίτλος Ερευνητικού ΠρογράμματοςImpacts of the Crisis on access to health care services: country “reports on Greece, Hungary, Ireland, Latvia and Luxembourg”
  Research Programme’s Title: “Impacts of the Crisis on access to health care services: country “reports on Greece, Hungary, Ireland, Latvia and Luxembourg”
  Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δάφνη Καϊτελίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
  Χρονική Διάρκεια Προγράμματος2013-2014
  Πηγή Χρηματοδότησης: European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (2013/0488/2993)
  Ιστότοπος Προγράμματος: -
  Σύντομη Περιγραφή: Σκοπός του εν λόγω ερευνητικού προγράμματος ήταν ο προσδιορισμός των πληθυσμιακών ομάδων, στις οποίες παρατηρήθηκε μείωση της προσβασιμότητας ως απόρροια της υφιστάμενης κρίσης. Επιπρόσθετος στόχος του προγράμματος υπήρξε η περιγραφή των μέτρων που επιλέχθηκαν από τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης προς εκτίμηση της προσβασιμότητας των ατόμων στην παρεχόμενη υγειονομική περίθαλψη. Η προστιθέμενη αξία ολοκλήρωσης του προγράμματος έγκειται κυρίως σε επικαιροποίηση των μελετώμενων περιπτώσεων αξιολόγησης του τρόπου με τον οποίο οι υγειονομικοί πάροχοι φροντίδας ανταποκρίθηκαν καθ'όλη την περίοδο της κρίσης. Προς αποτύπωση των βέλτιστων υιοθετούμενων πρακτικών, από την πλευρά των υγειονομικών παρόχων, ολοκληρώθηκαν σχετικές συνεντεύξεις (βάσει ημι-δομημένου ερωτηματολογίου) και υλοποιήθηκε ανάλυση περιεχομένου.


 • Τομέας: Δημόσια Υγεία
  Τίτλος Ερευνητικού Προγράμματος: ELLAN- European Later Life Network http://ellan.savonia.fi/
  Research Programme’s Title: ELLAN- European Later Life Network http://ellan.savonia.fi/
  Επιστημονική Υπεύθυνη: Παναγιώτα Σουρτζή, Καθηγήτρια
  Πηγή Χρηματοδότησης: LLP-2013-ERASMUS
  Σύντομη Περιγραφή: Η ανάπτυξη ενός κοινά συμφωνημένου Ευρωπαϊκού Πλαισίου Βασικών Δεξιοτήτων για την εργασία με τους ηλικιωμένους. Συμμετέχουν 28 εταίροι –κυρίως ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης από 26 χώρες. Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο έχει ξεκινήσει η συλλογή και ανάλυση (1) των απόψεων των ηλικιωμένων για τις γνώσεις, στάσεις και συμπεριφορές των επαγγελματιών υγείας και πρόνοιας όταν εργάζονται μαζί τους, (2) της υπάρχουσας βιβλιογραφίας για τις απαιτούμενες δεξιότητες για τη φροντίδα των ηλικιωμένων, (3) των απόψεων των επαγγελματιών για τις επιθυμητές δεξιότητες για την εργασία με ηλικιωμένους, (4) των απόψεων των φοιτητών υγείας και πρόνοιας σχετικά με τους παράγοντες που επηρεάζουν την εργασία με τους ηλικιωμένους και, (5) των καινοτόμων μεθόδων εκπαίδευσης και καλών πρακτικών για την εργασία με ηλικιωμένους.

 • Τομέας/Εργαστήριο: Δημόσια Υγεία/Το εργαστήριο "Κοινοτική Νοσηλευτικής" περιλαμβάνει τις ακόλουθες Μονάδες: 1.Μονάδα Φροντίδας και Προαγωγής Υγείας της Οικογένειας στο Σπίτι, 2.Μονάδα Σχολικής Νοσηλευτικής (Ειδική Αγωγή, Κλασσική Παιδεία), 3.Μονάδα Μελέτης ειδικών ομάδων του πληθυσμού - Διαπολιτισμική Νοσηλευτική, 4.Μονάδα Μελέτης Αναγκών Φροντίδας Υγείας του Πληθυσμού της Κοινότητας
  Τίτλος Ερευνητικού Προγράμματος: Στοιχεία που βασίζονται στην Νοσηλευτική Φροντίδα Κατ΄ οίκον νοσηλεία. Κωδικός Αριθμός: 1337.
  Κύριος Ερευνητής / Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αθηνά Καλοκαιρινού, Καθηγήτρια
  Χρονική Διάρκεια Προγράμματος: 2 χρόνια
  Πηγή χρηματοδότησης: Ειδικός λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας  του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, που ολοκληρώθηκε το 2014
  Επίσημη Ιστοσελίδα:-
  Σύντομη Περιγραφή: 
  Το Έργο αυτό επικεντρώνεται στο ρόλο της κοινοτικής νοσηλευτικής στη φροντίδα υγιών και ασθενών ατόμων στο σπίτι. Αντιμετώπισε τις περιπλοκές της κατ 'οίκον νοσηλευτικής φροντίδας. Αξιολογήστε την υγεία και την ασθένεια του Πελάτη στην οικιακή διαχείριση της υγείας . Ανάπτυξε και λειτούργησε την υπηρεσία Home Health Care. Ανάπτυξε και εφάρμοσε  πρωτοκόλλα νοσηλευτικής περίθαλψης στο σπίτι και στοιχεία που βασίζονται σε νοσηλευτικά θεωρητικά μοντέλα και συστήματα ταξινόμησης.


