Skip to main navigation Skip to main content Skip to page footer
Menu

ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

Διευθύντρια:   Καθηγήτρια Βασιλική Μάτζιου

Γραμματεία:    Ναυσικά Βιολάκη, τηλ. 210 7461485, e-mail: nviolaki[at]nurs.uoa[dot]gr

Ειδικεύσεις:   - Προηγμένη Επείγουσα και  Εντατική Παιδιατρική Νοσηλευτική Φροντίδα
                       - Προηγμένη  Νεογνολογική Νοσηλευτική Φροντίδα

Σύνολο διδάκτρων:  3.000€ (τέσσερις ισόποσες δόσεις στην αρχή κάθε εξαμήνου)

Διάρκεια σπουδών:                      4 εξάμηνα
Εξάμηνο έναρξης μαθημάτων:     Χειμερινό
Γλώσσα Διδασκαλίας:                  Ελληνική

Υποχρεωτική Παρακολούθηση μαθημάτων.

Σκοπός του ΠΜΣ

Σκοπός του ΠΜΣ «Προηγμένη Παιδιατρική Νοσηλευτική Φροντίδα» είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στα επιστημονικά πεδία της Εφαρμοσμένης Κλινικής Νοσηλευτικής Παιδιών.

Το ΠΜΣ, μετά την πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών με βάση το πρόγραμμα σπουδών, οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Προηγμένη Παιδιατρική Νοσηλευτική Φροντίδα» στις εξής ειδικεύσεις:

1. ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ (Advance Emergency and Intensive Paediatric Nursing Care) και

2. ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ (Advance Neonatal Nursing Care). 

 


 

Κατηγορίες Πτυχιούχων που γίνονται δεκτοί στο ΠΜΣ:

Στο ΠΜΣ «Προηγμένη Παιδιατρική Νοσηλευτική Φροντίδα» γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών των Τμημάτων: Επιστημών και αντιστοίχων Τμημάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Επίσης, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Νοσηλευτικής καθώς και άλλων Τμημάτων των Σχολών Επιστημών Υγείας των ΤΕΙ, συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ σύμφωνα με την παρ. 8 του άρ. 34 του Ν.4485/17.

Το ΠΜΣ «Προηγμένη Παιδιατρική Νοσηλευτική Φροντίδα» θα δέχεται τριάντα(30)φοιτητές κάθε δεύτερο ακαδημαϊκό έτος και προγραμματίζεται να απασχολεί διδάσκοντες από τα συνολικά 30 μέλη ΔΕΠ και τα 9 ΕΔΙΠ του Τμήματος, σε ποσοστό τουλάχιστον 60% από το Τμήμα Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ και όχι περισσότερο από 40% από Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα της ημεδαπής και της Αλλοδαπής.

Ο ελάχιστος αριθμός προκειμένου να πραγματοποιηθεί κάθε ειδίκευση είναι επτά (7) επιτυχόντες εγγεγραμμένοι φοιτητές. Στις περιπτώσεις που στο τέλος των εγγραφών διαπιστωθεί ότι σε κάποια ειδίκευση του ΠΜΣ, δεν έχει συγκεντρωθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός εγγεγραμμένων φοιτητών, η Συνέλευση αποφασίζει για την κατανομή των επιτυχόντων υποψηφίων στην άλλη ειδίκευση του παρόντος ΠΜΣ, μετά από σχετική πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής αφού υπάρχει η σύμφωνη γνώμη των υποψηφίων με την προϋπόθεση ότι υπάρχουν κενές θέσεις στην ειδίκευση στην οποία θα εγγραφούν.

Εισιτήριες Εξετάσεις

Όλοι οι υποψήφιοι δίνουν γραπτές εξετάσεις για να διαπιστωθούν οι γνώσεις τους στην αγγλική γλώσσα και ορολογία. (δεν δίνεται εξεταστέα ύλη στους υποψηφίους). 

Μόνον όσοι υποψήφιοι περατώσουν επιτυχώς την παραπάνω δοκιμασία μπορούν να λάβουν μέρος στην περαιτέρω διαδικασία επιλογής.

Η επιλογή των εισακτέων πραγματοποιείται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

  • Βαθμός πτυχίου σε ποσοστό 20%.
  • Μέσος όρος βαθμολογίας σε προπτυχιακά μαθήματα σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ σε ποσοστό 30%(τα σχετικά μαθήματα θα αναγράφονται στην προκήρυξη).
  • Ερευνητική δραστηριότητα σε ποσοστό 10%.
  • Προηγηθείσα σχετική εργασιακή/κλινική εμπειρία σε ποσοστό 10%. Πιο συγκεκριμένα, προηγηθείσα εργασιακή/κλινική εμπειρία μεγαλύτερη ή ίση των 2 ετών βαθμολογείται με δέκα (10), ενώ μικρότερης διάρκειας γίνεται η ανάλογη ποσόστωση.
  • Προφορική συνέντευξη σε ποσοστό 30%.

Όσοι υποψήφιοι δεν έχουν συγκεντρώσει από την παραπάνω διαδικασία το βαθμό 5,με άριστα το 10, θεωρούνται αποτυχόντες και δεν γίνονται δεκτοί στο ΠΜΣ, ανεξάρτητα από τον αριθμό των προκηρυχθεισών θέσεων. Σε περίπτωση ισοβαθμίας γίνονται δεκτοί οι ισοβαθμήσαντες ως υπεράριθμοι, σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 10% του ανώτατου αριθμού εισακτέων.

Με βάση τα συνολικά κριτήρια, η ΣΕ καταρτίζει τον Πίνακα αξιολόγησης των φοιτητών και τον καταθέτει προς έγκριση στη Συνέλευση.

Οι επιτυχόντες θα πρέπει να εγγραφούν στη Γραμματεία του Τμήματος εντός πέντε (5)εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων. Σε περίπτωση μη εγγραφής ενός ή περισσοτέρων φοιτητών, θα κληθούν αν υπάρχουν, οι επιλαχόντες, με βάση τη σειρά τους στον εγκεκριμένο αξιολογικό πίνακα, να εγγραφούν στο Πρόγραμμα, έως ότου συμπληρωθεί ο αριθμός των κενών θέσεων με την προϋπόθεση να μην έχει καλυφθεί ο αριθμός των προκηρυχθεισών θέσεων από ισοβαθμήσαντες.