ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ BAYER HELLAS «Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ»

Ημερίδα Τμήματος Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ με την υποστήριξη της Εταιρείας BAYER HELLAS  «Ο Ρόλος του Νοσηλευτή στην Κλινική Έρευνα»

Ημερίδα Τμήματος Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ με την υποστήριξη της Εταιρείας BAYER HELLAS

«Ο Ρόλος του Νοσηλευτή στην Κλινική Έρευνα»

Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 15:00 – 21:00

Η ημερίδα απευθύνεται κυρίως σε τεταρτοετείς , επί πτυχίω φοιτητές  και μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Για να δείτε το πρόγραμμα πατήστε εδώ.

Παρακαλούμε για τη δήλωση συμμετοχή σας να συνδεθείτε στον εξής σύνδεσμο https://forms.gle/VXvM1qVPtXNs8PL96

 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Καθηγητής Παύλος Μυριανθεύς