 • Τομέας/Eργαστήριο: Δημόσιας Υγείας/Εργαστήριο Οργάνωσης και Αξιολόγησης Υπηρεσιών Υγείας
  Τίτλος Ερευνητικού Προγράμματος: “Investigating the economic results of a cost-sharing mechanism implementation in public primary health care settings”
  Research Programme’s Title: “Investigating the economic results of a cost-sharing mechanism implementation in public primary health care settings”
  Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δάφνη Καϊτελίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
  Χρονική Διάρκεια Προγράμματος: 2012-2014
  Πηγή Χρηματοδότησης: Υπουργείο Υγείας
  Ιστότοπος Προγράμματος: -
  Σύντομη Περιγραφή: Στόχος της παρούσας μελέτης υπήρξε ο προσδιορισμός του βαθμού, στον οποίο οι ασθενείς αποδέχονται το μέτρο της οικονομικής συνεισφοράς στο κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (κέντρα υγείας και εξωτερικά ιατρεία νοσοκομείων), καθώς, και η διερεύνηση του βαθμού, στον οποίο οι ασθενείς αντιλαμβάνονται τα πιθανά οφέλη του εν λόγω μέτρου προς βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Ο πληθυσμός της μελέτης απαρτίστηκε από 1.260 άτομα, τα οποία αξιοποίησαν δημόσιες δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Ακολούθως, διαμορφώθηκε κατάλληλο δομημένο ερωτηματολόγιο βάσει εκτεταμένης βιβλιογραφικής ανασκόπησης και προτάσεων από ειδική ομάδα εμπειρογνωμόνων.


 • Τομέας/Eργαστήριο: Δημόσιας Υγείας/Εργαστήριο Οργάνωσης και Αξιολόγησης Υπηρεσιών Υγείας
  Τίτλος Ερευνητικού Προγράμματος: Διερεύνηση, καταγραφή και ανάλυση των ανισοτήτων πρόσβασης των μεταναστών που ζουν στην Ελλάδα σε υπηρεσίες υγείας». (Κωδικός έργου: MIS 377228)
  Research Programme’s Title: “THALIS–UOA-The Detection, Transcription, and Analysis of Inequalities to Healthcare Access for Immigrants Living in Greece”
  Επιστημονικός Υπεύθυνος: Εμμανουήλ Βελονάκης, Καθηγητής
  Χρονική Διάρκεια Προγράμματος: 2011-2015
  Πηγή Χρηματοδότησης: ΕΣΠΑ 2007-2013, Υπουργείο  Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού
  Ιστότοπος Προγράμματος: http://healthgate4all.gr/
  Σύντομη Περιγραφή: Διεξαγωγή συγχρονικής μελέτης για τη διερεύνηση, καταγραφή και ανάλυση των ανισοτήτων πρόσβασης των μεταναστών που ζουν στην Ελλάδα σε υπηρεσίες υγείας. Σύγκριση της ομάδας των μεταναστών με Έλληνες και εξαγωγή των αντίστοιχων συμπερασμάτων. Δημιουργία ιστοσελίδας για την ενημέρωση σχετικά με τις δυνατότητες πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας, καθώς και συμβουλές σε θέματα υγείας και νομικά ζητήματα.

