Skip to main navigation Skip to main content Skip to page footer
Menu

ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Οργάνωση και Διοίκηση

Δομή 

Το Πανεπιστήμιο αποτελείται από Σχολές και Τμήματα. Οι Σχολές καλύπτουν ένα σύνολο συγγενών επιστημών, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η αναγκαία για την επιστημονική εξέλιξη αλληλεπίδρασή τους και ο αναγκαίος για την έρευνα και τη διδασκαλία τους συντονισμός.

Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική λειτουργική ακαδημαϊκή μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο μιας Επιστήμης. Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος οδηγεί σε ενιαίο πτυχίο. Τα Τμήματα διαιρούνται σε Τομείς.

Ο Τομέας συντονίζει τη διδασκαλία μέρους του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος που αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο πεδίο της επιστήμης.

Τομέας

Όργανα του Τομέα είναι η Γενική Συνέλευση του Τομέα και ο Διευθυντής. Η Γενική Συνέλευση απαρτίζεται από το Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό του Τομέα, δύο (έως πέντε) εκπρόσωπους των φοιτητών, έναν εκπρόσωπο των μεταπτυχιακών φοιτητών από αυτούς που έχουν τοποθετηθεί στον Τομέα και ανά έναν εκπρόσωπο του Ε.ΔΙ.Π., του Ε.Τ.Ε.Π. και των μη διδακτόρων βοηθών, Επιστημονικών Συνεργατών και Επιμελητών από αυτούς που έχουν τοποθετηθεί στον Τομέα.

Η Γενική Συνέλευση του Τομέα:

  • εκλέγει το Διευθυντή του Τομέα,
  • συντονίζει το έργο του Τομέα στα πλαίσια των αποφάσεων της Γ.Σ. Τμήματος,
  • υποβάλλει προτάσεις προς τη Γ.Σ. Τμήματος σχετικά με το πρόγραμμα σπουδών,
  • κατανέμει τα κονδύλια του Τομέα στις διάφορες διδακτικές και ερευνητικές του δραστηριότητες,
  • αναθέτει καθήκοντα Διευθυντή Εργαστηρίου ή Κλινικής σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 1268/82,
  • αποφασίζει για την κατανομή του διδακτικού έργου στα μέλη του Δ.Ε.Π. του Τομέα. Οι αποφάσεις του Τομέα παραπέμπονται στη Γ.Σ. Τμήματος, εάν αυτό ζητηθεί από το ένα τέταρτο (1/4) των μελών της.

Ο Διευθυντής του Τομέα συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση του Τομέα, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, προεδρεύει των εργασιών της και μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεών της.