 • Τομέας/Eργαστήριο: Δημόσιας Υγείας/Εργαστήριο Οργάνωσης και Αξιολόγησης Υπηρεσιών Υγείας
  Τίτλος Ερευνητικού Προγράμματος“Study for the implementation of the OECD SHA 2010-1 and proposal for the regulation concerning the adoption and the implementation”
  Research Programme’s Title: “Study for the implementation of the OECD SHA 2010-1 and proposal for the regulation concerning the adoption and the implementation”
  Επιστημονικός Υπεύθυνος: Λυκούργος Λιαρόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής
  Χρονική Διάρκεια Προγράμματος2011-2013
  Πηγή ΧρηματοδότησηςEuropean Union (European Social Fund-ESF) and Greek National Funds
  Ιστότοπος Προγράμματος: -
  Σύντομη Περιγραφή: Το Σύστημα Λογαριασμών Υγείας (ΣΛΥ) αποτελεί ένα σύστημα που καθορίζει την κατεύθυνση των υγειονομικών δαπανών από την πλευρά του υγειονομικού παρόχου, καθώς, και από την πλευρά των υγειονομικών δραστηριοτήτων που βασίζονται στους ακόλουθους τρεις άξονες: 1) τη χρηματοδότηση των υπηρεσιών υγείας από τον οργανισμό χρηματοδότησης (ζήτηση), 2) την κατεύθυνση της χρηματοδότησης των υγειονομικών δαπανών από την πλευρά του υγειονομικού παρόχου και από την πλευρά της υγειονομικής δραστηριότητας (προμήθεια) και 3) τη χρηματοδότηση των υγειονομικών παρόχων από τον οργανισμό χρηματοδότησης (κατανάλωση). Σύμφωνα με τον κανονισμό της Eurostat, τα κράτη μέλη υποχρεούνται να παρέχουν δεδομένα για τις υγειονομικές δαπάνες βάσει του ΣΛΥ. Το έργο διεξήχθη στα πλαίσια του Μνημονίου Συνεργασίας που υπεγράφη μεταξύ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Τμήμα Νοσηλευτικής), της ΕΛΣΤΑΤ και του Υπουργείου Υγείας. Η πρώτη σειρά δεδομένων (2003-2011) και μια λεπτομερής μεθοδολογική ανάλυση των Ελληνικών δεδομένων, η οποία ολοκληρώθηκε από το Εργαστήριο Οργάνωσης και Αξιολόγησης Υπηρεσιών Υγείας, δημοσιεύτηκαν τον Απρίλιο του 2013. Η ΕΛΣΤΑΤ συνέχισε τη διεξαγωγή ολοκλήρωσης του έργου: http://www.statistics.gr/en/statistics/-/publication/SHE35/-


 • Τομέας/Εργαστήριο: Δημόσια Υγεία/Εργαστήριο Πληροφορική της Υγείας
  Τίτλος Ερευνητικού Προγράμματος: RN4CAST (Registered Nurse Forcasting)
  Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ιωάννης Μαντάς, Καθηγητής
  Συνεργαζόμενα Μέλη Δ.Ε.Π.: Μαριάννα Διομήδους, Καθηγήτρια
  Χρονική Περίοδος: 2009-2011
  Ιστότοπος Προγράμματος: www.rn4cast.eu
  Χρηματοδότης: European Union under the Seventh Framework Program
  Σύντομη Περιγραφή:Το ερευνητικό έργο RN4CAST μελετά την οργανωτική δομή των νοσοκομειακών μονάδων και εστιάζεται κυρίως σε παράγοντες που καθορίζουν την πρόσληψη του νοσηλευτικού προσωπικού σε ένα νοσηλευτικό φορέα διατηρώντας του επαρκές ανθρώπινο δυναμικό συνεχώς. Η μελέτη του έργου διεξάγεται σε 11 ευρωπαϊκές χώρες και τις ΗΠΑ. Συγκεκριμένα, στο Βέλγιο, τη Φιλανδία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ιρλανδία, τη Σουηδία, την Ελβετία, την Ολλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Τα δεδομένα που συλλέγονται προέρχονται από 500 γενικά νοσοκομεία που στην πλειοψηφία τους διαθέτουν μεγάλο αριθμό νοσηλευτικού προσωπικού. Το ερευνητικό έργο RN4CAST αφορά κυρίως στην ορθολογική κατανομή του νοσηλευτικού προσωπικού σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι καινοτόμες μέθοδοι που προτείνει και εφαρμόζει ώστε να γίνεται η σωστή διαχείριση των νοσηλευτικών πόρων σε ποσοτικό και ποιοτικό επίπεδο έχουν ως απώτερο σκοπό την βέλτιστη υγειονομική περίθαλψη. Τα αποτελέσματα του έργου συμβάλουν στην ελάττωση των ιατρικών σφαλμάτων τα οποία με τη σειρά τους ευθύνονται για τις αυξημένες εθνικές δαπάνες του τομέα της υγείας.

 • Τομέας/Eργαστήριο: Δημόσιας Υγείας/Εργαστήριο Κλινικής Επιδημιολογίας
  Τίτλος Ερευνητικού Προγράμματος: Μελέτη για την κατασκευή ιστοτόπου ενημέρωσης για τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα.
  Επιστημονική Υπεύθυνη: Μαριάννα Διομήδους, Καθηγήτρια
  Πηγή Χρηματοδότησης: ΕΛΚΕ

Τομέας/Εργαστήριο: Δημόσια Υγεία/Το εργαστήριο "Κοινοτική Νοσηλευτικής" περιλαμβάνει τις ακόλουθες Μονάδες: 1.Μονάδα Φροντίδας και Προαγωγής Υγείας της Οικογένειας στο Σπίτι, 2.Μονάδα Σχολικής Νοσηλευτικής (Ειδική Αγωγή, Κλασσική Παιδεία), 3.Μονάδα Μελέτης ειδικών ομάδων του πληθυσμού - Διαπολιτισμική Νοσηλευτική, 4.Μονάδα Μελέτης Αναγκών Φροντίδας Υγείας του Πληθυσμού της Κοινότητας
Τίτλος Ερευνητικού Προγράμματος: IENE 8- “ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΜΕ ΓΟΝΕΪΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ”  Agreement number: 2018-1-CY01-KA202-046848

Research Programme’s Title:“EMPOWERING MIGRANTS AND REFUGEE FAMILIES WITH PARENTING SKILLS”

Κύριος Eρευνητής / Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αθηνά Καλοκαιρινού, Καθηγήτρια
Χρονική Διάρκεια Προγράμματος: 2 χρόνια
Πηγή χρηματοδότησης: ERASMUS+ Programme from European Union–Key Action 2: Strategic partnershipπουβρίσκεταισεεξέλιξη

Επίσημη Ιστοσελίδα: http://ienerefugeehub.eu/iene8/
Σύντομη Περιγραφή: Το εργαστήριο Κοινοτικής Νοσηλευτικής του Τμήματος Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ συμμετέχει στο χρηματοδοτούμενο ευρωπαϊκό πρόγραμμα IENE 8.  Το  ΙΕΝΕ 8 πραγματεύεται το πολύπλοκο θέμα των γονεϊκών δεξιοτήτων μεταναστών και προσφύγων, ώστε να μπορούν σε δύσκολες συνθήκες να αναθρέψουν, να εκπαιδεύσουν και να προστατεύσουν τα παιδιά τους καλύτερα. Στόχος του προγράμματος είναι η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση γονέων μεταναστών και επαγγελματιών υγείας και εθελοντών για την παροχή βοήθειας σε γονείς μετανάστες ή πρόσφυγες.

Στα παραδοτέα του προγράμματος περιλαμβάνονται το περιεχόμενο ενός εκπαιδευτικού προγράμματος για νοσηλευτές, άλλους επαγγελματίες υγείας και εθελοντές, σύντομες εκπαιδευτικές ενότητες για γονείς για την καλύτερη υποστήριξη των παιδιών και των οικογενειών και μια συλλογή ιστοριών προσφύγων και μεταναστών. Στο εκπαιδευτικό υλικό περιγράφονται οι κύριες προκλήσεις, που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες των προσφύγων και τους παράγοντες κινδύνου για την απώλεια της γονεϊκής ταυτότητας.

Στα πλαίσια του προγράμματος θα εμπλουτιστεί η πύλη  γνώσης (Knowledgehub - KHub) του προγράμματος IENE6, που απευθύνεται σε νοσηλευτές, άλλους επαγγελματίες υγείας και εθελοντές, ώστε να μπορούν να ενδυναμώνουν τους γονείς, που είναι μετανάστες ή πρόσφυγες.

Leader του προγράμματος είναι το Πανεπιστήμιο Κύπρου ενώ εταίροι είναι ερευνητές από την Αγγλία, Γερμανία, Ιταλία, Ρουμανία και Ελλάδα (ΕΚΠΑ/Τμήμα  Νοσηλευτικής και Γιατροί του κόσμου Ελλάδας). Το πρόγραμμα ξεκίνησε την 1η/9/2019.

Το εργαστήριο Κοινοτικής Νοσηλευτικής του τμήματος Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ (Αποστολάρα Παρασκευή, Βελονάκη Βενετία, Καλοκαιρινού Αθηνά), θα οργανώσει ένα πιλοτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης (διάρκειας 8 ωρών)  καθώς και  δύο ημερίδες σεμινάρια  για επαγγελματίες υγείας, με σκοπό τη διάχυση των αποτελεσμάτων του προγράμματος.  Το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος θα είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του προγράμματος. http://ienerefugeehub.eu/iene8/